Великопольское восстание

Воины Великопольской армии в окопах на фронте
Памятник участникам восстания в Познани

Великопольское восстание, также Познанское восстания 1918-1919 годов - вооруженное восстание поляков в провинции Позен ( "Великая Польша") против Германии.

Восстание началось 27 декабря 1918 года в Познани и быстро охватило всю Великую Польшу.

6 января 1919 года немецкий гарнизон Познани капитулировал перед польскими повстанцами.

В феврале 1919 года Комиссариат Верховной Народной Рады объявил мобилизацию и после нее численность Великопольской армии возросла до 70 000 человек.

Восстание закончилось победой поляков, подписанием перемирие 16 февраля 1919 г. в городе Трир.


Источники

 • "Historia 1871-1939" Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski Warsaw 1998
 • Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza-charakter-znaczenie, Poznań 1978
 • Antoni Czubiński, Rola Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego> parcia na wsch?d <, Przegląd Zachodni 1968, nr 5-6
 • A.Czubiński, Z.Grot, B.Miśkiiewcz, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziej?w, Warszawa 1978
 • K.Dembski, Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972
 • Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa 1925
 • Z. Grot (ed.), Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1968
 • Z.Grot, I.Pawłowski, M.Pirko, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1968
 • P.Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918-VI 1919, Poznań 1984
 • K.Kandziora, Działalność POW w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w latach 1918-1919, Warszawa 1939
 • S.Kubiak, Niemcy a Wielkopolska 1918-1919, Poznań 1969
 • Joseph Lamia: Der Aufstand in Posen (The Uprising in Poznan). Berlin 1919 (in German).
 • Materiały Sesji Naukowej z okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zaszyty Naukowe UAM 1970, Historia t.10
 • Witold Mazurczak, Anglicy i wybuch powstania wielkopolskiego. Z dziej?w genezy brytyjskiej misji płka HHWade'a w Polsce, [in:] Antoni Czubiński (ed.), Polacy i Niemcy. Dziesięć wiek?w sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1987
 • Janusz Pajewski, Rodział XXII. Powstanie Wielkopolskie, [in:] J.Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985,
 • Janusz Pajewski, Znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla odbudowy Państwa Polskiego w 1918 r., Zeszyty Naukowe UAM, Historia 1970, t.10
 • S.Rybka, Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918-1919, Poznań 1919
 • A.Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce. 27 XII 1918, Poznań 1919
 • Z.Wieliczka, Wielkopolska w Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932
 • Z.Wroniak, Paderewski w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 1959, nr 4
 • H.Zieliński, Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską; (1918-1921), [in:] Droga przez P?łwiecze.
п ? в ? р Польша Польша ? Польские восстания
Период разделов
Барская конфедерация ( 1768) ? Восстания Костюшко ( 1794) ? Варшавское восстание (1794) ? Виленское восстание (1794) ? Курляндской восстания (1794) ? Великопольское восстание (1794) ? Восстание Денискы ( 1797) ? Великопольское восстание ( 1806) ? Восстание в Галиции ( 1809) ? Ноябрьское восстание ( 1830) ? Великопольского восстания ( 1846) ? Хохоловське восстания (1846) ? Краковске восстания (1846) ? Великопольское восстание ( 1848) ? Январское восстание ( 1863) ? Забайкальского восстания ( 1866)
Symbol Polski Walczącej
Польская республика (1918-1939)
Великопольское восстание ( 1918) ? Олеский восстания ( 1919) ? Сейненське восстания ( 1919) ? I Силезское восстание ( 1919) ? II Силезское восстание ( 1920) ? III Силезское восстание ( 1921) ? Краковске ( 1923) ? лески восстания ( 1932)
Вторая мировая война
Чертковское восстания ( 1940) ? Замойский восстания ( 1941 - 1944) ? Восстание в Варшавском гетто ( 1943) ? Восстание в Билостоцком гетто ( 1943) ? Акция "Буря" ( 1944) ? Варшавское восстание ( 1944)
Польская Народная Республика
Познанский июнь ( 1956)