Надо Знать

добавить знанийГимн свободеПлан:


Введение

Гимн свободе (инструментальная версия)

Гимн свободе ( греч. Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν Имнос ис тин Елевфериан , Другой вариант перевода названия - "Ода свободе") - национальный гимн Греции и Кипра, написан Николаос Мандзаросом на текст основателя новогреческого поэзии Дионисиос Соломоса. Поэма Соломоса была создана в 1823 году и состоит из 158 строф. Музыкальное произведение написано 1828-1830 годов (вторая редакция - 1844): в нем использованы только 24 строфы, а в той версии, что обычно выполняется официально, - только две строфы. Утвержденный в качестве гимна 1865 года.


1. Гимн

1.1. Греческие варианты

Политонична орфография
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
Ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ
Ἀπ "τὰ κόκκαλα βγαλμένη
Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά [1].!
Монотонична орфография
Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.
Απ "τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά [1] !
Транслитерация
Это гноризо апо тин копсы
ту спафиу тин тромери,
это гноризо апо тин опси,
пу е виа метраи те и.
Ап "и коккала вгалмени
тон Еллинон и иера,
ке сан прота андриомени,
Херей, в Херей, Елевферия [1] !
Перевод [2]
Узнаю твой меч искрящийся,
Что в борьбе нас окрылил.
Узнаю твой взор огненный,
Всю землю пепел.
Из греческих ты костей встала,
Непокоренный, праздники.
Снова, как прежде, мужественный стала.
Славься, Воле золота [1] !

Примечания

  1. а б в г Последние две строки повторяются трижды.
  2. Украинский перевод Александра Пономарева (опубликован под названием "Гимн Свободы") заимствовано из издания: Новогреческий литература. Антология. Киев: Украинская энциклопедия думка, 2008, с. 10.

См.. также

3. Мультимедиа

п ? о ? р Греция в темах - Портал: Греция
История
Греки
Имена ? Диаспора ? ( Греки в Украине и Греки Приазовья) ? серия статей о Греческий язык и его диалекты
Демография
Государственный
устройство
Право
География
Экономика
Культура
Искусство ? Театр ? Кинематограф ? Танцы ? Литература ? Образование ? Кухня ? Музыка ? Спорт ? СМИ
Вооруженные силы
Другие темы
п ? о ? р Гимны стран Европы
Государства
Австрия ? Азербайджан ? ? Албания ? Андорра ? Бельгия ? Беларусь ? Болгария ? Босния и Герцеговина ? Ватикан ? Великобритания ? Армения ? ? Греция ? Грузия ? ? Дания ? Эстония ? Ирландия ? Исландия ? Испания ? ? Италия ? Казахстан ? ? Кипр ? ? Латвия ? Литва ? Лихтенштейн ? Люксембург ? Македония ? Мальта ? Молдова ? Монако ? Нидерланды ? Германия ? Норвегия ? Польша ? Португалия ? Россия ? ? Румыния ? Сан-Марино ? Сербия ? Словакия ? Словения ? Турция ? ? Венгрия ? Украина ? Финляндия ? Франция ? Хорватия ? Чехия ? Черногория ? Швейцария ? Швеция
Непризнанные республики
? Частично находится в другой части света | ? расположен в другой части света, но связывается с Европой с точки зрения культурных особенностей | ? Признанная некоторыми странами
п ? о ? р Гимны стран Азии
Признанные
государства
Азербайджан ? Афганистан ? Бангладеш ? Бахрейн ? Бруней ? Бутан ? Вьетнам ? Армения ? Грузия ? Египет ? ? Йемен ? Иордания ? Израиль ? Индия ? Индонезия ? Ирак ? Иран ? Казахстан ? ? Камбоджа ? Катар ? Кыргызстан ? Кипр ? КНР ? Кувейт ? Лаос ? Ливан ? Малайзия ? Мальдивы ? Монголия ? Мьянма ? Непал ? ОАЭ ? Оман ? Пакистан ? Южная Корея ? Северная Корея ? Россия ? ? Саудовская Аравия ? Сирия ? Сингапур ? Восточный Тимор ? Таджикистан ? Таиланд ? Турция ? Туркменистан ? Узбекистан ? Филиппины ? Шри-Ланка ? Япония
Непризнанные
государства
Абхазия ? ? Вазиристан ? Иракский Курдистан ? Палестина ? ? Южная Осетия ? ? Северный Кипр ? ? Нагорный Карабах ? Тайвань | ? ? Шан
? Частично находится в другой части света или на другом материке | ? Признанная некоторыми странами

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам