Надо Знать

добавить знанийЛенинградская область


Ленинградская область на карте России

План:


Введение

Ленинградская область ( рус. Ленинградская область ) - Субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района.

С запада территория области омывается водами Финского залива.


1. Природа

1.1. Рельеф

Ландшафты Ленинградской области

Область полностью расположена на территории Восточноевропейской равнины. Этим обусловливается равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в основном 50-150 метров над уровнем моря). Территория Карельского перешейка (а особенно его северо-западной части) отличается пересеченным рельефом и многочисленными скальными выходами.

Низменности в основном расположены по берегам Финского залива и Ладожского озера, а также в долинах крупных рек. Основными из них являются Выборгская, Приозерск, Приладозька, Предглинтова (Приморская), Плюська, Луккские, Волховская, Свирская и Тихвинская.

Крупнейшими возвышенностями являются Лемболовська, Ижорские, Лодейнопольська, Вепсовская возвышенности и Тихвинская гряда. Наивысшая точка области - гора Гапсельга (291 метр над уровнем моря) - находится на Вепсовская возвышенности. Интересным географическим объектом является Балтийско-Ладожский уступ (глинт) - высокий (до 40-60 метров) обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с мероприятия на восток области. Он является берегом древнего Литоринового моря.


1.2. Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория находится на стыке двух крупнейших тектонических структур.

Северо-запад области расположен на Балтийском кристаллическом щите, где выходят на поверхность архейские и ранньопротерозойськи породы. Они образовывались более 600 миллионов лет назад в результате мощных вулканических извержений. Поэтому на этой территории основными полезными ископаемыми являются гранит, облицовочный камень и песчано-гравийный материал.

На южных берегах Фінської затоки й Ладозького озера в кембрійський період (близько 500 мільйонів років тому) сформувалися потужні товщі осадових порід (синіх глин із прошарками піщаників).

Приблизно 400 мільйонів років тому, в ордовіцький період, відбулося утворення оболових піщаників, що містять родовища фосфоритів і горючих сланців (захід області). На півдні області на поверхню виходять породи девонського періоду.

У східній частині області близько до поверхні перебувають породи, що утворювалися в кам'яновугільний період. Там присутні родовища бокситів, вапняків і доломітів.

Остаточно рельєф області сформувався в четвертинний період у результаті чотирьох зледенінь і, що послідовно поміняли їх міжльодовикових епох. Тому на більшій частині області присутні родовища торфу, глини й піску. Таблиця корисних копалин Ленінградської області:

Родовище запаси (тис тон)
Кінгісеппське родовище фосфатних руд 225 357
Ленінградське родовище горючих сланців (місто Сланці) 152 573
Радинський бокситовий рудник (видобуток припинений) 2 135
Залізно-марганцеві конкреції в акваторії Фінського залива руда - 2 411
марганець - 188 576
Пікалевське родовище флюсових вапняків 300 000
Сланцевське родовище вапняків понад 9 000,

з родовищем "Боровня" - понад 45 000

Алмазні трубки промисловий видобуток не ведеться
Радонові джерела у селища Лопухинка і Воронино -
Мінеральні термальні води під Лугой -
Ленінградська термальна аномалія (родовище термальних підземних вод) -

1.3. Климат

Клімат області атлантико-континентальний. Морські повітряні маси сприяють порівняно м'якій зимі з частими відлигами й помірно-тепле, іноді прохолодне літо. Середня температура січня −8?-11 ?C, липня +16?+18 ?C. Абсолютний максимум температури +36 ?C, абсолютний мінімум −52 ?C. Найбільш холодними є східні райони, найбільш теплими - південно-західні.

Кількість опадів за рік 600-700 мм. Найбільша кількість опадів випадає на височинах, максимум - на Лемболовській. Мінімальна кількість опадів випадає на прибережних низинах. Найбільша кількість опадів випадає влітку й восени.

У зимовий період опади випадають в основному у вигляді снігу. Постійний сніжний покрив з'являється в другій половині листопада - перший половині грудня. Сходить сніг у другій половині квітня.


1.4. Гидрография

Територія області, за винятком невеликої вкрай південно-східної частини, відноситься до басейну Балтійського моря й має густу, добре розвинену річкову мережу. Загальна довжина всіх рік у Ленінградській області близько 50 тис. км. Також в області розташовано 1800 озер, у тому числі Ладозьке - найбільше в Европе. Значна частина області заболочена.

1.4.1. Ріки

Річка Оредеж неподалік населеного пункту Сіверський
Назва ріки Довжина (км) Площа басейна (км?)
Луга 353 13200
Оять 266 5200
Сясь 260 7300
Паша 242 6700
Волхов 224 80200
Свір 224 84000
Оредеж 192 3200
Вуокса 156 68700

1.4.2. Озера

Назва озера Площа (км?) Найбільша глибина (м)
Ладозьке 17700 225
Онезьке 9890 110
Вуокса 95,6 24
Отрадне 66 27
Суходольське 44,3 17
Вял'є 35,8 9
Самро 40,4 5
Глубоке 37,9 12
Комсомольское 24,6 20
Балахановське 15,7 12
Череменецьке 15 32
Врево 12 44
Кавголовське 5,4 5

1.5. Почвы

Основним типом ґрунтів в області є підзолисті, бідні перегноєм і також відрізняються значною кислотністю. При цьому на суглинках, у низьких місцях з підвищеним нагромадженням вологи, головним чином у ялинових лісах, утворюються сильнопідзолисті ґрунти з потужним верхнім шаром. У більш високих місцях, менш сприятливих для нагромадження вологи, утворюються середнепідзолисті ґрунти. На супісках і пісках, що погано втримують вологу, у сосниках зустрічаються слабопідзолисті ґрунти. Там, де переважає трав'яна рослинність, - на лісових вирубках, у рідких змішаних або листяних лісах - утворювалися дерено-підзолисті ґрунти.

На території Іжорської височини, на породах, що містять вапно, яке нейтралізує кислотність і охороняє верхній шар ґрунту від вимивання, сформувалися дерено-карбонатні ґрунти. Це кращі серед ґрунтів області: вони багатші за інших перегноєм і мінеральними речовинами, мають добре виражену грудкувату структуру. Їх також називають "північними чорноземами".

У низинах і на плоских ділянках місцевості, при слабкому стоці (поганому дренажі) атмосферних вод, що викликає їхній застій на поверхні, а іноді при високому рівні стояння ґрунтових вод утворюються торф'янисті й болотисті ґрунти. Вони поширені в центральній частині області, на сході Карельського перешийка, на узбережжі Фінської затоки, у Приладож'і.

У деяких місцях на лугових терасах (по ріках Волхову, Лузі й інших), що заливаються водою в повіддя, з річкових наносів утворюються багаті перегноєм алювіальні ґрунти. Їхня площа невелика.

Основними ґрунтоутворюючими породами є глини, суглинки, піски й торф. Сільськогосподарське використання ґрунтів області вимагає їхнього штучного поліпшення.


1.6. Рослинність

Ліси Ленінградської області

Територія області розташована в зоні тайги, а саме, у її середній і південній підзонах. Відзначається перехід від хвойних лісів до змішаних на півдні області. Лісу займають 55,5 % території області. Лісові ресурси сильно виснажені. Корінні соснові й, особливо, ялинові ліси збереглися подекуди на північному заході й сході області, але, в основному, вони заміщені малоцінними й малопродуктивними похідними дрібнолистими лісами й дрібноліссями (береза, осика, вільха сіра). Території, що прилягають до Санкт-Петербурга, зайняті під сільське господарство (ріллі, лугу, чагарники). У лісах області виростають лікарські рослини і ягоди: конвалія травнева, мучниця, чорниця, брусниця, журавлина, малина, багно, яловець, безсмертник піщаний, перстач.


1.7. Животный мир

Млекопитающие. В области живут преимущественно лесные животные, среди которых 68 видов млекопитающих. Основными из них являются выверка лесная, хорек лесной, куница лесная, крот европейский, заяц белый, заяц серый, различные грызуны ( мышь полевая и мышь Уральский, крыса черный и другие). Реже встречаются волк, свинья дикая, серна европейская, лиса рыжая, лось, медведь бурый, рысь евразийская, Пожалуйста, выдра речная, нерпа, бобр европейский, тюлень, норка европейская; интродуцированные пятнистый олень, ондатра, енот уссурийский.

Птицы. В области обитает около 300 видов птиц, основными являются глухарь, куропатка белая, куропатка серая, рябчик, тетерев, различные виды уток, гуси, кулики. Некоторые лесные птицы ( дятел, дрозд, синица, кукушка, скворец, мухоловка) приносят пользу, истребляя вредных насекомых. Зимуют в области лишь ворон, воробей, синица, снегирь, дятел, большинство же покидает области, начиная с конца августа.

Рыбы. В водах области водится около 80 видов рыб. Из морских рыб чаще встречаются салака, балтийская (ревельский) несколько, треска, морская щука. С проходных рыб встречаются корюшка, лосось, кумжа, угорь. Среди пресноводных рыб наибольшее значение имеет сиг, также встречаются окунь, судак, лещ, плотва, снеток.

В Красную книгу занесены такие виды животных, как: балтийская кольчатая нерпа, нерпа ладожский, серый тюлень, беркут, змееяд, сапсан, скопа, орлан-белохвост.


2. История

Дворцовая площадь с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге

На территории современной Ленинградской области древнейшее население появилось в 9-8 тысячелетиях до н. е. после отступления ледника. К середине 1 тысячелетия н. н.э. здесь уже существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. В VIII веке на этой территории осели славяне.

До семьсот пятидесятая лет происходит возникновение Ладоги (с XVIII века Старая Ладога) - древнейшего русского поселения на территории России. В IX- X веках Ладога стала важнейшим политическим и экономическим центром формирования государственности Древней Руси. Лишь в конце X века она теряет свое значение, уступая его Новгороду.

В XII веке Новгород достиг политической самостоятельности, и земли по берегам Финского залива, Луги, Невы, Ладоги, Волхова вошли в состав Новгородской земли. В XIII- XIV веках эти земли стали ареной борьбы с агрессией ливонских рыцарей и шведских феодалов. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва, в которой русские войска под командованием князя Александра Ярославича разгромили шведских агрессоров. Для защиты северо-западных рубежей Руси новгородцы в XIII- XIV веках создают укрепления Ям, Копорье, Орешек, Корелу, Тиверське городок.

В начале XVII века в годы Смутного времени Россия была отрезана от Балтийского моря: северо-запад страны был захвачен Швецией. Попытка России в 1656 - 1658 годах вооруженным путем вернуть утраченную территорию не увенчалась успехом.

В начале XVIII века в результате Северной войны территория области вновь была присоединена к России, здесь была построена новая столица страны - Санкт-Петербург. В 1708 году была образована Ингерманландский губерния. В 1710 году она была переименована в Санкт-Петербургскую, в 1914 году - в Петроградскую, в 1924 году - в Ленинградскую.

Сразу после Октябрьской социалистической революции 1917 года в Петроградском губернии начали создаваться большевистские органы власти. В 1919 году в Петроградском губернии развернулось вооруженное противостояние Красной армии и войск генерала Н. Н. Юденича. В 1927 - 1929 в СССР проходила административная реформа (были упразднены губернии), в рамках которой 1 августа 1927 года была образована Ленинградская область. В ее состав вошли территории 5 губерний: Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская и Череповецкая. Территория области составила 360,4 тыс. км ?, однако впоследствии она значительно уменьшилась. Дальнейшие изменения территории Ленинградской области представлены в таблице:

Дата Событие Увеличение территории Уменьшение территории
3 июня 1929 создана Западная область Великолукский округ (23 района)
Декабрь 1931 Ленинград - город республиканского подчинения м. Ленинград, Ленинградский Пригородный район, г. Кронштадт
29 января 1935 создана Калининская область 5 районов
Август 1936 отменен Ленинградский Пригородный район Всеволожске, Красносельский, Парголовский, Слуцкий районы
Сентябрь 1937 создана Вологодская область м. Череповец, 18 районов
28 мая 1938 создана Мурманская область м. Мурманск, Мурманский округ (7 районов)
1940 результат Советско-финской войны Каннельярвський, Койвистовський, Раутовський районы
5 июля 1944 создана Новгородская область м. Новгород, г. Боровичи, г. Старая Русса, 27 районов
23 августа 1944 создана Псковская область м. Псков, 17 районов
1944 граница между РСФСР и Эстонской ССР установлена ​​по реке Нарва территория к востоку от г. Нарва, включая Ивангород
Ноябрь 1944 территория Карельского перешейка передана из состава Карело-Финской ССР м. Выборг, г. Кексгольм, Выборгский, Кексгольський, Яскинський районы
Октябрь 1946 переданы в подчинение Ленинград Сестрорецкий и Курортный районы
Июль 1953 отменен Павловский район, часть передана в подчинение Ленинград часть района, включая г. Павловск
Апрель 1954 переданы в подчинение Ленинград рабочие поселки Левашово, Парголово, Песочный
1955 переданы из состава Новгородской области Дмитровская и Мозолевский сельсоветы
Январь 1963 передан в подчинение Ленинград м. Урицьк
Апрель 1973 переданы в подчинение Ленинград м. Красное Село, рабочие поселки Горелово, Можайский
Апрель 1978 переданы в подчинение Ленинград м. Ломоносов

В годы Великой Отечественной войны большая часть территории области была оккупирована и значительно пострадала. В январе 1945 года население области насчитывало 483 тысяч человек, хотя до войны на этой территории проживали 1258 тыс. человек. Во время блокады Ленинград через территорию области проходила "Дорога Жизни" - единственная магистраль, связывавшая осажденный город со страной. Большой вклад в победу над врагом внес партизанское движение: к началу 1944 года на территории области действовали 13 партизанских бригад, в которые входило 35 тыс. бойцов.

В послевоенный период хозяйство области было восстановлено, появились новые города и поселки. В 1949 году статус города был присвоен сланцами, в 1950 - Бокситогорську, в 1953 - Кировске, в 1954 - Пикалево и Ивангород, в 1956 - Подпорожью, в 1963 - Тосно и Всеволожске. В 1973 году введена в експлаутацию Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору, который в этом же году получил статус города.

В 1991 - 1996 роках Головою адміністрації Ленінградської області був Олександр Семенович Бєляков. Із прийняттям Конституції Росії 1993 року, Ленінградська область стала суб'єктом Російської Федерації. В 1994 році прийнятий Статут Ленінградської області. В 1996 - 1998 роках губернатором Ленінградської області був Вадим Анатолійович Густов.


3. Население

3.1. Чисельність і розселеність населення

Чисельність населення - 1637,7 тис. осіб (2007), що становить 1,14 % населення Росії. По цьому показникові область займає 27-е місце в країні. Щільність населення - 19,5 осіб/км?. Найбільш населеними є райони, що прилягають до Санкт-Петербурга, найменш населеними - східні райони.

Частини територій Виборзького, Всеволозького, Кіровського, Тосненського, Гатчинського й Ломоносовського районів входять до складу Санкт-Петербурзької міської агломерації. Близько 150 тис. жителів області працюють на підприємствах і організаціях Санкт-Петербурга, тисячі студентів, що проживають в області, вчаться в петербурзьких вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Кілька сотень тисяч петербуржців мають садові ділянки й дачі в Ленінградській області. Чисельність міського населення становить 1086,2 тис. oc., рівень урбанізації становить 66,28 %, що нижче середньоросійського значення. В області розташовано 31 місто й 32 селища міського типу. Найбільшим містом є Гатчина (88,8 тис. oc.), найменш великим - Висоцьк (1,7 тис. oc). Найстаршим містом області є Приозерськ (з 1143 року), наймолодшим - Волосово1999 року). В 2006 році закладений перший камінь у підставу нового міста Кудрово у Всеволозькому районі, який планується побудувати до 2010 року. Найбільшими селищами міського типу є Сіверський, Вириця й Імені Морозова.

Чисельність сільського населення становить 551,5 тис. осіб. В області налічується 31 сільський населений пункт із чисельністю населення більш 3 тис. осіб, у них у сукупності проживає 139,9 тис. осіб. В основному, великі сільські населені пункти перебувають на околицях Санкт-Петербурга. Найбільшими сільськими населеними пунктами області є Нове Дев'яткино, Каменка й Горбунки. Найдавнішим руським поселенням на території області вважається Стара Ладога, заснована в 753 році.

Також у Ленінградській області розташована велика кількість садоводств, найбільшими з яких є масиви Мшинська в Лужському районі й Пупишево у Волховському.

Близько 45 % населення перебуває в працездатному віці. При цьому 39 % з них зайняті в промисловості, 34 % - у сфері послуг, 18 % - у сільськім господарстві, 9 % - на транспорті.

Демографічна ситуація в області характеризується природнім збитком населення. Для подолання цієї тенденції ухвалюються різні заходи. Одним із заходів, спрямованим на поліпшення демографічної ситуації, є розвиток системи охорони здоров'я області. Оцінка роботи системи буде проводитися за результатами щорічного моніторингу наступних показників:

 • Динаміка рівня смертності
 • Середня тривалість тимчасової непрацездатності
 • Питома вага дітей першої й другої груп здоров'я в освітніх установах
 • Вартість одиниці обсягу наданої медичної допомоги

Цими показниками оцінюється працездатність системи охорони здоров'я області.

Населені пункти з кількістю мешканців понад 10 тисяч
2007
Гатчина 89,1 Відрадне 21,5
Виборг 77,9 Підпоріжжя 19,3
Сосновий Бор 66,7 Приозерськ 18,3
Тихвин 61,2 Коммунар 17,5
Кіріши 55,0 Никольское 17,2
Кінгісепп 50,5 Бокситогорск 16,9
Всеволозьк 45,9 Светогорськ 15,4
Волхов 45,8 Сясьстрой 13,4
Сертолово 41,3 Шліссельбург 12,5
Луга (місто) 39,1 Северский 12,2 (2006 рік)
Тосно 36,9 Волосово 11,5
Сланці (місто) 35,3 Івангород 10,9
Кировск 23,5 Вириця 10,5 (2006 рік)
Лодєйне Поле 22,2 Імені Морозова 10,3 (2006 рік)
Пікальово 22,2

3.2. Національний склад населення

За національним складом переважна більшість жителів області - росіяни. Також проживає значна кількість осіб інших слов'янських націй - українців, белорусов.

Число жителів корінних народностей - вепсов, карел, іжорців, інгерманландських фінів, водь - невелике. У селищі Вінниці Подпорозького району розташований Центр вепсській культури.

За останні роки збільшилася чисельність великих етнічних общин - татар, вірменів, циган, азербайджанців, чувашів, мордва, молдаван, башкир, узбеків.

Національний склад населення, 2002, %
Росіяни 89,58 Молдаване 0,12
Украинский 2,51 Евреи 0,10
Белорусы 1,58 Поляки 0,10
Татары 0,57 Грузины 0,09
Финны 0,48 Эстонцы 0,08
Армяне 0,33 Башкиры 0,07
Цыгане 0,27 Корейцы 0,06
Азербайджанцы 0,23 Узбеки 0,06
Чуваши 0,17 Марийцы 0,06
Немцы 0,14 Удмурты 0,06
Мордва 0,13 Таджики 0,05
Карелы 0,12 Казахи 0,05
Вепсы 0,12 не определили национальность 2,34

4. Экономика

4.1. Промышленность

Этнографическая карта расселения финнов, ижорцев и водь на западе Ленинградской области

Промышленность является основой экономики области, развитие получили различные отрасли.

Электроэнергетика представлена ​​всеми основными ее типами. В Сосновом Бору находится Ленинградская атомная электростанция, в Кириш и Кировске - крупные теплоэлектростанции. На реках Вуокса, Свирь, Волхов построены небольшие гидроэлектростанции.

Машиностроительные предприятия находятся в разных городах области. В Всеволожске расположен сборочный автозавод " Ford" , в Выборге - судостроительный завод, в Тосно - завод по производству строительной техники " Caterpillar" , в Гатчине - завод "Буревестник", в Луге - абразивный завод.

Алюминиевая промышленность представлена ​​бокситовый рудник в Бокситогорске, глиноземным заводом в Пикалево и алюминиевым заводом в Волхове.

Основными предприятиями химической промышленности является комбинат " Фосфорит" в Кингисепп, завод по производству белковой оболочки для колбас и сосисок "Белкозин" в Луге, завод "Henkel" в Тосно.

Центром нефтехимической промышленности области является город Кириш, где расположены нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" и биохимический завод.

Газпром планирует строительство "Балтийского СПГ" - завода по сжижению газа на территории Ленинградской области.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность развита во многих районах. Крупные леспромхозы расположены в основном на востоке области. В Гатчине, Приозерске и Волхове находятся мебельные фабрики, в Выборге - картонно-рубероидная фабрика, в Подпорожжи - Свирский лисоенергетичний комбинат.

Підприємства целюлозно-паперової промисловості розташовані у Светогорську, Сясьстрої, Совєтському, Комунарі.

Промисловість будівельних матеріалів представлена цементними заводами в Сланцях і Пікалево, цегельними заводами в Гатчинському, Тосненському і Всеволозькому районах, скляними заводами в Лузькому районі.

Харчова промисловість в основному має місцеве значення, представлена хлібобулочними комбінатами, молочними заводами в різних містах області. У Волхові) розташований завод компанії "Талосто", у Ломоносовському районі - тютюнова фабрика "Филип Морріс Іжора".


4.2. Сельское хозяйство

Сільське господарство області має яскраво виражену приміську спеціалізацію галузей - молочно-м'ясне тваринництво, картоплярство й овочівництво. При цьому продукція тваринництва помітно переважає над рослинництвом.

Значну частину врожаю картоплі й овочів дають особисті підсобні господарства населення. Головні овочеві культури - капуста, морква, огірки, цибуля, буряк. Також в області вирощують зернові культури : ячмінь, рожь, овес, в основному на корм худобі й птахам.

Крім того, в області розвивається звіринництво: розлучають норку, ондатру, блакитного й чорно-сріблястого песця й інших тварин.

В області налічується понад 200 великих і середніх сільськогосподарських підприємств (у минулому - радгоспів, нині - акціонерних товариств). Фермерські господарства поки не набули великого поширення.


5. Транспорт

Транспортна мережа регіону добре розвинена, що обумовлене сусідством з одним з найбільших у Росії транспортних вузлів - Санкт-Петербургом.

5.1. Железнодорожный транспорт

Варшавський вокзал у Гатшині

Длина железных дорог более 3 тыс. км, большая часть из них электрифицирована. Плотность железнодорожной сети - 33 км на 1000 км ?. Грузооборот - более 100 млн т в год. Основными железнодорожными магистралями являются:

Головними залізничними вузлами області є Мга, Гатчина, Волховстрой.

Залізниці області входять до складу Санкт-Петербурзького, Санкт-Петербург-Вітебського й Волховстроєвського відділень Октябрської залізниці.


5.2. Метрополитен

У селищі Муріно Всеволозького району розташовані станція " Дев'яткино" і електродепо "Сєверне" Петербурзького метрополітену.

У майбутньому місті Кудрово Всеволозького району планується побудувати станцію "Народна" і електродепо "Правобережне" Петербурзького метрополітену.

5.3. Автомобільний транспорт

Довжина автошляхів - більш 13 тис. км. Щільність автодорожньої мережі - 108 км на 1000 км?. Основними автодорогами області є:

Російський номер Європейський маршрут Название Інформація про трасу
M10 Е105 "Росія" Санкт-Петербург - Тосно - Любань - Великий Новгород - Тверь - Москва
M10 Е18 "Скандинавія" Санкт-Петербург - Виборг - межа з Фінляндією
M11 Е20 "Нарва" Санкт-Петербург - Кінгісепп - Івангород
М18 Е105 "Кола" Санкт-Петербург - Лодейне Поле - Мурманск
M20 Е95 "Псков" Санкт-Петербург - Гатчина - Луга - Псков - межа з Білорус'ю
A114 Іссад - Тихвин - Вологда
A115 Нова Ладога - Волхов - Кіріши - Зуєво
A120 "Магістральна" Сєрово - Кіровськ - Велика Іжора
A121 Санкт-Петербург - Сосновий Бор - Перше Мая
A122 Санкт-Петербург - Первомайське - Толоконніково
A123 Сєстрорєцьк - Зеленогорськ - Виборг
A124 Виборг - Светогорсик - межа з Фінляндією
A125 Молодежне - Каменка - Виборг
A127 Лосево - Житково - межа з Фінляндією
A129 Санкт-Петербург - Приозерськ - Сортавала

Ленінградська область планує вкласти в 2008 році в ремонт і будівництво шляхів 5 млрд рублів.

Ведеться будівництво кільцевого автомобільного шляху навколо Санкт-Петербурга. Частково введена в лад ділянка, що проходить по території Всеволозького району, іде прокладка ділянки по території Ломоносовського району області.

В області розвинене регулярне автобусне сполучення, здійснюване як муніципальними автопідприємствами, так і частково автоперевізниками. Також у містах і селищах області здійснюються перевезення пасажирів легковими таксі.


5.4. Водний, повітряний і трубопровідний транспорт

Большое значение для внешних связей играет водный транспорт. Активно развиваются морские порты: Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк. Длина судоходных речных и озерных путей 2054 км. Главные реки области - Нева, Свирь, Волхов - судоходные на всем протяжении, а Плюсса, Луга, Сясь, Паша, Оять, Вуокса - на отдельных участках. На территории области находятся главные участки Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского водных путей. Авиаперевозки осуществляются через аэропорт "Пулково", расположенный на территории Санкт-Петербург.

По территории области проходит участок строящегося Северо-Европейского газопровода.

" Газпром" компенсирует ущерб, причиненный магистралям региона в процессе строительства в объеме 160 млн рублей, из них порядка 100 млн могут быть получены в 2007 году. Предполагается, что эти деньги будут потрачены на ремонт дорог Волховского и Бокситогорске районов, наиболее пострадавших в процессе реализации проекта.


6. Власть

Государственная власть в области осуществляется на основании Устава, который был принят 27 октября 1994 года.

Высшим должностным лицом области является Губернатор назначается Законодательным собранием области по предложению Президента Российской Федерации сроком на 5 лет. С 1999 года Губернатором Ленинградской области является Валерий Павлович Сердюков (с 1998 по 1999 год исполнял обязанности губернатора). В 2007 году он поставил перед Президентом вопрос о доверии и получил его. Срок окончания полномочий - 2012 год.

Исполнительную власть в области осуществляет Администрация, включающая в себя:

 • Правительство Ленинградской области - высший исполнительный орган государственной власти, в состав которого входят Губернатор (Председатель правительства) и вице-губернаторы (на 2007 год - 10 человек)
 • Отраслевые, территориальные и другие органы исполнительной власти

Законодательную власть в области осуществляет Законодательное собрание Ленинградской области, состоит из 50 депутатов, избираемых жителями области смешанной пропорционально-мажоритарной системе сроком на 5 лет. В 2007 году сформированы Законодательное собрание четвертого созыва, в котором присутствуют 4 фракции: " Единая Россия" , "справедливо Россия", " КПРФ" , " ЛДПР" . Председателем Законодательного собрания является Иван Филиппович Хабаров.

Контроль за исполнением бюджета области осуществляет Контрольно-счетная палата, председатель которого избирается депутатами Законодательного собрания сроком на 5 лет. С сентября 2007 года председателем Контрольно-счетной палаты является Алексей Владимирович Ларкин.

Высшие органы государственной власти области расположены в Санкт-Петербурге. Планируется перевод части государственных учреждений на территории области - в город Всеволожске.


7. Административное деление

Административная карта Ленинградской области (Рус.)

С 1 января 2006 року Ленінградська область містить у собі 222 муніципальних утворень - 1 міський округ, 17 муніципальних районів, 62 міських поселення, 142 сільських поселення.

З вересня 2007 року головою Президії Ради муніципальних утворів області є Олександр Петрович Худілайнен (Голова адміністрації Гатчинського муніципального району).

Муніципальні утвори другого рівня представлені в таблиці:

Муніципальне утворення Код ЗКТМУ Площа, тис км? Населення, тис осіб (2006) Число міських поселень Число сільских поселень Адміністративний центр
Бокситогорський муніципальний район 41 603 000 6 7,18 55,8 3 8 Бокситогорск
Волосовський муніципальний район 41 606 000 0 2,73 48,0 1 15 Волосово
Волховський муніципальний район 41 609 000 3 5,22 95,2 3 12 Волхов
Всеволозький муніципальний район 41 612 000 5 3,09 217,1 8 12 Всеволозьк
Виборзький муніципальний район 41 615 000 9 7,49 189,9 8 6 Виборг
Гатчинський муніципальний район 41 618 000 2 2,94 219,7 6 11 Гатчина
Кінгісеппський муніципальний район 41 621 000 4 2,99 81,6 2 9 Кінгісепп
Кірішський муніципальний район 41 624 000 8 3,07 66,9 2 4 Кіріши
Кіровський муніципальний район 41 625 000 2 2,64 95,5 8 3 Кіровськ
Лодейнопольський муніципальний район 41 627 000 1 4,95 33,9 2 3 Лодейное Поле
Ломоносовський муніципальний район 41 630 000 3 2,01 64,7 2 13 Ломоносов
Лузький муніципальний район 41 633 000 7 6,07 78,7 2 13 Луга
Подпорозький муніципальний район 41 636 000 0 7,83 33,5 4 1 Подпорожжя
Приозерський муніципальний район 41 639 000 4 3,55 61,6 2 12 Приозерськ
Сланцевський муніципальний район 41 642 000 6 2,21 46,0 1 6 Сланці
Сосновоборський городской округ 41 754 000 1 0,07 66,6 - - Сосновый Бор
Тихвинский муниципальный район 41 645 000 6 7,14 76,1 1 8 Тихвин
Тосненского муниципальный район 41 648 000 3 3,68 112,3 7 6 Тосно

8. Культура

8.1. Театры и кинофестивали

Из областного бюджета финансируется деятельность следующих театров :

В 2007 году в Гатчине заложен первый камень в основании будущего областного театра юного зрителя.

В Ленинградской области ежегодно проводятся такие кинофестивале:


8.2. Образование и наука

По состоянию на 2007 год в области функционируют 1086 учебных заведений общего образования, средняя наполняемость классов - 16 человек. Все школы области подключены к Интернет.

Из областного бюджета финансируется деятельность трех высших учебных заведений:

 • Ленинградский государственный университет имени Пушкина ( Пушкин)
 • Ленинградский институт экономики и финансов ( Гатчина)
 • Державний селянський університет імені Кирила й Мефодія (Луга)

Також у містах області розташовуються філії вищих навчальних закладів Санкт-Петербурга, а в Гатчині, Виборгу й Пікалево працюють Педагогічні коледжі.

У Гатчині розташовується Петербурзький інститут ядерної фізики ім. Б. П. Константинова, а в Павлово (Всеволозький район) - філія Інституту фізіології імені І. П. Павлова.


8.3. Спорт

Місто Кіріши є одним з головних у Росії центрів розвитку жіночого водного поло. Команда "Кинеф" є багаторазовим чемпіоном Росії, її спортсменки складають основу національної збірної країни. У Кірішах буде вестися підготовка збірні Росії до Олімпіади в Пекіні.

Селище Токсово у Всеволозькому районі є центром гірськолижнього спорту. Там розташовано кілька гірськолижних курортів ("Орлина Гора", "Північний схил", "Родина й діти" та ін.), а також Великий трамплін. Іншими відомими гірськолижними курортами є "Петровський" у Юках, "Красне озеро" і "Золота долина" у Коробіціно, "Ігора" у Приозерському районі, "Туутари-Парк" у Ломоносовському. В області реалізується програма будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Вони вже покладені в Гатчині, Всеволозькі, Волхову, Кіровську й Кірішах. У вересні 2007 року будуть відкриті поля у Виборгу й Лодейному Полі, а в перспективі вони з'являться в Приозерську, Лузі, Кінгісеппі, Сертолово й Тосно.

У Кіровському районі області народилася знаменита російська ковзанярка, заслужений майстер спорту Росії, олімпійська чемпіонка, двохкратна чемпіонка світу Світлана Журова. В 2007 року вона була депутатом Законодавчих зборів Ленінградської області, а в грудні 2007 року вибрана депутатом Державної Думи Росії за списком партії " Єдина Росія" у Ленінградській області.

У Кінгісеппі народився відомий російський футболіст, заслужений майстер спорту Росії, власник Кубка УЄФА, Кубка й Суперкубка Іспанії Олександр Кержаков.

У Виборгу народився знаменитий російський велосипедист, двохкратний олімпійський чемпіон В'ячеслав Єкимов.


9. Достопримечательности

9.1. Всемирное наследие

В 1990 році ряд пам'ятників історії й культури області були внесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО :


9.2. Інші визначні пам'ятки

 • Стара Ладога (Волховський район) - перша столиця Русі. Староладозька фортеця, Іоаннівський чоловічий монастир
 • Виборг - Виборзький замок, садибний комплекс "Монрепо" і інші визначні пам'ятки
 • Тихвін - Успенський чоловічий монастир Богородиці, Меморіальний будинок - музей Н. А. Римського-Корсакова
 • Івангород - Івангородська фортеця
 • Приозерськ - фортеця "Корела"
 • Копор'є (Ломоносовський район) - фортеця
 • Всеволозьк - музей-садиба " Приютіно "
 • Острів Коневець (Приозерський район) - Рождествено-Богородичний Коневецький монастир
 • Лодейнопольський район - Александро-Свірський монастир
 • Подпорозький район - дерев'яні церкви Присвір'я ("Золоте кільце Ленінградської області")
 • Тервенічи (Лодейнопольський район) - Покрово-Тервеничський жіночий монастир
 • Зеленець (Волховський район) - Троїцький Зеленецький монастир
 • Ізвара (Волосовський район) - Музей-Садиба Н. К. Реріха
 • Вира (Гатчинський район) - музей "Будиночок станційного доглядача"

Примечания

Источники

п ? о ? р Административное деление России
Федеральные округа России Прапор Росії
Республики
Краї
Області
Амурская ? Архангельская ? Астраханская ? Белгородская ? Брянская ? Владимирська ? Волгоградская ? Вологодская ? Воронежская ? Івановська ? Иркутская ? Калининградская ? Калужская ? Кемеровская ? Кировская ? Костромская ? Курганская ? Курська ? Ленінградська ? Липецкая ? Магаданская ? Московська ? Мурманская ? Нижньогородська ? Новгородська ? Новосибирск ? Омск ? Оренбургская ? Орловская ? Пензенська ? Псковська ? Ростовская ? Рязанская ? Самарская ? Саратовская ? Сахалінська ? Свердловская ? Смоленская ? Тамбовская ? Тверская ? Томск ? Тульская ? Тюменская ? Ульяновская ? Челябинская ? Ярославская
Города федерального значения
Автономна область
Автономные округа


код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам