Надо Знать

добавить знанийИстория КитаяПлан:


Введение

Ориентировочные территории, принадлежавшие разным династиям протяжении всей истории Китая, наложенные на границы современных государств
История Китая
История Китая
Эпоха неолита
Три властителя и пять императоров
Династия Ся
Династия Шан
Династия Чжоу
Восточная Чжоу Период Чуньцю
Период Чжаньго
Династия Цинь
(Династия Чу) - смутное время
Династия Хань Западная Хань
Синь, Ван Ман
Восточная Хань
Эпоха Троецарствия Династия Вэй Династия Шу Династия В
Цзинь
Западная Цзинь
Шестнадцать варварских государств Восточная Цзинь
Южные и Северные династии
Династия Суй
Династия Тан
Ляо
5 династий и 10 царств
Северная Сун
Южная Сун
Республика Китай

Китай - самая старая страна в мире, непрерывная историческая традиция которой насчитывает почти 5000 лет.


1. Династии


2. Древний Китай

Основные периоды (эпохи) в истории Древнего Китая традиционно носят названия династий и царств:

  1. Шан (или Инь) - XVI - XI вв. до н. е.
  2. Чжоу и Чжаньго - XI - III вв. до н. е.
  3. Цинь - 221 - 207 гг. е.
  4. Хань - 206 г. до н. н.э. - 220 г. н. е.

Древнейшие упоминания о Китае относятся ко временам правителя Фу Си, жившего за 30-40 веков до начала нашей эры. Считается, что боги вдохновили его на написание священной книги древнего Китая Ицзин, из которой пошла теория о том, что физическая Вселенная возникла и развивается благодаря чередованию инь и ян.

В исторических источниках не упоминаются никакие правители Китая, которые предшествовали династії Шан (1766-1122 р. до н. е.). Правителі Шан були скинуті династією Чжоу, яка спочатку побудувала свою столицю поблизу сучасного Сіаню, а пізніше, приблизно у 750 р. до н. е., втекла від варварів, які вторглися в країну і осіли поруч з нинішнім Ляояном. У ранній період правління династії влада була зосереджена в руках імператора, але пізніше місцеві правителі утворили майже незалежні держави.

З 770 р. до н. е. ці правителі вели між собою запеклі війни, і весь період з 476 по 221 р. до н. е. одержав назву "боротьби царств". У той же час Китай потерпав від нападів варварів з півночі і північного сходу. Тоді й було вирішено побудувати величезні стіни для захисту території.

Теракотова армія Цінь Ши Хуан-ді

Зрештою основна влада зосередилася в руках принца Цинь, військо якого скинуло правителя Чжоу. Новий імператор Цінь Ши Хуан-ді став засновником династії Цинь у 221 р. до н. е. Він був одним з найбільш прославлених імператорів в історії Китаю і першим об'єднав китайську імперію.

Після смерті імператора Цинь Ші-Хуан-ді у 210 р. до н. е. розгорнулася боротьба за владу між губернаторами провінцій. Переможець, Лю Бан, заснував династію Хань (206 р. до н. е. - 220 р. н. е.). При правлінні династії Хань територія Китаю значно розширилася. Після падіння династії Хань боротьбу за владу повели три царства - Вей, Шу й У. Через короткий час у війну вступили 16 провінцій. У 581 р. до н. е. засновник династії Сунь захопив владу і доклав зусиль для об'єднання імперії. Робота почалася з Великого каналу, що з'єднує низов'я Янцзи із середнім плином Хуанхе.


2.1. Період Шан (Інь)

Найдавніші племена на території Китаю селилися, як і в інших давньосхідних цивілізаціях, в долинах великих рік, головною з яких була Хуанхе. Одне з цих племен, яке називало себе Шан (сусіди дали йому ім'я Інь), змогло ближче до середини II тис. до н.е. створити першу державу. Саме в цей період починають закладатися основи давньокитайської культури. Було винайдене прядіння, бронзове лиття, ієрогліфічна писемність, зародилися основи містобудування.

Правителі держави - вани (князі)- одночасно вважалися верховними жрецями. При їх дворі працювали вчені, які вели літопис, спостерігали небесні явища, добре знали історичні події минулого. Велика увага приділялася астрономії. Була встановлена тривалість місяця в 29,5 днів і сонячного року в 366 днів. У календарі були чітко визначені сезони року. Місяць ділився на декади - повний складався з 30 днів, неповний - з 29.

Інська писемність з'являється в досить розвиненому вигляді, що дає можливість відносити її виникнення до більш раннього періоду. Найдавнішими є гадальні написи XIV - XI ст. до н.э. Існувало більш як 3,5 тис. ієрогліфів, 2,5 тис. з яких збереглися й до наших днів. Для письма використовували гладку поверхню панцирів черепах і кісток тварин, а також довгі тонкі дерев'яні або бамбукові планки, що сполучаються потім шнурком або ременем.

Найдавніші твори китайського мистецтва датуються III тис. до н.е. Вони представлені в основному керамікою, виготовленою на гончарному колі. В епоху Інь розповсюджуються бронзові предмети. Частіше за все зустрічаються бронзові судини для жертвоприносин з рельєфною поверхнею і зображеннями тварин.

Значну роль в житті шанського суспільства грала релігія. У всіх явищах природи древні китайці бачили волю духів і богів. Вони порівнювали з божествами грім, вітер, дощ і т. д. Існував також культ предків. Верховним божеством вважали Небо, яке представляли у вигляді кола, землю зображали у вигляді квадрата, в центрі якого вміщували свою батьківщину. Тому свою країну вони і назвали Піднебесною або Серединним царством.


2.2. Період Чжоу і Чжанго

В XI в. до н. е. держава Шан була завойована племенами Чжоу, з чого почалася нова епоха в історії Древнього Китаю. Але процвітання його було недовгим, пішов період роздробленості і междоусобних воїн - епоха Царств, що Борються або Чжаньго (V - III сс. до н. е.).

Безперервні війни приводять до накопичення військового досвіду і появи перших трактатів по цій тематиці. Фундатором військової теорії вважається Сунь Цзи. Його "Трактат про військове мистецтво", що складається з 13 розділів, став каноном військової науки свого часу і досі по праву вважається класикою військово-стратегічної думки.

В епоху Чжоу продовжився бурхливий розвиток астрономії. З'явилися нові прилади для визначення координат небесних світил - армілярні сфери. За 600 років до н. е. був введений сонячно-місячний календар. До 350 р. до н. е. вченим стало відомо, що тривалість сонячного року - 365,25 діб, а місячного - 295 діб. Знаки 12 тварин служили для позначення "земних гілок" циклу в 600 років. У IV с. до н. е. вченим Ши Шенем був складений перший в світовій історії зоряний каталог, той, що включав 800 світил. Починаючи з 240 р.до н. е. точно відмічалася кожна поява комети, відомої нині як комета Галлея.

Значні досягнення древньокитайських медиків. Частина їх методів лікування не втратила своєї актуальності і в наш час: голковколювання, пульсова діагностика, припікання тощо.

У періоди Чжоу і Чжаньго йде формування китайської філософії. Складаються матеріалістичні переконання, в основі яких лежали уявлення про п'ять першоелементів ("стихій") природи: воду, вогонь, метал, дерево, землю. Одночасно відбувається становлення головних принципів вчення про протилежні і взаємопов'язані сили інь і ян, дія яких розглядалася як причина рушення і мінливості в природі. Це знаходить своє втілення в древнішому літературному пам'ятнику Китаю - "Книзі змін" (XII - VI ст. до н. е.).


2.3. Даосизм і конфуціанство

Детільніше у статтях: Даосизм, Конфуціанство

В VI - V ст. до н. е. зароджуються даосизм і конфуціанство. Основоположником даосизму вважається мудрець Лао-цзи. У центрі його вчення - поняття Дао ("Шлях"), якому підпорядкований увесь світ і яке є основою і джерелом всього сущого. Весь Всесвіт має своє Дао і знаходиться в постійному русі, в неперервній зміні, підкоряючись природній необхідності. Поведінка людини також повинна націлюватися природніми законами, вона не повинна втручатися у природну течію життя, інакше це приведе до хаосу. Засуджуючи багатство, розкіш, знатність, виступаючи проти жорстокості і свавілля, насильства і воїн, Лао-цзи, проте, проповідував відмову від боротьби, висував теорію "недіяння", ненасильного споглядання.

Конфуціанство виникло як етико-політичне вчення і надалі набуло винятково широкого поширення. Фундатор вчення Кун Фу-цзи (551 - 479 рр. до н. е.) вважав вічним встановлений Небом порядок, закликав шанувати традиції в сім'ї і державі, ставлячи у розділ кута виховання людини. Він розробив цілу систему правил і норм поведінки людини - Ритуал, згідно з яким треба вшановувати предків, поважати старших, прагнути до внутрішнього самоудосконалення. Підкорення молодших старшим і народу володарям вводилося у вічний і непорушний закон. Будь-які корінні зміни засуджувалися. Конфуціанське вчення було особливо популярним в колах родової знаті, яке не бажало жодних змін у суспільстві. Однак імператори династії Цинь досить жорстоко боролися проти нього, і тільки у часи Шаньської імперії конфуціанство стало офіційною державною ідеологією (і залишалося нею до початку ХХ ст.). Література чжоуського періоду представлена вищезазначеною "Книгою змін", "Книгою пісень", яка є пам'ятником древнішої народної поезії і включає 305 поетичних творів, і "Книгою історії" - зібрання офіційних документів і описів історичних подій. Всі вони вплинули серйозним чином на розвиток літератури і поезії в подальші віки.

Це відноситься і до творчості найбільшого древньокитайского поета Цюй Юаня (340 - 278 рр. до н. е.). Він походив зі знатного аристократичного роду, знаходився в конфлікті з придворними сановниками, що і відбилося на його поезії. Багато які його твори носять викривальний і сатиричний характер. Цюй вважається основоположником літературної поезії і по праву називається першим великим поетом Китаю.

У період Чжоу значно розширяється коло ремесел, з'являється безліч предметів декоративно-прикладного мистецтва, створених висококваліфікованими матеріалами: бронзові дзеркала, вироби з нефриту, разписне лакове начиння. Виробництво лака, до речі, в той час було відомо тільки в Китаї.

Музичне мистецтво, яке спочатку виконувало ритуальні функції, в чжоусский період отримує подальший розвиток. Поступово пісні і танці відособляються, удосконалюється техніка музичної гри і музичні інструменти. Відомий наступний китайський вислів: "Слова можуть обманювати, люди можуть прикидатися, тільки музика не здатна брехати".


2.4. Період Цинь

Недовгий період правління династії Цинь ознаменувався припиненням міжусобних воїн і об'єднанням Китаю. При імператорові Цинь Ши-Хуанді розвернулося грандіозне будівництво: були прокладені нові дороги, прориті канали, столиця імперії Сяньян обнесена могутньою кріпосною стіною. Але саме головне будівництво розвернулося на півночі, де Китаю постійно докучали кочові племена. Щоб обмежити їх проникнення на територію Циньської імперії, почалося зведення знаменитої Великої Китайської стіни. Роботи велися протягом 10 років, не пририваючись ні вдень, ні вночі. Усього на споруді стіни працювало біля 2 млн. людей. Загальна довжина її становила майже 4 тис. км, через кожні 60-100 метрів над стіною підносяться вежі. Висота стіни досягала 10 метрів, а ширина була така, що по ній вільно могли проїхати 5-6 вершників. З розмахом будувалася і гробниця Цинь Ши-Хуанді. Вона була оточена двома рядами високих стін, створюючих в плані квадрат (символ землі). Саркофаг з тілом імператора оточувало безліч дорогоцінних предметів. На відстані півтора кілометра від гробниці були прориті одинадцять підземних тунелів, де розташовувалося "військо", виліплене з глини. Кожний воїн був виконаний в натуральну величину і наділений індивідуальними рисами.


2.5. Династия Хань

Новий розквіт культури і мистецтва Китаю починається із затвердженням династії Хань. Масштабні гідротехнічні роботи, будівництво палаців, храмів, гробниць вимагали значних математичних знань. В I ст.н.е. був створений трактат "Математика в десяти розділах", що підсумував знання в цій області за декілька віків. Тут уперше зустрічаються негативні числа і даються правила операцій над ними.

Новий крок уперед робить астрономія. В 27 р. до н. е. був зроблений перший запис про спостереження сонячних плям. Найбільший астроном старовини Чжан Хен (78 - 139 рр.) зумів нарахувати 2 млн. 500 тис. зірок, розташованих в 124 сузір'ях. Він створив перший в світі небесний глобус, що відтворює рушення небесних тіл, винайшов перший в світі сейсмограф. У ханьський час також з'явився компас, що мав вигляд ложки, що покоїться на металевій пластині і ручкою, що вказувала на південь. Поширення отримують зубчате колесо і водяний млин.

Китайці цього періоду були прекрасними будівниками і архітекторами. Зведення будівель в 2-3 і більше поверхи з багатоярусним дахом, критою кольоровою черепицею, було звичайною справою. Подібний тип будівель увійшов в архітектурну традицію і зберігся в Китаї на довгий час.

Ханьське образотворче мистецтво різко відрізнялося від символічного мистецтва минулих періодів. Для нього характерне більш реалістичне трактування сюжету і образів. Винятковий інтерес представляють скульптурні рельєфи з Шаньдуна і Сичуані, виявлені в могильних склепах. Тут нарівні з сюжетами релігійного і міфологічного характеру зображені побутові сцени.

Період Хань відмічений і прогресом письменості. Замість загостреної палички, що служила для письма лаком на бамбукових і дерев'яних планках, ввели в побут волосяний пензель. На рубежі нашої ери в Китаї була винайдена туш, а потім стали користуватися графітом. Нарешті, в І ст. китайці винайшли папір. Традиція приписує честь її винаходу євнуху імператорського палацу Цай Луню. С II ст. папір набуває широкого поширення, остаточно витісняючи бамбукові і шовкові планки.

Багато які імператори протегували літературі і мистецтву. При імператорському дворі була створена обширна бібліотека, встановлена Музична палата, де збиралися і оброблялися народні мелодії і пісні. Діяльність Музичної палати заклала основи нової традиції ліричної поезії. Серед прозаїків особливо виділяються майстерністю історики - Сима Цянь, Бань Гу.

Сима Цянь (145 - 86 рр. до н. е.) вважається батьком китайської історичної науки і одночасно класиком китайської прози. Його "Історичні записки" складаються з 130 розділів і викладають історію Китаю з древніших часів. Вплив "Історичних записок" величезний. Досить сказати, що всі подальші китайські історичні труди будувалися за їх зразком, в тому числі і труд іншого ханьського історика - Бань Гу. Його твір "Історія Старшої династії Хань" охоплює 230 років, починаючи від першого ханьського імператора.

Картина культурного життя ханьськой імперії була б не повною, якщо не сказати про проникнення в Китай на початку нашої ери буддизму. Він вніс новий струмінь в розвиток китайської філософії і вплинув сильний чином на китайську культуру. З'являються буддійські монастирі, скельні ансамблі. Але буддизм приймає тут нову форму - чань-буддизм (пізніше в Японії він став іменуватися дзэн-буддизмом). Однак особливий розвиток все це отримає вже в рамках середньовіччя.

Культуру Стародавнього Китаю відрізняло не тільки різноманіття, але і велика життестійкість. Вона змогла увібрати і перетворити всі зовнішні культурні впливи, збагативши в свою чергу всю світову культуру цілим рядом і відкриттів. Китайська писемність стала основою для писемності Кореї, Японії, В'єтнаму. Шовк, компас, папір, туш і інші китайські винаходи досі є надбанням всього людства.


3. Середньовіччя

Повернення додому стада биків в негоду, художник Лі Ді, XII століття
Чжан Цзедуаня. "По реке в День поминовения усопших" (XII век).

220 - 265 года - период трех царств ( Вэй, В, Шу). После временного объединения в 317 - 589 годах происходит разделение на Северный и Южный Китай. В то время как на севере вторгаются чужие народы и создают 16 государств с китайским управлением и цивилизацией, в 222 - 589 годах на юге так называемые шесть династий продолжают китайскую традицию. Лян У Ди (правил в 502 - 550 годах) способствует махаяна-буддизма, который распространяется в Китае. Политическое господство принадлежит в 420 - 588 годах тюркских государству То-ба (династия Вэй). С ее падением вступает в силу генерал Ян Цзянь и снова объединяет всю страну в 580 - 604 годах как император Вэнь Ди ( династия Суй). Следующий император Ян Ди, правившего в 618 года выбирает в 606 году своих чиновников с помощью литературных экзаменов (действовавшим до XX века). Императорский канал соединяет Янцзы и Хуанхэ. Военные неудачи от тюрков и Кореи вызывают восстание и как следствие, появляется Династия Тан ( 618 - 907 года).

Статуя Бодхисаттвы из известняка, периода династии Северная Ци, 570 год, сделана на территории современной провинции Хэнань
Лошадь из фарфора периода династии Тан, около 700 года

После падения династии Суй, в эпоху Тан, Китай достиг значительного расцвета. Именно в этот период Китай стал самым могущественным государством мира и представлял основную силу в Восточной Азии: создание самостоятельных военных округов для охраны границ, уничтожение кок-тюрков; продвижение в Корею. 88 азиатских народов признают китайскую превосходство. Расцвет экономики, арабской заморской и китайской торговли на суше. Население Сианя, столицы империи, превышало 1 млн. человек, процветала культура: развивалась классическая живопись, такие искусства, как музыка, танец и опера, производились великолепные керамические изделия, был открыт секрет белого полупрозрачного фарфора. Доминировали конфуцианская этика и буддизм, наблюдался прогресс в науке - преимущественно в астрономии и географии. Вершина китайской лирики - Ван Вэй ( 699 - 759 года), Ли Бо ( 699 - 762 года), Ду Фу ( 712 - 770 года), Потому Цзюйи и Хань Юй. Сборник стихов "Тан" охватывает 48 900 стихов и 2200 поэтов. 725 года - основания академии Хань-Линь для отбора высших чиновников. Расцвет буддизма влияет на литературу и искусство (живопись, скульптура). Паломничество передает импульсы с Индии.

В VIII веке - первые неудачи, которые обусловили упадок мировой державы: в 751 году поражение у Таласа от арабов, военные мятежи с участием уйгуров, Китаев (киданей), тангутов и тайских племен. 790 года - завоевание Запада Китая Туфанською (Тибетской) государством, которая распадается в IX веке, однако танскую империю ослабляют преследования буддистов в 844 году. Ближе к концу IX века на территорию Китая начали вторгаться соседние народы, кроме того, постоянно вспыхивали внутренние восстания. В 907 г. династия прекратила существование. В 907 - 960 годах быстро сменилась пятью династий. В этот беспокойный период китайской истории были введены бумажные банкноты и изобретен примитивный печатный станок.

960 - 1127 года - правления династии Северная Сун, восстановила империю путем уплаты дани киданей (династия Ляо) и государству Си Ся. Для контроля командующих в 1068 - 1085 годах Шэнь Цзун разделяет гражданскую и военную администрацию и создает народную милицию, но она не способна предотвратить политической катастрофе: чжурчжэни завоевывают Северный Китай и основывают 1125 года государство Цзинь. 1127 - 1279 года - правления Южной династии Сун, едва сохраняет свою самостоятельность с помощью дани до монгольского вторжения. Несмотря политическое бессилие - второй период культурного и экономического расцвета Китая: совершенствование селитры, пороха, ракеты, книгопечатания, фарфора. Также были достижения и в культуре. Расцвет прозы (исторические и географические труды, энциклопедии) известны эссеисты Оуян Сю и Сяо Тунбо; создаются академии живописи. Философия Сун, догматизуе конфуцианство в государственную нравственность и основывает китайскую единую культуру. Создателем новокитайськои языка становится "схоласт" Чжу Си ( 1131 - 1200 года).

В начале XIII века в Китай вторгся Чингисхана. К 1223 г. были захвачены все земли к северу от Хуанхэ. Династия Сун прекратила существование в 1279 г., когда Хубилай завладел всем Китаем и стал императором. Монгольская династия Юань учредила столицу государства в Ханбалыке, нынешнем Пекине. Впервые в истории всем Китаем управляли чужестранцы, и государство стало частью обширной империи, простиравшейся до Европы и Персии на западе и охватывающей равнины и степи Сибири на севере. Присутствие чужих воинов на землях Китая и захват монголами пригодных для использования земель в конце концов привели к восстанию красных повязок в середине XIV в.

Імперія монголів почала валитися після смерті Хубілая у 1297 р., і торгові шляхи знову стали небезпечними. Трохи пізніше монголів вигнали за межі Китаю, а династія Мін запанувала спочатку в Нанкіні, а потім - у Пекіні. У цей час активно розвивалася архітектура, вирощувалися нові сільськогосподарські культури, влада зосередилася при дворі, були відправлені великі морські експедиції на Яву, Шрі-Ланку і навіть до Перської затоки й Африки.

Маньчжури стали другим чужим народом, який захопив Китай, однак вони настільки швидко пристосувалися до китайської культури, що вже через кілька поколінь мало хто з маньчжурів говорив рідною мовою. Межі імперії значно розширилися, перші 150 років правління маньчжурів у країні панували мир і процвітання.


4. XIX сторіччя

В начале XIX ст. європейські кораблі почали все частіше з'являтися біля узбережжя, царська Росія заволоділа Сибіром. Через "опіумні війни" (1839-1842) Шанхай і Нанкін перейшли в руки англійців, п'ять портів були відкриті для торгівлі, а війська Великобританії окупували Гонконг. Китайці були змушені ввозити опій, щоб підтримати торгівлю. Крім того, загрозу для маньчжурського двору становило повстання тайпинів (1848-1864) під керівництвом релігійного фанатика, який називав себе братом Ісуса Христа. Він і його послідовники захопили велику територію Китаю і заснували Небесну столицю в Нанкіні. Спроби повсталих заволодіти Пекіном і слабкий опір маньчжурів спонукали британців і французів домогтися в імператора нових концесій. Результатом стала Пекінська угода, за якою для іноземних торговців відкривалися додаткові порти, гарантувалися екстериторіальні права й інші привілеї іноземцям. Союзні війська й армія маньчжурів розгромили тайпинів, Нанкін був відвойований. Але незабаром почалася війна Китаю з Японією (1894-1895), у результаті якої Китай втратив Корею, Тайвань і Пескадорські острови.


5. 1900-1949

На изломе веков в Китае произошло Боксерское восстание. В 1900 Общество справедливых кулаков", или "боксеров", ворвалась в Пекин и атаковали квартал, где жили иностранцы. Осада продолжалась 50 дней, пока не прибыли экспедиционные силы семи западных государств и Японии. Боксерам пришлось бежать. Революционное движение в Китае в конце концов привел к китайской революции и падения династии Цин в 1911 г. В это время революционеры в Нанкине создали свое правительство. Сунь Ятсен был провозглашен первым президентом 1 января 1912 г., но не он, а генерал Юань Шикай вынудил маньчжуров отречься от престола в 1912 г. и провозгласил Китай конституционной республикой. Столицей государства был объявлен Пекин. В том же году Сунь Ятсен сформировал партию гоминьдан, которую Юань Шикай в 1913 г. вне закона. Юань пытался стать императором, но его попытка провалилась. После его смерти в 1916 г. Япония воспользовалась внутренними беспорядками в Китае, чтобы захватить провинцию Шаньдун, и выдвинула так называемое двадцать одно требование, по которым власть в Китае переходила в руки японцев. Китай был вынужден согласиться на эти требования, и с тех пор этот день считается днем ​​национального траура.

В 1917 г. Китай вступил в Первую мировую войну, прежде всего движимый желанием отвоевать потерянные провинции, но на Версальской мирной конференции претензии Китая были отклонены. В июле 1921 г. в Шанхае была образована китайская Коммунистическая партия, одним из лидеров которой стал Мао Цзэдун. В 1924 г. партия гоминьдан, лишившись поддержки западных демократических государств, была переформирована Сунь Ятсеном под руководством советского правительства. При поддержке русских коммунистов была образована революционная армия. Сунь Ятсен умер в 1925 г., а национальное правительство провинции Гуанчжоу возглавил Чан Кайши.

Войска националистов двинулись на север, захватывая провинцию за провинцией, и в 1927 г. достигли Шанхая. В апреле 1927 г., после расправы над членами Коммунистической партии, в Нанкине было создано временное националистическое правительство, которое западные державы в 1928 г. Президентом страны стал Чан Кайши. В течение почти 10 лет Чан Кайши пытался восстановить политическое единство всей страны, но столкнулся с мощной оппозицией. В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию, и к 1933 г. войска приблизились к предместьям Пекина.

В 1935 г. Мао Цзэдун провозгласил себя лидером Китайской коммунистической партии. Через полгода началось полномасштабное вторжение в Китай японских войск, а к октябрю 1938 г. японская армия контролировала все восточные провинции от Маньчжурии до Гуаньдуна. В Пекине и Нанкине были созданы марионеточные правительства. Войска гоминьдана отступили к Чунцина, коммунисты заняли провинцию Шэньси, руководя партизанской войной на оккупированных территориях. В 1945 г., после разгрома японской армии в Тихоокеанском регионе, капитулировали японские войска в Китае. Армия Чан Кайши с помощью военно-воздушных сил США захватила в плен остатки японских войск и получила контроль над главными стратегическими пунктами территории, оккупированной японцами.

В 1949 г. в Китае разразилась гражданская война. С помощью тактики партизанской войны, овладели во время оккупации, коммунисты к 1948 г. захватили почти все северные земли, а в январе 1949 г. взяли Пекин. Войска Чан Кайши бежали на Тайвань.


6. Китайская народная республика (с 1949)

1 октября 1949 Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. Первые действия нового правительства были направлены на восстановление экономики и создание социалистического строя. Согласно Пакту о советско-китайской дружбе, заключенному в феврале 1950, китайцам в этом помогал Советский Союз. В страну прибывали советские специалисты, Китай получал оборудование, необходимое для восстановления экономики.

В октябре 1950 Китай вступил в Корейскую войну. В то же время в стране были проведены аграрные реформы, чтобы обеспечить более справедливое распределение земли, но они сопровождались казнями бывших землевладельцев и зажиточных крестьян. Кроме того, предпринимались меры против политической и экономической коррупции.

1953 года был принят первый пятилетний план. , Попытка развития китайской экономики по советской модели, упор сделан на развитие тяжелой промышленности. Земля, отданная крестьянам согласно земельной реформе, была отнята обратно в процессе создания коллективных хозяйств. В 60-х годах начался разрыв отношений между Китаем и СССР. Все советские специалисты были отозваны, программы помощи прекратились. 1962 власти вынуждены преобразовать коммуны в более эффективные небольшие хозяйства. В том же году столкновения на границе с Индией вылились в войну. Два года назад в Китае было произведен взрыв атомной бомбы.

1966 началось движение хунвэйбинов, охватившее весь Китай. Когда в 1968 восстание удалось усмирить, Мао вновь оказался у власти. 1969 произошли серьезные столкновения между пограничными войсками Китая и СССР на реке Уссури.

1971 преемник Мао Линь Бяо попытался заручиться поддержкой армии и совершить переворот, но проиграл и был убит на границе с Монголией при попытке бежать в СССР.

Год назад президент США Ричард Никсон посетил Китай с целью заключения коммюнике, по которому США признавали право Китая на Тайвань как неотъемлемую часть страны.

В 1976 г. умер премьер-министр Чжоу Эньлай, и за короткое время радикально настроенные круги партии развернули бурную кампанию против его вероятного преемника Дэн Сяопина, который в апреле был смещен со всех постов. В июле Китай пострадал от сильнейшего землетрясения в Тяньшаня, недалеко от Пекина, во время которого погибло не менее 240 тысяч человек и был нанесен огромный ущерб одной из крупных промышленных зон страны. В сентябре умер Мао.

В 1977 г. Дэн Сяопин был восстановлен на всех постах и ​​возглавил фракцию умеренных, пытающихся двигаться путем экономического развития и реформ. Китай начал воплощать программу "четырех модернизаций", которой предстояло укрепить промышленность, сельское хозяйство, науку и оборону. В 1980 г. прозвучала критика действий Мао Цзэдуна и его серьезных ошибок в последние годы правления.

Реформы начались в сельском хозяйстве, а затем были распространены и на промышленность.

Реформы в сельском хозяйстве землю коммун поровну поделено между крестьянскими семьями и передано им в аренду; создавался семейный подряд; с 1984 г. крестьянам разрешалось продавать остатки продукции на рынке после выполнения государственного заказа; повышены государственные закупочные цены; создана сеть малых сельскохозяйственных предприятий по переработке продукции и подсобные промыслы (в 1988 г. действовало 12 млн. предприятий), которые производили 1/5 валового промышленного продукта.

Реформы в промышленности: на госпредприятиях вводился хозрасчет и экономические стимулы труда; приветствовалась индивидуальная трудовая деятельность; создавались небольшие частные предприятия в торговле, сфере обслуживания и легкой промышленности; вводилась аренда в промышленности. С целью привлечения иностранных инвестиций для модернизации китайской промышленности, внедрение новых технологий и подготовки квалифицированных кадров создавались свободные экономические зоны.

Экономические реформы дали значительный прирост производства (около 8-10% в год). На потребительском рынке появилось большое количество товаров, которые ранее отсутствовали. Китай стал одним из крупнейших экспортеров. Повысился жизненный уровень населения. По объему валового национального продукта Китай уступал лишь США, но в расчете на душу населения находится на последних местах.

Особенностью китайских реформ является то, что они не затронули политическую сферу. В Китае у власти остается Коммунистическая партия. Попытки демократических сил поставить вопрос о политических реформах завершились кровавой трагедией. 3 июня 1989 на разгон студенческих демонстраций на площади Тянанмень были брошены войска. Сотни людей погибли, тысячи были арестованы. Чжао Цзыян был смещен с поста генерального секретаря.

В 1994 г. в Китае был отменен официальный контроль над обменом валюты, юань обрел твердый курс. В 1990-2000х годах китайская экономика демонстрирует бурный экономический рост.

Китай является мировым лидером по выплавке стали, производству цемента, дешевых товаров широкого потребления. Сельское хозяйство обеспечивает продуктами питания миллиардное население страны. В этой стране сосредоточено 40% мирового поголовья свиней, выращивается более 50 видов зерновых, главным из которых является рис. По экспорту риса КНР занимает первое место в мире.


Литература

  • Киндер Г., Хильгеман В. "Всемирная история: dtv-Atlas": Пер. с нем. - М.:-Пресс, 2001.
  • Рубль В. А. "История средневекового Востока" - М.: Просвещение, 2002.

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам