Образование в Сингапуре

Освіта в Сінгапурі підпорядковується Міністерству освіти, яке керує освітньою політикою. Министерство контролирует процесс развития и управления государственными школами, которые получают государственное финансирование, а также выполняет консультативную и контролирующую роль в частных школах. Для приватних і державних шкіл існують відмінності щодо рівня їх автономії у виборі навчальних програм, масштабів державної допомоги і фінансування, навантаження на учнів а також правил прийому учнів.

Дети с физическими недостатками посещают специальные школы, которые также подчиняются Министерству образования Сингапура. Витрати на освіту зазвичай становлять близько 20 відсотків національного бюджету, який субсидіює державні і підтримувані урядом приватні заклади освіти. При этом стоимость обучения для неграждан Сингапура ощутимо выше, чем для граждан Сингапура.

В 2000 году Парламент Сингапура принял закон, регламентирующий обязательность образования для детей школьного возраста, а также вводит ответственность для родителей в случае, если они не обеспечивают должным образом посещение школы своим детям. Исключения допускаются в случае, если ребенок учится на дому или в специализированном религиозной школе.

У навчальних закладах Сінгапуру викладання більшості предметів здійснюється Англійською мовою, особливо це стосується математики і природничих наук. Колишній прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Куан Ю запропонував ідею англійської мови, як мови повсякденного спілкування, яка б полегшувала спілкування громадян різних етнічних і культурних груп, а також спрощувала б процес інтеграції Сінгапуру у світову економіку.


1. Начальное образование

Початкова освіта складається із чотирирічного етапу фундаментальної підготовки і двохрічного етапу спеціалізованої підготовки. Початкова освіта є обов'язковою і безкоштовною, хоча і існує невелика плата у розмірі 13 SGD (сінгапурський долар) на місяць, що йде на покриття різноманітних шкільних витрат.

1.1. Фундаментальна підготовка

На етапі фундаментальної підготовки учні вивчають англійську мову, рідну мову (китайську, малайську або тамільську) а також математику. Крім того до шкільної програми входять етика, художня праця, музика і фізична культура.

1.2. Спеціалізована підготовка

На етапі спеціалізованої підготовки, який наступає після завершення перших чотирьох років навчання, учні розподіляються на групи, у яких англійська мова, рідна мова і математика вивчаються відповідно до здібностей учнів. Школам надається свобода щодо розробки власної системи екзаменів, яка дозволяла б найкращим чином виявити рівень здібностей кожного окремого учня. Для англійської і рідної мов існують вищий, стандартний і початковий рівні; для природничих наук і математики ? стандартний і початковий.


1.3. Випускний екзамен

По завершенню початкової школи проводиться відповідний випускний екзамен (Primary School Leaving Examination (PSLE)). Першочерговою задачею цього екзамену є визначення подальшого місця учня у середній школі.

2. Среднее образование

На основі результатів екзамену PSLE учні розподіляються по різним напрямкам середньої школи: спеціальний, експрес, стандартний (академічний) чи стандартний (технічний).

Собрание учеников в зале средней школы.

Специальный и экспресс курсы включают в себя четырехлетний курс обучения, завершается составлением экзамена на получение О-уровня (General Certificate of Education Ordinary-level exam (ordinary - обычный, посредственный)). Разница между этими двумя курсами состоит в том, что студенты специального курса изучают родной язык на более углубленном уровне. Можно выбрать изучения иностранного языка (французский, немецкий или японский) в дополнение или вместо изучения родного, что особенно популярным среди студентов родом из других стран.

Стандартный курс средней школы продолжается в течение четырех лет и завершается сдачей экзамена на получение N-уровня (Normal-level), с возможностью продолжить обучение на еще один год и сдать экзамен на получение О-уровня. Студенты стандартного технического направления изучают предметы более технического направления, в то время как студенты академического направления изучают более академические дисциплины (например основы бухгалтерского учета). В 2004 году Министерство образования Сингапура объявило, что выбраны студенты, которые учатся по стандартным направлением смогут сдавать экзамен на получение О-уровня, без необходимости предварительной сборки экзамена N-уровня.

За исключением учебных заведений, которые предлагают специальную программу интеграции образования (Integrated Programme), что дает возможность получения сертификата A-уровня (Advanced-level), большинство студентов в конце второго года обучения выбирают от шести до десяти предметов, по которым они намерены в дальнейшем сдавать экзамен О-уровня. При этом английский язык, родной язык, математика, один естественный и один гуманитарный предметы являются обязательными в этом перечне. К предметам В-уровня как правило могут включаться следующие дисциплины:

Языковой центр при министерстве образования.

Языковые дисциплины:

 • английский язык
 • родной язык (китайский, малайский и тамильский)
 • НЕ-тамильские индийские языки (хинди, урду те др..)
 • углубленное изучение родного языка (китайской, малайской, тамильского)
 • иностранный язык (французский, немецкий, японский)

Гуманитарные науки:

 • история
 • география
 • английская литература
 • китайская литература
 • малайский литература
 • тамильский литература
 • искусство и музыка

Математические и естественные науки:

 • математика
 • физика и химия
 • химия и биология
 • биология и физика
 • физика
 • химия
 • биология

2.1. Система оценки

В большинстве учебных заведений уровень успеваемости учащихся измеряется девятибальной шкале оценивания (A1 - наивысшая оценка, F9 - низкая):

 • А1/А2 (отлично)
 • B3/B4 (хорошо)
 • C5/C6 (удовлетворительно)
 • D7 (минимальный балл для зачисления предмета, или неудовлетворительно)
 • E8/F9 (неудовлетворительно)

Общая академическая успеваемость учащихся измеряется различными системами подсчета баллов (например L1R5, L1B5 или L1R4), в зависимости от того, в какое учебное заведение намеревается поступать ученик после получения среднего образования. Чем меньше полученный суммарный балл студента, тем выше считается его итоговый рейтинг. Например система подсчета баллов L1R5 подразумевает, что итоговый рейтинг рассчитывается как сумма баллов, полученных по английскому языку (L1 - language 1), и еще пяти соответственно избранных предметов (R5 - relevant 5), среди которых должны обязательно хотя бы один математический / естественный и один гуманитарный предмет. Учебные заведения, предлагающие программу интегрированного образования могут использовать систему оценки GPA (Grade Point Assessment).


2.2. Программа интегрированного образования

Программа интегрированного образования (Integrated Programme, IP), предоставляет возможность ученикам элитных школ Сингапура сдать экзамен на получение А-уровня, без предварительного сдачи экзамена В-уровня, сразу после шести лет среднего образования в возрасте 18 лет.

Поскольку программа IP позволяет не составлять экзамен О-уровня, студенты имеют больше времени для получения более широких знаний, чтобы в дальнейшем сдать экзамен на получение А-уровня. Кроме того, студенты имеют больше свободы в выборе тех или иных предметов, которые они намерены изучать, по сравнению со своими сверстниками, которые не задействованы в программе IP. Как правило, только лучшие ученики (обычно из специального и экспресс направлений средней школы) имеют возможность приобщиться к IP-программы.


2.3. Продолжение обучения после получения среднего образования

После завершения четырех или пятилетнего курса обучения студенты (за исключением занятых в IP-программе) сдают экзамен на получение сертификата о среднем образовании В-уровня (Singaporean GCE 'O' Level), что позволяет определить их текущий уровень знаний и круг предуниверситетських и профессионально-технических учебных заведений, в которые они смогут вступить. Круг предуниверситетських заведений включает в себя младшие колледжи с двухлетним или трехлетним сроком обучения, завершается сдачей экзамена на получение сертификата А-уровня. Студенты, которые хотят получить профессиональное образование могут продолжить обучение в политехникумах или в Институте технического образования (Institute of Technical Education, ITE).

Вступление в двухлетний курс обучения в младшем колледже осуществляется результатамм полученным по системе подсчета баллов L1R5, в которой за каждый из шести выбранных для получения В-уровня предметов, студент получает оценку от А1 (лучшая) до F9 (худшая). Суммарный рейтинг состоит из оценок за шесть различных предметов: языка (английского или другого избранного по желанию), гуманитарной, математической / естественной, гуманитарной / естественной / математической дисциплины, и двух любых других выбранных дисциплин. Таким образом, лучший возможный рейтинг по системе L1R5 составляет 6 баллов (оценка А1 по всем шести дисциплинам).

В общем случае для того, чтобы вступить в младшего колледжа необходимо набрать не более 20 баллов, кроме того, необходимо получить оценки не хуже С6 с английского языка и математики.

Для поступления на трехлетний курс обучения используется система подсчета баллов L1R4, и суммарный набранный рейтинг студента не должен превышать 20 баллов.

Для вступления в политехникумы используется система L1R2B2 (речь, две обязательные дисциплины и две дисциплины по которым студент получил лучшие оценки). Однако, различные политехникумы вправе предъявлять дополнительные требования к студентам, которым они должны удовлетворять, чтобы вступить в данного конкретного учебного заведения.


3. Предуниверситетской образование

Предуниверситетской образование в Сингапуре предусмотрена для студентов, которые хорошо учатся (это примерно 20-25% студентов) и желающих получить университетский диплом после двух-трех лет предуниверситетской образования, а не останавливаться на профессиональной области образования.

В настоящее время существует 18 младших колледжей и Центральных институтов, Институт Миленио, Национальный младший колледж, который является старейшим колледжем в Сингапуре, и Иннова колледж, который был основан в 2005 году.

Сначала младшие колледжи были задуманы как ускоренная альтернатива традиционным колледжам с трехлетней образованием, но их двухлетний учебная программа уже стала нормой для студентов, желающих получить высшее образование. Они также стали синонимом престижного образования.

Младшие колледжи принимают студентов на основании GCE (сертификатов об общем образовании) "O"-уровня, результат L1R5 должно быть 20 или меньше, чтобы поступить в колледж. Двухгодичное обучение заканчивается экзаменом Singapore-Cambridge GCE Advanced Level, который часто называется А-уровнем. Цетрального институты принимают студентов на тех же принципах, Институт Миленио предлагает трехлетнюю учебную программу, завершается экзаменом на получение А-уровня.


3.1. Финансирование и стипендии

Студенты большинства младших колледжей и центральных институтов платят суммы от 6 до 22 долларов в месяц за пользование оборудованием и за обучение по специальным программам, эти суммы зависят от статуса студента и от типа программ, которые предложены колледжем. Впрочем, студенты некоторых частных колледжей должны платить до 300 долларов в месяц. Стипендии гарантируются студентам, чей результат в обучении был в пределах 95 процентов от В-уровня и тем студентам, которые имеют право на материальную поддержку. По этой схеме они только должны платить суммы эквивалентные тем, которые ежемесячно выплачиваются учениками государственных колледжей. Студенты, которые получают гранты на обучение должны платить определенную часть стандартной суммы ежемесячно, размер этой части базируется на общем доходе семьи студента.


3.2. Вступительные экзамены

Существует два пути поступления в колледж. В первом случае студенты подают заявку на поступление в колледж, используя результаты их экзаменов В-уровня, во втором случае заявки подаются на полгода раньше основываясь на различных талантах будущего студента, которые могут быть как академическими, так и культурными, художественными или спортивными. Такие студенты зачисляются в колледж независимо от минимального пропускного балла. Впрочем студенты все же должны вступить 20 или менее баллов в L1R5, хотя большинство колледжей требует результат 15 и меньше. По первому варианту вступления студенты должны соревноваться между собой в национальном масштабе.


3.3. Учебная программа и экзамен А-уровня

Согласно новой учебной программе, которая была введена в январе 2006 года, учебные предметы делятся на три категории: Н1, Н2 и Н3. Предметы первой категории (Н1) имеют ценность одного академического юниту, второй категории (Н2) - 2-х академических юнитов, а третьей категории (Н3) - 1 академический юнит. Всего студенты должны набрать не менее 10 академических юнитов (3Н2 +1 Н1) и не более чем 12 академических юнитов, включая изучением родного языка и проектной работой. Те студенты, которые сдавали экзамен по родному языку при экзамена В-уровня и получили оценку не меньше D7 освобождаются от уроков по родному языку и с экзамена по языку, впрочем, они должны посещать занятия, связанные с изучением языка но не могут выбрать другой предмет вместо нее, поскольку она является обязательной для изучения.

Предметы первой и второй категорий дополняют друг друга. Обычно если предмет изучается как предмет первой категории, то он включает в себя вдвое меньше материала, чем такой же предмет второй категории, но степень углубления и сложности у них одинаковый. Например студенты, изучающие математику как предмет первой категории, изучают менее чисто математических тем чем студенты, изучающие математику как предмет второй категории, но те темы, которые у них совпадают, они изучают одинаково глубоко. Так же, студенты, изучающие историю как Н1 предмет будут сдавать экзамен по Всемирной истории 1945-2000 годов, а студенты для которых история это предмет Н2 кроме Всемирной истории 1945-2000 годов будут составлять еще дополнительно Историю южной Азии 1900-1997 лет.

Новая учебная программа позволяет студентам больше комбинировать предметы, теперь студенты должны избрать хотя бы один предмет, который бы контрастировал с другими избранными. Например: студенты яки изучают точные науки должны избрать хотя бы один гуманитарный предмет, а студенты гуманитарии - хотя бы один предмет из точных наук.

Предметы третьей категории (Н3) считаются более прагматичными и развивают критическое мышление. В обновленной учебной программе предметы третьей категории состоят в виде научно-исследовательской работы, научной статьи или в виде составления модулей высших университетов. Поэтому студенты, которые выполнили научную работу, могут получить дополнительные баллы и пропустить несколько модулей в университете. Для того, чтобы получить возможность изучать предмет третьего уровня, студент должен изучать этот предмет еще и на втором уровне. Перечень некоторых предметов, которые предлагаются для студентов по новой учебной программы:

Точные науки:

 • H1 и H2: математика, биология, химия, физика
 • H2: компьютерные науки

Языковые дисциплины:

 • H1: китайский, малайский, тамильский языки
 • H1 и H2: французский, немецкий, японский языки

Примечание: языки, которые предлагаются только на уровне Н1 не является контрастирующими с точными науками. Языки на втором уровне разрешается изучать только студентам, прошедшим специальный отбор.

Гуманитарные науки:

 • H1: общие сведения на китайском языке
 • H1 и H2: экономика, география, история, литература на английском языке, история на китайском языке, изучение китайской культуры на английском и на китайском языках
 • H2: китайский язык и литература, малайский язык и литература, тамильский язык и литература, театральное искусство, изобразительное искусство, музыка (углубленное изучение музыки и изобразительного искусства предлагается только студентам, прошедшим специальный отбор)

Финансы (только для центральных институтов):

 • H2: основы бухгалтерского дела, менеджмент предпринимательства
 • H1 и H2: экономика


Другие предметы:
Предметы уровня H3:

 • Научно-исследовательские работы: работы предлагаются Кембриджем для всех основных предметов, таких как протеомики, фармацевтическая химия, основы современной физики;
 • Научно-исследовательские программы: научно-исследовательская программа по гуманитарным и социальным наукам и научно-исследовательская программа по точным наукам, предлагаемые Национальным университетом Сингапура;
 • Университетские модули, такие как "геополитика: география войны и мира" для студентов, изучающих историю и географию, и "экономика менеджмента" для студентов, изучающих экономику предлагаются Национальным университетом Сингапура.

Предметы уровня H1: проектная работа
Предметы уровня H2: знания и исследования

Чтобы иметь возможность поступить в местных университетов, студенты должны составить общий экзамен, или тест с "знания и исследования" (Knowledge & Inquiry), или сдать экзамен-Н1 по родному языку. Оценка, полученная на экзамене В-уровня может быть использована как оценка за экзамен-Н1. Начиная с 2008 года оценки студентов за три предмета уровня Н2 и один предмет уровня Н1 включая оценкам за общий экзамен суммируются и этот результат использоваться при поступлении в университет.


4. Дипломная образование

4.1. Политехникумы

Політехнікуми у Сінгапурі пропонують трирічне навчання, вони приймають студентів, що склали іспит О-рівня, А-рівня або екзамен Інституту технічної освіти.

Політехнікуми пропонують багато предметів у різних сферах, наприклад: машинобудування, бухгалтерська справа, менеджмент туризму, масові комунікації, цифрові засоби передачі інформації , біотехнології. Є також спеціалізовані курси по морському машинобудуванню, догляду за хворими та оптометрії. Ці заклади забезпечують освіту більш орієнтовану на промисловість та є альтернативою до коледжів нижчого ступеня, в політехнікуми вступають приблизно 40% випускників шкіл. Всього в Сінгапурі існує п'ять політехнікумів.

Випускники політехнікумів з гарними оцінками можуть продовжити навчання в університетах, багато університетів, зокрема університети Австралії, Нової Зеландії та Великобританії звільняють студентів від вивчення тих модулів, які вже були вивчені в політехнікумі.


4.2. Інститут технічної освіти

Інститут технічної освіти приймає студентів на основі екзамену О-рівня або N-рівня та пропонує дворічне навчання, яке закінчується отриманням "Національного сертифікату інституту технічної освіти", який є визнаним тільки в межах Сінгапуру. У Сінгапурі існує десять коледжів Інституту технічної освіти. Випускники ІТО займають доволі непогану позицію на ринку праці, вони володіють необхідними навичками у різних галузях промисловості та можуть професійно виконувати багато видів робіт. Деякі випускники продовжують навчання у політехнікумах та університетах, але таких не багато. Існує соціальне упередження проти випускників ІТО, вважається, що вони менш здібні та, можливо, менш успішні. Нещодавно прем'єр-міністр Сінгапуру та міністр освіти піднімали це питання, однак здебільшого це були порожні балачки, небагато конкретних дій було зроблено для підвищені престижності ІТО та подолання упереджень.


5. Университеты

Університет це заклад вищої освіти у якому відбуваються наукові дослідження, він надає наукові ступені з низки предметів. Університети пропонують як до дипломну так і післядипломну освіту.

У Сінгапурі на сьогодні існує три університети (Національний університет Сінгапуру та Національний Технологічний університет), та два приватних університети SMU (Сингапурський університет управління) та UniSIM. Однак, UniSIM приймає тільки дорослих. тому студенти, що склали екзамен А-рівня можуть вступити до одного з трьох університетів, до кількох іноземних університетів або до одного з десяти інших закладів третього ступеню, що пропонують до дипломну та післядипломну освіту.

Національний технологічний університет і Національний університет Сінгапуру кожен вміщує більш ніж 20 000 студентів, і пропонує широкий спектр освітніх дипломних та післядипломних програм, включаючи здобуття докторського ступеню. Обидва університети також мають потужні дослідницькі підрозділи.


6. Державна політика у галузі освіти

6.1. Мерітократія

Мерітократія (система, за якої становище людини у суспільстві визначається її здібностями і заслугами, а не походженням) є центральним принципом системи освіти Сінгапуру. Надзвичайно велика увага приділяється академічній успішності студентів і учнів, і наданню їм можливостей вступу до різноманітних навчальних програм і університетів. Академічна успішність розглядається як об'єктивна міра сил і здібностей студентів незалежно від їхнього положення в суспільстві. Успішність у навчанні розглядається як найважливіший фактор визначення майбутніх кар'єрних перспектив і матеріального положення. У зв'язку із цим навчальні програми максимально націлені на вивчення тем, по яким проводяться іспити, а високий рівень змагальності у навчанні призвів до розповсюдження так званих "десятирічних серій", тобто збірників завдань, по яким проводились екзамени протягом минулих десяти років.


6.2. Білінгвізм

Білінгвізм, або політика рідної мови, є наріжним каменем системи освіти Сінгапуру. Хоча англійська мова є першою мовою яку починають викладати в школах, а також мовою на якій здійснюється навчання іншим предметам, від більшості учнів і студентів вимагається вивчати і "рідну мову", яка може бути однією із трьох офіційних мов: китайської, малайської і тамільської. Екзамен з рідної мови є обов'язковим компонентом випускного екзамену початкової школи (PSLE), а також екзаменів на здобуття сертифікатів N-, O- і А-рівнів. Знання рідної мови на достатньо високому рівні є необхідною умовою для вступу до університету Сінгапуру, хоча для студентів з інших країн як правило роблять винятки з цього правила.

Політика білінгвізму була вперше затверджена у 1966 році. Однією із головних її цілей є розвиток англійської мови як нейтральної мови спілкування розрізнених етнічних і культурних груп Сінгапуру. Визнання англійської мови як "першої мови" також має на меті посилити процес інтеграції Сінгапуру у світову економіку.

Визнання мовного і культурного плюралізму у країні також ставить перед собою мету надати можливість учням і студентам вивчати рідну мову, не забувати про своє етнічне коріння і асоціювати себе із ним, а також зберігати власні культурні особливості.


6.3. Финансовая помощь

Образовательная политика Сингапура гарантирует, что ни один ребенок не будет лишен возможности получить образование, даже в том случае, если она не имеет необходимых финансовых возможностей для этого. С этой целью государственные школы активно субсидируются как государством так и различными благотворительными организациями. Существуют специальные государственные программы помощи неимущим семьям: "схема финансовой помощи" (Financial Assistance Scheme (FAS)) и программа Edusave.

Схема финансовой помощи предусматривает помощь семьям с общим месячным заработком, не превышает 1500 или 1800 SGD (в зависимости от количества детей в семье). Студенты, которые подпадают под программу FAS, освобождаются от всех необходимых оплат за обучение, а также частично субсидируются при составлении национальных экзаменов. В 2005 году помощь по этой схеме получало 15000 учащихся и студентов.

Помощь по программе Edusave получают примерно 40000 студентов, которые имеют высокие показатели академической успеваемости, но принадлежат к семьям с низким и средним-низким достатком.


6.4. Программа по обмену студентами

Около 120 из 353 школ Сингапура имеют в той или иной форме программы по обмену студентами. В 2005 году Министерство образования Сингапура учредило специальный денежный фонд в размере 4,5 млн. SGD для стимулирования развития программ по обмену студентами (преимущественно с азиатскими странами, такими как Китай и Индия).

7. Критика

Система образования Сингапура часто критикуется как излишне специализированная, жесткая и направлена ​​на элитарность. Часто критика основывается на том, что практически не стимулируется развитие креативного мышления, в отличие от систем образования других стран (например США). Защитники нынешней системы образования акцентируют внимание на том, что студенты из Сингапура регулярно занимают высокие места в международных математических и других научных соревнованиях. Критики же отмечают, что такое положение вещей является скорее результатом целенаправленно подготовки студентов к участию в конкретных соревнованиях и экзаменах, чем показателем уровня мышления.

Не так давно Министерство образования утвердило ощутимые изменения в системе образования, призванные стимулировать развитие у студентов творческого и критического мышления и получения опыта что понадобится на протяжении всей жизни, вместо простого заучивания информации необходимой для успешной сдачи экзаменов.

Также часто критикуется злоупотребления распределением учащихся по параллельным классам с учетом их способностей еще в младших классах. В популярном местном фильме "Я не тупой" высвечивается высокий уровень состязательности и социальной стигматизации с которыми приходится сталкиваться учащимся в процессе обучения в Сингапуре.

В свою очередь сторонники нынешней системы, утверждают, что создание дифференцированных образовательных программ в соответствии со способностями учащихся, позволяет учащимся с разными способностями и особенностями восприятия нового материала поддерживать интерес к обучению.

В останні роки, попри те, що розподілення учнів за показником успішності досі існує, урядом був прийнятий ряд реформ. Наприклад урядом проводяться експерименти по розподіленню учнів за рівнем успішності в різних навчальних дисциплінах, а не за рівнем загальної академічної успішності.


8. Источник

Образование в странах мира
Европа
Государства
Австрія ? Азербайджан 1 ? Албанія ? Андорра ? Бельгія ? Білорусь ? Болгарія ? Боснія і Герцеговина ? Ватикан ? Велика Британія ? Вірменія 2 ? Греція 1 ? Грузія 1 ? Данія ? Эстония ? Ірландія ? Ісландія ? Іспанія 1 ? Італія ? Казахстан 1 ? Кіпр 2 ? Латвія ? Литва ? Ліхтенштейн ? Люксембург ? Македонія ? Мальта ? Молдова ? Монако ? Нидерланды ? Німеччина ? Норвегія ? Польща ? Португалія ? Росія 1 ? Румунія ? Сан-Марино ? Сербія ? Словаччина ? Словенія ? Туреччина 1 ? Угорщина ? Україна ? Фінляндія ? Франція ? Хорватія ? Чехія ? Чорногорія ? Швейцарія ? Швеция
Непризнанные, частично
признанные государства
Абхазия ? Нагорный Карабах 2 ? Южная Осетия ? Северный Кипр 2,3 ? Приднестровье
Зависимые и другие
территории
Азорские острова 2 ? Акротири и Декелия 2 ? Аландские острова ? Гернси ? Гибралтар ? Джерси ? Косово 4 ? Мэн ? Мадейра 2 ? Шпицберген ? Фарерские острова ? Ян-Майен
Примечания
1 Частично находится на другом континенте 2 Вполне на другом континенте, но связывается с Европой. 3 Признана только Турцией, 4 Территория под конролем ООН
Азия
Государства
Азербайджан ? Афганістан ? Бангладеш ? Бахрейн ? Бруней ? Бутан ? Вірменія ? В'єтнам ? Грузія ? Египет ? ? Ізраїль ? Індія ? Індонезія ? Йорданія ? Ірак ? Іран ? Ємен ? Казахстан? ? Камбоджа ? Катар ? Кіпр ? Киргизстан ? Китай ? Корея Південна ? Корея Північна ? Кувейт ? Лаос ? Ліван ? Малайзія ? Мальдіви ? Монголія ? М'янма ? Непал ? Об'єднані Арабські Емірати ? Оман ? Пакистан ? Росія? ? Саудівська Аравія ? Сінгапур ? Сирія ? Східний Тимор ? Таджикистан ? Таїланд ? Туркменістан ? Туреччина? ? Узбекистан ? Філіппіни ? ШріЛанка ? Япония
Непризнанные, частично
признанные государства
Абхазія ? Нагірний Карабах ? Палестина ? Південна Осетія ? Північний Кіпр ? Тайвань
Зависимые и другие
территории
Британская территория в Индийском океане ? Гонконг ? Макао
Примечания
1 В основном в Африке 2 Частично в Европе
Африка
Государства
Алжир ? Ангола ? Бенін ? Ботсвана ? Буркіна-Фасо ? Бурунді ? Габон ? Гамбія ? Гана ? Гвінея ? Гвінея-Бісау ? Джибуті ? Екваторіальна Гвінея ? Еритрея ? Ефіопія ? Єгипет ? ? Демократична Республіка Конго ? Замбія ? Західна Сахара ? Зімбабве ? Кабо-Верде ? Камерун ? Кенія ? Коморські острови ? Республіка Конго ? Кот-д'Івуар ? Лесото ? Ліберія ? Лівія ? Маврикій ? Мавританія ? Мадаґаскар ? Малаві ? Малі ? Марокко ? Мозамбік ? Намібія ? Нігер ? Нігерія ? Південний Судан ? Південно-Африканська Республіка ? Руанда ? Сан-Томе і Прінсіпі ? Свазіленд ? Сейшельські острови ? Сенегал ? Сомалі ? Судан ? Сьєрра-Леоне ? Танзанія ? Того ? Туніс ? Уганда ? Центрально-Африканская Республика ? Чад
Непризнанные, частично
признанные государства
Галмудуг ? ? Западная Сахара ? Маахир ? ? Нортленд ? ? Юго-Западное Сомали ? ? Пунтленд ? ? Сомалиленд ?
Зависимые и другие
территории
Канары ? Сеута и Мелилья ? Жуан ди Нова ? Мадейра ? Майотта ? Реюньон ? о. Святой Елены ? ? Сахарская Арабская Демократическая Республика
Примечания
1 Частично находится в Азии. 2 Территория Сомали. 3 Остров Вознесения и Тристан-да-Кунья включительно.
Северная и Центральная Америка
Государства
Беліз ? Гаїті ? Гондурас ? Гватемала ? Ґренландія ? Домініканська Республіка ? Канада ? Коста-Рика ? Куба ? Мексика ? Нікарагуа ? Панама ? Сальвадор ? Сполучені Штати Америки ? Ямайка
Зависимые и другие
территории
Гваделупа ? Мартиника ? Пуэрто-Рико
Южная Америка
Государства
Аргентина ? Болівія ? Бразилія ? Венесуела ? Гаяна ? Еквадор ? Колумбія ? Парагвай ? Перу ? Суринам ? Уругвай ? Чилі
Зависимые и другие
территории
Французская Гвиана
Австралия и Океания
Государства
Австралия ? Вануату ? Кирибати ? Маршалловы острова ? Науру ? Новая Зеландия ? Палау ? Папуа Новая Гвинея ? Самоа ? Соломоновы острова ? Тонга ? Тувалу Фиджи ? Федеративные Штаты Микронезии
Зависимые и другие
территории
Американское Самоа ? Остров Рождества ? Кокосовые острова ? Острова Кука ? Остров Пасхи ? Французская Полинезия ? Гуам ? Новая Каледония ? Ниуэ ? Остров Норфолк ? Северные Марианские острова ? Острова Питкэрн ? Токелау ? Уоллис и Футуна