Надо Знать

добавить знанийЛютеранствоПлан:


Введение

Крест, Святые Писания и книга молитвоспивив в главном лютеранском соборе Ґраварвоґура в м. Рейк'явік - столиці Ісландії, більшість населення якої лютерани.

Лютера́нство - напрямок протестантизму, названий так на честь засновника - Мартіна Лютера, який поклав у віровчення не лише ідеї реформування церкви, але і свій власний духовний досвід.

Велике місце у творах Лютера відводилося концепції "свободи християнина". Божественна справедливість розумілася Лютером не як властивість покарання і подяки, а як божественна активність, яка виправдовує людину. Справедливість, як і милість Божа, не залежить від особистих достоїнств людини, але дається по особистій волі Творця і сповіщається Святим Духом. Бог не впливає насильницьки на волю людини, але, як абсолютний пан, направляє волю до своєї мети. В результаті чоловік діє вільно навіть в питанні власного порятунку, оскільки істинно вільна лише людина "виправдана" - її доля вже визначена Богом, який вирвав її із земних умовностей. Але людина повинна підкорятися законам долі.

Головні доктрини Лютера, що викладені у "Аугсбургськом сповіданні віри" (разом з Меланхтоном) і в "Книзі Злагоди", відкидають папську владу, а єдиним авторитетом визнають Святе письмо - Біблію. Основна теза - виправдання тільки вірою, що дарується людині Богом без посередництва церкви. Головну увагу лютерани приділяють не обрядам, а проповідям.

Лютеранство швидко вийшло за межі Німеччини і поширилося в інших країнах Європи, перш за все - у Скандинавії. У Швеції реформація церкви здійснювалася за ініціативою короля і лютеранство стало способом затвердження відділення країни від Данії і диктату Ватикану (30-і роки XVI століття).

На сьогодні налічується понад 70 млн. лютеран (Германия, Скандинавия, США та ін.). На территории СРСР існували естонська і латвійська євангелістсько-лютеранські церкви, на чолі яких стоять єпископи, обрані самими віруючими.

В лютеранській церкві зберігся єпископат, признається 2 таїнства: хрещення та причастя, в храмах дозволяються ікони та розп'яття, але їм приділяється небагато уваги. Центральне місце в богослужінні займає проповідь.


1. Лютеранство в Україні

Лютеранство одна з традиційних протестантських течій в Україні, відоме зі середини XVI ст. на Волині, Галичині, Київщині, Подолье, Побужжі. До цієї течії належали деякі представники української шляхти (Радзивіли). Обговорювалася можливість унії лютеран із православними. Проте внаслідок історичних процесів та діяльності чернечих католицьких орденів, зокрема, єзуїтів, дійшло до майже повного зникнення українських лютеранських громад.


2. Історія на українських теренах

Реформація
95Thesen.jpg
* 95 тез
* Формула згоди
* Контрреформация


Рух і деномінації
Протестантизм
Ключові події
Деятели Реформации
Шаблон: посмотреть обсудить редактировать

Первой организационно оформленной нововирчою течением в Украине стало лютеранство, которое появляется в 30-40-х годах XVI в. И хотя до сих пор зафиксировано существование других протестантских организаций, каких-либо данных относительно их членства и характера деятельности не сохранилось. Речь идет об общине анабаптистов, которая в 1536 г. существовала во Владимире-Волынском [2]. Встречаем сведения и о гуситов в кругу Яна Спитка с Мельштина - обладателя поселков и городков Галиции [3].

Немного информации сохранилось, по сути, и о лютеранство в Украине. Його сліди відшуковуються у західноукраїнському регіоні, передусім, на Волині, що межувала з білорусько-литовськими землями, які вже у 20-30-х роках стали центром протестантських впливів у східнослов'янському регіоні. 1539 року у Вільні відкривається школа на 50 учнів при існуючій лютеранській громаді, ректором якої був Авраам Кульва (Кульветіс), литовець, колишній ксьондз, згодом доктор церковного і державного права, слухач Краківського та Сієнського (в Італії) університетів, близько знайомий з Філіппом Меланхтоном і гуманістом з Нідерландів Еразмом Роттердамським. Після едикту польського короля Сиґізмунда I проти лютеран у 1542 р. Кульва еміґрує з Литви, а на його місце прибуває новий проповідник - Ян Вінклер, котрий пропаґує лютеранство ще з більшою енергією. Вінклер знаходить заможного патрона, віленського купця Івана Морштина, в будинку якого засновує новий збір (синонім кірхи або ширше - протестантської громади у польсько-литовських землях) та школу, звідки через декілька років виходить 60 учнів. Андрій Венгерський, пізніші польські й німецькі автори наводять цілу низку імен лютеранських проповідників, добре відомих у XVI та XVII ст. в усій Речі Посполитій: Станіслав Рапеґелан, Георгій Мартін Московідій, Мартін Глосса, брати Глічнери, колишній домініканець Андрій Самуель та інші. Центрами лютеранських впливів на Україну були також Краків і Люблін, з яких дисидентська пропаганда спрямовувалася у Холмщину, Підляшшя та Галичину. На відміну від північних земель Польського Королівства, лютеранство в Україні не мало успіху, оскільки поширювалося переважно серед німців.

Відомо, що вже з XIII ст. українські землі, зокрема, Сяноччина, Холмщина, пізніше Волинь і Галичина, підтримують зростаючі торговельні зв'язки з німецькими князівствами. Польський король Казимир проводив відверту пронімецьку політику і заохочував іноземну колонізацію Західної України. У подібний спосіб діяв намісник Галичини Володислав Опольський (70-ті роки XVI ст.), який нехтував зовсім місцевим населенням, оточував себе самими чужинцями, головно шлезькими німцями, поляками, волохами, мадярами; з його 120 привілеїв, що збереглися до нашого часу, тільки 15 відносяться до місцевих бояр, всі інші - до чужоземців [4].

Отже, нічого дивного не було у тому, що лютеранство, яке пропаґували переважно німецькі місіонери і німецькою мовою, насамперед, через німецьку літературу і проповідь, поступово поширювалося і в українських землях. Національний характер лютеранства визначив особливості його соціального складу. На відміну від шляхетського кальвінізму ауґсбурзьке сповідання (за назвою головного лютеранського твору) охоплювало купецькі, міщанські та ремісничі стани, тобто ті, що переважали серед німців-колоністів, які мешкали, здебільшого, у містах - головних центрах реформаційних рухів Західної та Східної Європи.

В Україні лютеранство не отримало підтримки шляхетської верхівки. Суттєвою причиною цього, крім зазначеного національного чинника, була політично-державна орієнтація конфесії. Лютеранство, допомагаючи німецьким князям звільнитися з-під влади Священної Римської імперії, підтримувало абсолютну монархію. Прагнення шляхетської вольниці йшло всупереч зміцненню королівсько-князівської влади. Лютеранство, намагаючись утримати позиції у північних німецьких землях, зробило певні поступки католицизмові, особливо у культі та організації. Православному ж населенню Речі Посполитої ближчими були демократичні принципи церковного життя. Лютеранство залишалось байдужим до національних традицій народів Східної Європи, проповідуючи у XVI-XVII ст. переважно німецьку культуру. Тому й не дивно, що на тлі плеяди впливових патронів кальвінізму та антитринітаризму ми не бачимо жодного українського лютеранського роду. Навіть у Польщі їх було небагато (Остророги, Ґурки, Лютомирські).

И все же лютеранская церковь стремилась активного воздействия на коренное население польско-литовского государства. Это подтверждает и факт открытия прусским князем Альбрехтом отделение для учащихся из Польши, Литвы и Руси в лютеранском Кролевецком университете и систематические посещения славянской молодежью других лютеранских центров Европы, прежде Виттенберга (здесь "в 1530-х годах учились студенты Poloni, Rutheni или такие, что давали о себе, что они с ех Russia, следовательно, были украинскими и белорусы "[5]), и устройство шведским королем Густавом Адольфом Вазой типографии в Стокгольме, где в 1562 г. увидел свет" Катехизис "Мартина Лютера русском языке. Растущая пропагандистская активность лютеран беспокоила католическую церковь. В первой половине XVI в. польское правительство прибегает к ряду государственных запретов относительно коронных и украинских земель. Речь идет о многочисленных эдикты против ввоза, продажи и покупки лютеранских произведений. Если за эдиктом 1520 г. за это предусматривались конфискация имущества и изгнание из государства, то за эдиктом 1523 г. - сожжение всей собственности нововерами и даже его казнь. В 1525 г. только в Кракове осуждены 16 человек "за признание принципов Лютера", в течение первой половины XVI в. - Более 60 человек. За распространение лютеранской литературы заключены печатники и преподаватели школ Бартоломей, Матвей, Михал и Петр (фамилии не сохранились), обвинены в ереси известные печатники Иероним Виетор и Филипп Винклер. Однако число сторонников лютеранства увеличивалась. В 1523, 1527, 1530 годах и позднее созываются синоды, разрабатывающих меры, направленные на "обуздание еретиков и самой ереси" [6].

Наибольшие хлопоты правительству и церкви наносил Краковский университет, который в середине XVI в. стал главным центром религиозного свободомыслия. Среди его преподавателей и студентов было немало сторонников нововирства, распространителей диссидентской литературы. Один из первых - профессор языков Вавржинек (Лаврентий) Корвин Неофорензис. Еще два преподавателя - доцент Ян из Козьминкив и бакалавр Лаврентий с Пражниць (за свою деятельность получил прозвище Дискордия, т.е. Раздор) вошли в круг катехизатором Сигизмунда I и его сына, будущего короля Сигизмунда-Августа. Приехав с последним в Вильно, они становятся активными деятелями местного протестантского ячейки, авторами полемических латиноязычный произведений. С конца XVI ст. ведущим деятелем лютеранского движения по всей польско-литовском государстве становится Эразм Гличнер (1528-1603), энергичный проповедник, плодотворный литератор, реформатор школьного образования. Находился в Речи Посполитой и известный в Европе миссионер Пьетро Верджерио (Петр Вергер). Бывший католический епископ в Капо дьИстрии и папский нунций в Аугсбургского сейме (1530), впоследствии - пылкий сторонник Лютера, Вергер в 1556 г. приехал в Польшу. Он проводил литературную полемику с тогдашним папским нунцием Антонио Липпоман и кардиналом Станиславом Гоге, активно пропагандируя идею национального церковного собора с участием всех христианских течений в стране. Эта идея в XVI в., Как известно, охватила часть католической верхушки под влиянием национально-освободительных движений в Центральной Европе, а также реформирования лозунгов политической и духовной свободы стремилась создания независимой от папского престола католической церкви, которая вопреки проимперские политике Рима проводила деятельность в интересах польской шляхты. Отголоски идеи, а через нее - общеевропейских национально-освободительных процессов, чувствовалось в среде части украинской православной иерархии, которая мечтала о крепкую национальную церковь.

Интересная фигура в лютеранском среде Речи Посполитой - Ян Секлюциан (1510/1515-1578), доктор теологии Лейпцигской и профессор Кролевецкого академий. По одним данным, родился в Быдгоще, по другим - в Секлюках в Галиции [7]. Его перу принадлежат библейские, теологические и литературные произведения, написанные, в отличие от большинства ранних лютеранских изданий на польском языке. Собственно, именно Секлюциан одним из первых сделал польский перевод Нового Завета (увидел свет в Кролевца, 1551) и сборник протестантских канционалив ("Песни христианские древние и новые", там же, 1559). В 1556 г. Секлюциан издал по своему редактированием "Постилле польский домашнюю" - сборник свыше девяноста морально-поучительных рассказов (Казань) на евангельские сюжеты, написал Григорий Оршак (ок. 1520-1567). Жанр Постилле был чрезвычайно популярен в библейском образовании позднего Средневековья. Он популяризировал церковные проповеди, которые провозглашали после литургии, и объяснял содержание использованных в ней отрывков Священного Писания. Направлена ​​на лучшее усвоение библейского материала, Постилле в протестантизме приобрела особое значение. В первой половине XVI в. в Речи Посполитой было известно около ста Постилле [8]. У православных землях Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой эту функцию выполняли также учительные Евангелия, рукописные сборники которых появляются в XVI-XVII вв. в различных (преимущественно западных) регионах Украины. На сегодня обнаружено около семидесяти Учительних Евангелий украинских-белорусского происхождения, среди которых сборники, имеют отчетливое протестантское направление. Часть из них написана на русском языке, приближенной к народной. Итак, кроме образовательного значения, это библейско-популярный жанр способствовал внедрению национального языка, его включению в систему религиозной пропаганды и культуры. Относительно Постилле Оршак и Секлюциана, она была написана таким чистым языком, кое-где превышала тогдашние образцы польской католической литературы, например, произведения "Златоуст" Петра Скарги. В условиях, когда мирянам запрещали самостоятельно читать Библию, подобная деятельность протестантов имел определенное влияние могло вызвать симпатии не только польского населения. Ведь, напомним, польский язык в XVI ст. была загальноуживаною в Украине. Ян Секлюциан известен не только религиозными произведениями (а он был плодовитым автором: кроме упомянутых работ, издал польский перевод "Катехизиса" Лютера, теологическое произведение "Христианская наука", комментарии к Посланий апостолов, полемические брошюры, сборники молитв и т.п.), но и научными. В 1551 г. вместе со своим переводом Нового Завета он опубликовал учебник польского правописания *, труд "Экономия или хозяйство" (Краков, 1545). Издавал и популяризировал произведения Николая Рея и Эразма Роттердамского. В обращении к магистрату Кролевца с ходатайством профессорской стипендии Секлюциан уверял, что его "друки широко известны во всей Польше, Руси, Мазовии и Литве и имеют многих поклонников". И хотя это утверждение можно воспринимать с некоторой осторожностью * влияние лютеранской пропаганды на местное население Украины - факт очевидный. Так, в начале 50-х годов XVI в. перемиский шляхтич Христофор Пилецкий открыл кирху в своем имении в местечке Ланцуте. Его примеру последовали еще три шляхтичи-соседи, а какой-то проповедник уговаривал Юрия Язловецкого, воеводу русского, выгнать доминиканцев с Червоногроду (на Подолье) и в их монастыре открыть лютеранский сбор. В 50-60-х годах говорил лютеранство (до перехода в арианство) Станислав Лютомирський, автор польскоязычного "Исповедание веры христианской", бывший перемиский каноник.

По реестру протестантских организаций в Украине XVI-XVII вв., Составленным М. Грушевским, лютеранские общины действовали во Львове (однако есть "только глухая упоминание") **, венгров, Мордах, Нурци и Найдорф на Берестейщине, Язловце на Подолье [11] . Членами этих сборов (кроме, конечно, самих патронов и их родственников-единомышленников) обязательно становились все подчиненные и холопы пана нововерами. Средневековый принцип - "чья страна, того и вера" - на территории Украины имел свою отечественную конкретизацию - право патроната, что было основой для юридического и экономического подчинения церкви светской хозяину.

В конце XIX ст. найдены новые труды, изданные Секлюцианом. Среди них - стихотворный диалог польского ксендза с русским священником (и хотя авторство вызвало дискуссию, однако, как отмечает Грушевский, произведение через это перестает быть интересным). В диалоге представлены актуальные межконфессиональные споры относительно целибата, чистилища, примата Рима, формы Евхаристии, молитвы святых и т.д.. Там, где лютеранское исповедание проявляло рудиментарную родство с католическим "выигрывал" ксендз; где автор диалога соглашался с православной доктриной, побеждал священник. Там, где лютеранство выступало как вполне отличная религиозная модель, и ксендзу, и священнику приходилось признавать полную беспомощность [12]. Написанный в протестантском духе, произведение, однако, недвусмысленно направленный на православного читателя, поскольку в соперничестве ксендза и священника моральное превосходство оставалось за последнее ***. Итак, ощущалась явная приверженность автора прежде всего к русской, то есть православной, веры чем к римской. Эта привязанность, в общем, была важной особенностью протестантского движения в Украине, в противоборстве с католицизмом искал союзничества в православной среде.

Вообще, лютеранством во время зарубежных путешествий в поисках за науками увлекались многие шляхтичи из Украины. Станислав Ореховский, учась в Виттенберге, жил в доме Лютера и дружил с Меланхтоном. Меланхтон имел большое влияние и на Мартина Кровицкой, который долгое время жил в Галиции, занимая должность плебаний в Вишне, находился во дворе перемиского старости, мецената наук и искусств Петра Кмиты. Работая у него, Кровицкой близко сошелся со Станиславом Ореховский, в значительной степени обусловило прореформацийни взгляды последнего, его выступления против папского всевластия и целибата. Наконец, и на брак Ореховский решился после того, как это сделал в Журавицях Кровицкой. Однако если Ореховский конце переходит на сторону оппонентов протестантизма, полемизируя со сторонниками нововирства в Западной Украине, то Кровицкой полностью порвал с католической церковью (на антипротестантськи произведения Ориховского ответил знаменитой "Апологией"). Во время выступления на диецезийному синоде в Перемышле (1550) Кровицкой обосновывает свое решение несогласием с такими принципами католицизма как целибат, неучастие мирян в обряде евхаристии, отрицая (что было особенно актуально для польско-русского пограничья) обряд перекрещивания, которого требовали от православных при переходе в католицизм. Выступление бывшего плебаний имел большой резонанс в Малой и особенно - в Галичине. По мнению М. Грушевского, который специальное внимание уделял факту большое влияние произведений Кровицкой на Украинской полемическую литературу, свидетелем этой громкой истории был юный Иван Вышенский. В его творчестве встречается немало параллелей с содержанием и формой протестантской полемики [14].

В период разрыва с католицизмом Кровицкой выступал как сторонник лютеранства. Находясь в 1553-1554 годах в Виттенберге, он под руководством Меланхтона пишет полемическое сочинение "Христианские а жалобливи учении", настолько популярен, что церковная власть публично сжигала его, а за прочтение притягивала к уголовной ответственности. Впоследствии Кровицкой склонился кальвинизм и наконец стал ярым сторонником антитринитаризму. Такая эволюция произошла во взглядах многих протестантов, которые тяготели к радикальной реформы религиозного и светской жизни. Уместно дополнить приведенный Грушевским список и теми лютеранским ячейками, которые существовали в XVI-XVII вв. на Закарпатье. Здесь конфессия достигла определенных успехов, имея государственную поддержку со стороны венгерских и румынских правителей. Вообще, по некоторым оценкам, "начальный шаг в деле распространения новой веры в Угре был сделан именно в Венгерской Руси ... евангелицкой движение в Венгерской Руси во второй половине XVI в. был даже сильнее, чем собственно Угре, которая находилась в большей сфере католического влияния габсбургского правительства ... "[15]. Первые лютеранские миссионеры появляются в Земплянському округе (между Пряшев и Ужгородом). В 1522 г. новую веру проповедует Михаил Сиклоши, с 1525 г. - Иоанн Фишер в Левочка и Георгий Левдишер в Рознави, Любицях, Топорци. В 40-х годах активную деятельность разворачивают пасторы Стефан Копач и Матвей Биро-Дева, которые основывают сборы в Прешове, стогах, Уйгели. В 1549 г. Стефан Копач открывает лютеранскую школу в городке Шарош-Поток (или Сухой Поток) в Закарпатской Украине, которое с этого времени становится центром растущего реформационного движения во всем Карпатском регионе. Со второй половины XVI в. движение охватывает также Мараморошский округ (теперь Мараморешська область Румынии), где проживало православное население со значительным процентом украинский. В 40-50-х годах в Закарпатье и венгерско-румынской северной границе произошел ряд синодов, на синоде в Пряшеве (1546) решали вопрос об объединении существующих в Трансильвании нововирчих собрания. С 1557 лютеранство наряду с католицизмом признан государственной религией Семигородского княжества.

Каменный лютеранский крест при лютеранской церкви в Рейкьявике, Исландия.

Как в большинстве регионов Европы, лютеранство распространяется здесь среди горожан и в городах, где преобладает немецкое население. Однако исторические документы свидетельствуют его влияние и на православное население. Речь идет об обращении князя Януша I Заполья через православного писаря Лацко в афонского протоигумена Гавриила, известное как "Послание ко св. отцом Горы Афонской от православных веры руской и земли угорской христиан "(написанное славяно-русском языке и датировано 30-ми годами. XVI в.; сохранено в поздних рукописных копиях). В послании к церковных авторитетов (а самих обращений князя было несколько) содержится просьба разъяснить отдельные положения православной веры, что их особенно критикуют лютеране, и подтвердить наличие некоторых общих черт ("ихъ Попово да ся женятъ, якоже и наши") у православных и протестантов . А "то все учитъ одинъ лжепророкъ, именемъ Люфор: онъ победи нъмецкую страну и здъсь на угорской земли многие къ нему приступиша и его Учение прияша" [16]. Но уже в 60-70-х годах. XVI в. лютеранство в Закарпатье, как в Венгрии и Румынии, вытесняют кальвинизм и антитринитаризм, множество православных возвращается в лоно церкви.

История Украины имеет также примеры перехода иностранцев-лютеран в православие. Вспомним хотя бы великого украинского образовательного и церковного деятеля XVII ст. Иннокентия Гизеля, лютеранцив из Пруссии, ректора Киево-Могилянской академии, игумена Киево-Братского монастыря, а впоследствии Киево-Печерской лавры. Такие факты были единичными, хотя чаще встречаются уже в период казацких войн. Об этом упоминается в летописных материалах. Постригся в монахи и стал ревностным церковным деятелем Иоанн Эрнест Краб, мастер философии, кандидат богословия из академии Кролевецкого. Его примеру следуют еще два лютеранских богословы [17]. И хотя избрание монашеской жизни свидетельствует искреннюю осознанность в изменении религиозных убеждений, немало подобных поступков в период Освободительной войны были вынужденными.


3. Современное состояние

В конце XIX веке и на протяжении ХХ-го начался процесс либерализации лютеранства: например, принятие женского пастырства. Европейские лютеранские церкви, в большинстве своем, являются государственными, зависят от общенациональной общественной мысли, и поэтому отличаются теологическим либерализмом. В США, напротив, сосредоточен консервативный течение лютеранства. Наиболее значимыми среди них являются церкви Миссури-Синод и Висконсин-синод. Сегодня в Украине лютеранство представлено тремя основными церквями: Украинской Лютеранской Церковью, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церковью и Синодом Евангелическо-Лютеранской Церквей Украины.


Источники


Религия Это незавершенная статья религии.
Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее.

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам