Польская кампания 1939

п ? в ? р
Вторая мировая война
п ? в ? р
Восточноевропейский
театр военных действий Второй мировой войны
п ? в ? р
Вторгнення в Польщу (1939)
Польська кампанія Німеччини і Словаччини
Агресія СРСР проти Польщі
Вестерплатте - Гданськ - Бзура - Варшава - Вільно - Гродно - Берестя - Хель - Коцьк

По́льська кампа́нія (нем. Polenfeldzug ; 1 сентября 1939 - 6 жовтня 1939) - військова операція збройних сил Німеччини, Словаччини та СРСР проти Польщі з метою анексії Польщі.

В історичній науці відома під назвами Вторгнення в Польщу 1939 року, Німецько-польська війна 1939 року. У польській історіографії отримала назви Вереснева кампанія (пол. Kampania wrześniowa ) та Оборонна війна 1939 року (пол. Wojna obronna 1939 roku ).

Військова операція проти Польщі була розпочата Німеччиною та Словаччиною 1 сентября 1939 года. У відповідь Велика Британія і Франція, згідно з попередніми домовленостями з польським урядом, 3 вересня 1939 року оголосили війну Німеччині, що ознаменувало початок Второй мировой войны. 17 вересня у конфлікт втрутився Радянський Союз і окупував східні області Польщі.

Результатом кампанії став розгром польських збройних сил, евакуація польського уряду і залишків його армії за кордон. Согласно секретного доповнення до Договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом територія Польщі була поділена між Третім Рейхом та СРСР, а також Словаччиною і Литвою. Остання не приймала безпосередньої участі у війні, але 10 октября 1939 року підписала з СРСР Договір про взаємодопомогу, згідно з яким литовський уряд дав згоду на дислокацію на своїй території частин Червоної Армії та отримав від Радянського Союзу частину колишніх польських земель - Віленську область.


1. Передумови конфлікту

1.1. Друга Річ Посполита - відновлення польської держави

После Першої світової війни на територіях, що належали России, Німеччині та Австро-Угорщині, була утворена польська держава - Друга Річ Посполита.

Східний кордон Польщі був окреслений лінією Керзона, проведеній приблизно по лінії етнічного поділу районів з польською більшістю і районів з білоруською або українською більшістю. Однако в 1920 році у результаті Польсько-радянської війни кордон з СРСР був відсунений на схід.

Західний кордон з Німеччиною був визначений Версальським договором, за яким Сілезію розділили між Німеччиною та Польщею, а переважно німецький Данциг (сучасне польське місто Гданськ), що мав сильні економічні зв'язки з Польщею, був оголошений вільним містом [6]. В 1922 році після декількох повстань польського населення у Верхній Сілезії Польща змогла включити цю провінцію під свій контроль. Для забезпечення виходу Польщі до Балтійського моря з колишніх німецьких територій був утворений "польський коридор", який відрізав Східну Пруссію від Німеччини, перетворивши її в анклав. В результаті захід країни був населений переважно німцями, що робило Польщу вразливою в питаннях територіальних претензій з боку Німеччини.


1.2. "Розширення життєвого простору"

После прихода к власти Адольф Гітлер почав реалізовувати ідею об'єднання німців у єдину державу. Спираючись на військову силу та дипломатичний тиск, у березні 1938 року Німеччина безперешкодно приєднала до себе Австрію, а у жовтні 1938 року у результаті Мюнхенської угоди анексувала Судетську область, що належала Чехословаччині.

После подписания Мюнхенского, соглашения 1 октября 1938 года, Польша аннексировала Заолжя ( Тешинской Силезия). Таким образом, Польша вместе с нацистской Германией и Венгрией приняла участие в распределении Чехословакии.

24 октября 1938 года, менее чем через месяц после подписания Мюнхенского соглашения, министр иностранных дел Третьего Рейха Йоахим фон Риббентроп во время обеда в честь посла Польши в Германии Юзефа Липского заявил, что пришла пора окончательно выяснить отношения между Польшей и Германией. Прежде всего, продолжал он, речь пойдет о Данциг, который необходимо "вернуть" Третьем Рейхе.

По словам Риббентропа, Германия планировала построить шоссе и проложить двухпутных железную дорогу через "польский коридор", чтобы соединить Германию с Данцигом и Восточной Пруссией. От Польши также требовалось присоединение к Антикоминтерновский пакт, направленного против СССР. В обмен на это Германия готова продолжить польско-германский договор на 10-20 лет и гарантировать незыблемость польских границ.

"Предмет спора вовсе не Данциг. Речь идет о расширении нашего жизненного пространства на востоке и об обеспечении нашего продовольственного снабжения"

Из выступления А. Гитлера на секретном совещании с высшим командованием воинских сих Германии
23 мая 1939 [7]

19 ноября 1938 года министр иностранных дел Польши Юзеф Бек направил в Берлин ответ на германские предложения. Ответ был отрицательным, однако, не желая обострять ситуацию, поляки предложили заменить гарантии, предоставленные Данциге Лигой Наций, немецко-польскими гарантиями, которые дают Данциге статус свободного города. "Любое другое решение, - писал Бек в меморандуме, что Липский зачитал Риббентропу, - как и любая попытка присоединить свободный город в Рейха, неизбежно приведет к конфликту ".

15 марта 1939 года Германия окончательно оккупировала Чехословакию: на территории Чехии было объявлено Протекторат Богемии и Моравии, и образовано Словацкую республику под сильным влиянием Третьего Рейха. Поскольку, согласно дезинформацией Риббентропа, готовился распределение Словакии между Польшей и Венгрией и венгерские войска уже были сконцентрированы на границах, Германия под предлогом защиты "независимой" страны ввели свои войска. Таким образом территория Польши оказалась с трех сторон окружена войсками Вермахта, что делало ее крайне уязвимой в случае потенциальной агрессии со стороны Германии.

21 марта 1939 года Германия совершила очередную дипломатическую попытку относительно возвращения Данцига. В ответ на отказ 28 марта 1939 года Гитлер разорвал пакт о ненападении заключенный в январе 1934 года.


1.3. Англо-французские гарантии Польше

31 марта 1939 года премьер-министр Великобритании Чемберлен от имени английского и французского правительств заявил, что будет оказывать Польше всю возможную помощь, если ее безопасности будет угроза. Односторонняя английский гарантия Польше 6 апреля была заменена предварительной двусторонним соглашением о взаимной помощи между Англией и Польшей.

15 мая 1939 года был подписан польско-французский протокол, согласно которому французы обещали начать наступление в течение 2-х недель после мобилизации.

25 августа 1939 года в Лондоне окончательно был оформлен и подписан англо-польский союз в виде Соглашения о взаимной помощи и секретного протокола.

Статья первая англо-польского Соглашения о взаимной помощи говорила:

"В случае если одна из Договаривающихся сторон будет вовлечена в военные действия с европейской державой в результате агрессии, совершенной последней против указанной Договаривающейся Стороны, другая Договаривающаяся сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в военные действия, всю требуемую от нее поддержку и помощь". [8 ]

Под "европейским государством", как следовало из секретного протокола, подразумевалась Германия.


1.4. Пакт Молотова-Риббентропа

Молотов подписывает советско-германское соглашение о ненападении. Позади - Риббентроп и Сталин.

С июля 1939 года Гитлер начал искать новых союзников в "польском вопросе". Уже 3 августа Риббентроп впервые сделал официальное заявление на тему германо-советского сближения, в которой, в частности, был намек на раздел сфер влияния:

"Из всех проблем, имеющих отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы легко договориться" [9]

15 августа на встрече посла Германии в СССР Шуленбурга с народным комиссаром иностранных дел Молотовым представитель советской стороны со своей стороны предложил подписать договор о ненападении, но с обязательным подписанием торговой и кредитной сделки. Уже 19 августа экономическое соглашение было подписано и Молотов передал Риббентропу проект будущего секретного протокола. Желая форсировать события, Гитлер личной телеграммой просил Сталина принять немецкую делегацию 22 - 23 августа вместо запланированного 26 - 27 августа. После положительного ответа Сталина, 22 августа на военной совещании Гитлер окончательно подтвердил намерение начать войну с Польшей.

23 августа 1939 года в Москве народным комиссаром иностранных дел СССР В. Молотовым и министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом был подписан договор о ненападении. Секретным дополнительным протоколом определялись сферы взаимных интересов обоих государств в Восточной Европе. Второй пункт этого протокола нарушал "польский вопрос":

"В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарев, Висла и Сян. Вопрос, является ли во взаимных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития ... " [10]


2. Соотношение сил

2.1. Германия

Соотношение сил Германии и Польши в Польской кампании [3]

Третий Рейх Третий Рейх Польша Польша
Личный состав (млн. человек) 1,6 1,0
Дивизии
танковые
легкие
моторизованные
62
7
4
4
39
-
-
-
Бригады
кавалерийские
бронемоторизовани
горнострелковые
-
-
-
-
16
11
2
3
Танки 2800 870 (с танкетками)
Артиллерийское оружие и минометы 6000 4300
Боевые самолеты 2000 407

На начало осени 1939 года военные силы Германии насчитывали 98 дивизий, в том числе 52 кадровые (включая 6 австрийских - 39 пехотных, 3 горнострелковых, 5 танковых, 4 легких и 1 кавалерийскую дивизию). Из других 46 лишь 10 дивизий были полностью боеспособными, но и они в основном состояли из новобранцев, находившихся на службе всего месяц. Еще 36 дивизий были укомплектованы главным образом ветеранами Первой Мировой войны, малознакомыми с современными образцами оружия и тактикой. Для вооружения этих войск было использовано ненужное кадровым частям устаревшее вооружение, а также австрийская оружие и техника расформированной чехословацкой армии.

На 1 сентября 1939 года военно-морские силы Германии имели следующий корабельный состав: 2 линейных корабля ("Шарнгорст" и "Гнейзенау"), 3 броненосцы ("Дойчланд", позже переименованный в "Лютцова", а также "Адмирала Шеера" и "Адмирал граф Шпее"), 2 тяжелых крейсера ("Хиппер" и "Блюхер"), 6 легких крейсеров, 22 эскадренных миноносца, 20 миноносцев, 32 тральщика, 35 подводных лодок прибрежного действия (водоизмещением 250 т), 22 океанских подводных лодки (водоизмещением по 500 и 700 т), 17 торпедных катеров.

Кроме того, находились в строительстве и могли быть закончены во время войны: 2 линейных корабля ( "Бисмарк" и "Тирпиц"), 1 тяжелый крейсер ("Принц Евгений"). Подводный флот увеличивался ежемесячно на 2-3 единицы.

Немецкая авиация имела 2500 самолетов, в том числе 1 000 бомбардировщиков, которые были объединены в 5 авиадивизий и 1 парашютно-десантную дивизию. В качественном отношении немецкие самолеты были лучше польских и французских и почти такие же, как английские.


2.2. Словакия

Армия Словакии состояла из сухопутных сил: кавалерии, пехоты, артиллерии, небольшого количества бронеодиниць, а также ВВС. Вооружение было частью бывшей чехословацкой армии, переданное словакам немцами после оккупации Чехии.

Военно-воздушные силы Словакии были сформированы на базе чехословацкой авиации и насчитывали 358 боевых самолета. Почти вся боевая авиация, за исключением подразделений, передислоцирован в Словакию в сентябре 1938 года во время всеобщей мобилизации, входила в 3-й авиаполк генерала Штефаник. Основной авиабазой были Пештяны. Командовал ВВС подполковник Я. Амбруш.


2.3. Польша

Польський легкий танк 7TP

Чисельність польської армії мирного часу була досить значною: 30 піхотних дивізій, 1 кавалерійська дивізія і 11 окремих кавалерійських бригад. Озброєння, кількісно цілком достатнє, складалося в основному із застарілих зразків часів Первой мировой войны. Моторизація ще тільки починала розвиватися. Танкові війська мали всього 9 рот легких танків і 29 рот легких бронеавтомобілів.

Військово-морський флот Польщі (4 ескадрених міноносці, 2 міноносці, 6 тральщиків, 2 канонерські човни і 5 підводних човнів) не відігравав значної ролі на Балтійському морі й навряд чи міг порушити, а тим більше зірвати морські перевезення між Східною Прусією та Німеччиною.

Летом 1939 року міжнародне становище Польщі різко погіршилося. Розуміючи що у випадку збройного конфлікту з німцями польський флот скоріше за все буде знищено, 24 августа 1939 року британський уряд запропонував Ридз-Смігли евакуювати частину сил польських ВМС. 26 вересня польське керівництво затвердило план евакуації - операцію "Пекін". 1 вересня дивізіон польських есмінців у складі есмінців "Грім", "Блискавка" і "Шторм" успішно досяг порту Единбург.


3. Підготовка до війни

3.1. Германия

Розташування військових сил Німеччини і Польщі станом на 31 серпня 1939 року

3 квітня 1939 року верховне командування німецьких збройних сил (ОКВ) видало директиву "Про єдину підготовку збройних сил до війни", що містила такі основні положення:

"Завдання збройних сил Німеччини полягає в тому, щоб знищити польські збройні сили. Для цього необхідно прагнути і готуватися до раптового нападу. Про проведення прихованої або відкритої загальної мобілізації буде даний наказ тільки в день наступу, по можливості в останній момент?

Планування військових приготувань повинно проводитися з таким розрахунком, щоб здійснення операції було можливе в будь-який час починаючи з 1 вересня 1939 р."

На підставі цієї директиви було підготовлене та здійснене стратегічне розгортання німецьких збройних сил проти Польщі.

В мае 1939 року були приведені в бойову готовність 6 армійських управлінь, 11 управлінь армійських корпусів і 24 дивізії. В липні під виглядом "літніх маневрів", вдалося перекинути в намічені райони зосередження або стратегічного розгортання велику кількість кадрових військ, укомплектованих за штатами воєнного часу, не оголошуючи при цьому мобілізації. На початку серпня з Німеччини в Східну Пруссію під приводом участі в святкуванні 25-річчя битви під Танненбергом було передислоковано ще кілька кадрових дивізій, а також проведена часткова мобілізація деяких резервних дивізій, а також частин армійського та корпусного підпорядкування. Крім того, розгорнуті до штатного складу воєнного часу з'єднання провели "окопні роботи" на польсько-німецькому кордоні; танкові, легкі й моторизовані дивізії були стягнуті в центральну частину Німеччини для "осінніх маневрів". Незадовго до 25 серпня дивізії, які були призначені для вторгнення в Польщу і не брали участь у цих маневрах, були повністю відмобілізовані та перекинені в райони стратегічного розгортання. 25 серпня 1939 року війська Вермахту були повністю готові до наступальної операції.


3.2. Словакия

Ще під час розробки плану "Вайс" німецький Генеральний штаб запросив у президента Словаччини Йозефа Тисо підтримки словацької армії.

Для бойових дій проти Польщі Словаччина виділила армію "Бернолак" під командуванням генерала Фердинанда Чатлоша. До її складу входили:

Словацькі дивізії планувалося використати на півдні Польщі в районах Дебіца і Тарнува.

Крім того на території Словаччини розташовувалися частини Вермахту, а на словацьких аеродромах базувалося 175 літаків зі складу 4-го Повітряного флоту Люфтваффе.


3.3. Польша

Польське оголошення про мобілізацію (30.08.1939)

Геополітичне положення Польщі робило її дуже вразливою з військової точки зору. Найсприятливішим для поляків в майбутньому конфлікті було б уникнути оточення головних сил та перейти до позиційної війни з очікуванням допомоги від Великої Британії і Франції. Це вимагало добровільного залишення індустріально розвинених районів Західної Польщі (перш за все Верхньої Сілезії) та відходу в глиб країни на підготовані позиції. Однак головнокомандуючий польськими військовими силами маршал Ридз-Смігли хотів не тільки втримати всю територію Польщі, а навіть почати наступальні дії проти Східної Пруссії.

Для виконання цього плану на кордоні зі Східною Пруссією одне невелике угруповання (дві дивізії, дві кавалерійські бригади) розгорталося в районі міста Сувалки, інше, велике (армія "Модлін" у складі чотирьох дивізій і двох кавалерійських бригад) - уздовж південного кордону Східної Пруссії і третє (армія "Помор'я" - шість дивізій) - у Польському коридорі. Такий розподіл сил дозволяв розпочати наступальні дії по збіжних напрямках проти німецьких військ у Східній Пруссії. Тим часом можливості польського угруповання, розташованого в "коридорі", були досить обмеженими, так як могли бути швидко нейтралізовані німецькими військами, що займали позиції в північно-східній частині Померанії.

Південний кордон Польщі повинна була обороняти Карпатська армія, що складалася головним чином з резервних з'єднань, розташованих між Тарнувом і Львовом. За планом ця армія закінчувала розгортання до 6 вересня. Далі, у районі між Ченстоховою і Неймарктом (сучасне польське місто Нови-Тарг) створювалося угруповання (армія "Краків" у складі шести дивізій, однієї кавалерійської бригади і однієї моторизованої бригади), що повинно було обороняти Верхню Сілезію і у взаємодії з угрупованням у районі Велюнь (армія "Лодзь" у складі чотирьох дивізій і двох кавалерійських бригад) перешкодити просуванню німецьких частин на Варшаву. За цими силами в районі Томашув Мазовецький, Кельце було передбачене ще одне угруповання (армія "Пруссія" у складі шести дивізій і однієї кавалерійський бригади).

Великі сили (армія "Познань" - чотири дивізії і дві кавалерійські бригади) були розташовані в районі Познані, для того щоб завдати удару із флангу по німецьких військах, що почнуть наступ з Померанії або Сілезії.

Невеликі резерви (в цілому три дивізії і одна кавалерійська бригада) перебували біля Вісли в районі Варшави і Любліна.

Наприкінці серпня в Польщі офіційно була оголошена мобілізація. Попри це, у попередні місяці вже були сформовані всі передбачені резервні частини (полки, окремі батальйони та артилерійські дивізіони), але їх зарахували до кадрових з'єднань. Було передбачене об'єднання резервних частин в 10 дивізій, але з бажання зберегти в таємниці всі ці приготування, цього не було зроблено до 1 сентября 1939 года.


4. Ґляйвіцький інцидент

Формальним приводом до початку німецько-польської війни став інсценований 31 серпня 1939 року співробітниками СД напад поляків на німецьку радіостанцію в Ґляйвіці (тепер польське місто Глівіце).

Операцией под кодовым названием "Консервы" (более известной, как "Гляйвицький инцидент") руководил Рейнхард Гейдрих. Когда группа сотрудников СД в форме польской армии, под командованием Альфреда Науйокса и Генриха Мюллера, напала на радиостанцию ​​в Гляйвици, в эфир сразу же полетели звуки выстрелов и крики польском языке - "пришел время войны Польши против Германии". На месте событий были разложены трупы в немецкой форме (узники концлагерей, которых заранее убили). Операция заняла примерно 4 минуты.

Подобные операции прошли также в приграничных пинч и Хохлиндени. Министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс получил необходимый материал для пропагандистской кампании. 1 сентября 1939 года Гитлер в Рейхстаге заявил, что поляки пересекли границу в четырнадцати местах, в том числе и силами регулярных польских войск, и он в 3 часа ночи 1 сентября отдал приказ о нападении на Польшу.


5. Начало боевых действий

Учебный корабль "Шлезвиг-Гольштейн". Его выстрелы считаются первыми выстрелами войны

1 вересня в 4 години 45 хвилин навчальний німецький корабель "Шлезвіг-Гольштейн" відкрив вогонь по польській військово-морській базі Вестерплатте на Балтиці. Цей обстріл вважається першими пострілами війни [11].

Одночасно з початком обстрілу Вестерплатте розпочали наступ війська Вермахту. З півночі вторгнення здійснювала група армій Бока, що мала у своєму складі дві армії. 3-я армія під командуванням Кюхлера завдавала удару зі Східної Пруссії на південь, а 4-а армія під командуванням Клюге - на схід через Польський коридор, щоб з'єднатися з військами 3-ї армії і завершити охоплення правого флангу поляків.

Найважливіша роль приділялася групі армій Рундштедта, що діяла на півдні. До складу групи армій входили 8-а армія під командуванням Бласковіца, 10-а армія під командуванням Райхенау і 14-а армія під командуванням Ліста. Війська Бласковица, діючи на лівому крилі, повинні були просуватися до великого промислового центра Лодзь, допомогти ізолювати польські війська на познанському виступі та в той же час прикрити фланг військ Райхенау. На правому крилі Ліст повинен був просуватися на Краків і одночасно обійти із флангу польські війська в районі Карпат, використовуючи танковий корпус Клейста для прориву через гірські перевали. Вирішальний удар повинні були нанести війська Райхенау, що діяли в центрі (для цього в їх склад була включена більша частина танкових з'єднань).

Умовою для стрімкого просування сухопутних військ були успішні дії німецьких військово-повітряних сил. В перший же день вони знищили слабку польську авіацію на її аеродромах. Перевага німецької авіації в повітрі не дозволила польським збройним силам організовано завершити мобілізацію, а також перекинути великі з'єднання залізницею.

Німецькі солдати ламають шлагбаум на німецько-польському кордоні. (01.09.1939)

Успіху вторгнення сприяло й те, що польські керівники, зневажаючи обороною, в мирний час не приділяли уваги будівництву оборонних споруд. Німецькі механізовані дивізії досить легко знайшли та використали відкриті напрямки для наступу, а стрімкість просування німецьких ударних угруповань зводила нанівець більшість контратак польських військ.

3 вересня 1939 року Велика Британія (о 5-00) і Франція (об 11-00), згідно з попередніми домовленостями з польським урядом, оголосили війну Німеччині, однак замість того, щоб розпочати широкомасштабні бойові дії на західному фронті, франко-німецьке протистояння обмежувалося боями місцевого значення. Нездатність Франції завдати рішучого удару пояснювалася застарілою мобілізаційною системою: сформовані з'єднання не встигали пройти належної підготовки. Іншою причиною затримки було те, що французьке командування дотримувалося застарілих поглядів на ведення війни, вважаючи, зокрема, що будь-якому наступу, як і в роки Першої світової війни, повинна передувати потужна артилерійська підготовка. Однак більша частина важкої артилерії французької армії перебувала у консервації, і її не можна було підготувати раніше, ніж на п'ятнадцятий день після оголошення мобілізації.

Стосовно допомоги Великої Британії, то було ясно, що перші дві дивізії англійського експедиційного корпуса могли прибути на континент лише у перших числах жовтня, ще дві - у другій половині жовтня. На інші англійські дивізії розраховувати не доводилося. Для французів це також служило підставою не починати наступальних дій.

Таким чином союзники Польщі з перших же днів перейшли до позиційної війни і реальної допомоги Польща так і не отримала.


6. Битва на Бзурі

Польська кавалерія під час битви на Бзурі

7 вересня дві польські армії "Помор'я" і "Познань" під час спроби відійти в район Варшави опинилися в оточенні. В надії прорватися до столиці та забезпечити собі простір для маневру, командувач армією "Познань" генерал Тадеуш Кутшеба звернувся до Верховного Головнокомандувача із пропозицією завдати удар по оголеному флангу 8-ї німецької армії. Ридз-Смігли схвалив цей план і доручив генералові Кутшебі керівництво операцією.

9 вересня армія "Познань" в районі на південь від Бзури завдала раптового удару по німецьким піхотним дивізіям, що розтяглися в похідних колонах між Лечице й Ловичем, зосередивши основні сили в напрямку Стрикова. Правий фланг наступу прикривала Подільська, а лівий - Великопольська кавалерійська бригада. Завдяки чисельній перевазі, створеній на напрямку основного удару, та фактору раптовості поляки нанесли німецьким частинам 10-ї армії серйозних втрат (більше 1500 убитих і поранених) і відкинули їх на 20 км на південь. При цьому були звільнені міста Лечице та Пятек. Втрат також зазнала 8-а німецька армія, війська якої поспіхом перекидалися на Бзуру.

11 вересня німецьке командування почало перекидати до Бзури основні сили 10-ї і 4-ї армій, підтягувалися резерви групи армій "Південь", була задіяна більша частина авіації 4-го повітряного флоту.

12 вересня генерал Кутшеба одержав повідомлення про відступ військ армії "Лодзь", з якої він планував з'єднатися, до фортеці Модлін і вирішив прориватися через Лович у Скерневецькі ліси і далі до переправ через Віслу біля Сохачева. Тим часом з-під Варшави німці почали висувати 4-у танкову дивізію. Побоюючись виходу німецьких танків в тил, поляки почали відводити війська за Бзуру.

16 вересня, зупинивши польський наступ, частини 10-і німецької армії з'єдналися в районі Влодави із частинами групи армій "Північ", оточивши значне угруповання польських військ.

Після двох днів безперервних боїв (18 - 20 вересня) армії "Познань" і "Помор'я" були повністю розбиті. Більша частина польських офіцерів і солдатів потрапила в полон. З оточення вдалося вирватися тільки окремим підрозділам та групам бійців. У їхньому числі були генерали Кутшеба, Кнолл і Токаржевський, кілька кавалерійських ескадронів з різних кавалерійських бригад, залишки 15-ї і 25-ї піхотних дивізій.


7. Битва за Варшаву

Агітаційний плакат до захисників Варшави (вересень 1939 року)

Польской столице отводилась важная роль в оперативных планах немецкого командования. Варшава была политико-административным и промышленным центром страны, важным транспортным узлом. Из четырех железнодорожных мостов на центральном участке Вислы два двусторонних были в Варшаве. Их увлечение сильно затрудняло снабжение польских войск и эвакуацию мирного населения из западных районов страны. В Варшаве было сосредоточено большое количество промышленных предприятий.

Приказ об организации обороны Варшавы был отдан военным министром Польши 3 сентября в связи с немецким прорывом в районе Ченстохова. В письменных указаниях командования говорилось, что угроза прорыва немецких танков создает необходимость организовать оборону Варшавы с юга, подготовить оборону мостов и одновременно принять меры к их уничтожению в случае необходимости. На Средней Висле создавалось два участка обороны: северная - от Модлина к Демблин, южная - далее к Сандомира. Оборона Варшавы возглавил бывший главный комендант пограничных войск генерал Валериан Чума. В его распоряжении было пять батальонов с артиллерией.

5 сентября Чума получил приказ "оборонять варшавские мосты до прибытия генералов Кутшебы и Бортновського". Гарнизон Варшавы усилили еще шестью батальонами с артиллерией. Однако этих сил едва хватало даже для организации обороны города западнее Вислы. По приказу Чумы было сформировано еще три пехотных полка для обороны восточных районов города. В тот же день в городе начали формировать добровольческие отряды гражданской обороны, в основном занимались возведением баррикад на окраине города. Постепенно польская столица превращалась в изолированный бастион.

Еще с начала войны для прикрытия с воздуха варшавского оборонительного района польское командование назначило авиационную бригаду, которая насчитывала 54 самолета. Однако 6 сентября, в связи с отъездом Рыдз-Смиглы в Брест, бригада была снята с обороны Варшавы и передислоцирована в Брест. Также в Брест была переброшена часть артиллерии ПВО города.

"Я получил Ваше сообщение о том, что немецкие войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской Империи. Молотов"

Телефонограмма В. Молотова И. фон Риббентропу
9 сентября 1939 [12]

Бои за Варшаву начались 8 сентября. Около 17 часов 4-я танковая дивизия 10-й немецкой армии своим передовым отрядом ворвалась с юго-востока в город. Силами добровольческих отрядов дальнейшее продвижение немцев в центр Варшавы было остановлено. Еще несколько попыток танковых прорывов 9 - 10 сентября также не имели успеха. Оценив прочность обороны города и сложность ситуации в битве под Бзурой, командующий группой армий "Юг" отказался от дальнейших попыток взять Варшаву с ходу. Для дальнейшей осады города 4-я танковая дивизия 10-й армии была 12 сентября изменена 31-й пехотной дивизией.

8 сентября польское главное командование отдало приказ о создании армии "Варшава", во главе которой был поставлен генерал Юлиуш Руммель - в недавнем прошлом командующий армией "Лодзь". По решению главного командования от 10 сентября Варшава становилась особым самостоятельным районом обороны.

В результате продвижения 3-й немецкой армии через Нарев и Буг к югу и выхода ее частей на восточные окраины столицы 14 сентября кольцо окружения вокруг Варшавы замкнулось с востока.

На руинах Варшавы (сентябрь 1939 года)

15 вересня німецьке командування запропонувало захисникам Варшави в 12-годинний термін здати місто з можливістю евакуації цивільного населення, інакше будуть застосовані масовані повітряні бомбардування [13]. 16 вересня німецький парламентер не був прийнятий, що означало відмову від пропозиції. Однак вже наступного дня, 17 вересня, польське командування у Варшаві спробувало ініціювати переговори щодо евакуації цивільного населення. Відповідь надійшла особисто від Гітлера :

Евакуацію [цивільного населення] відхилити, строк минув. Вести пропаганду по радіо, у випадку наміру капітулювати повідомити про готовність прийняти парламентерів. [14]

19 вересня командувач 8-ї німецької армії, на яку було покладене завдання взяти місто, віддав наказ про генеральний штурм. С 22 вересня почалося посилене повітряне бомбардування й масований артилерійський обстріл Варшави. 25 вересня в повітряному нальоті на Варшаву взяло участь 1150 літаків Люфтваффе. Всього на польську столицю було скинуто 5818 тонн бомб [15].

28 вересня командування варшавського гарнізону, вичерпавши всі сили й засоби, які можна було використати для оборони, змушене було підписати акт про капітуляцію.


8. Вторгнення Червоної Армії на західноукраїнські та західнобілоруські землі

Співвідношення військових сил Польщі та СРСР на початок військової кампанії
(17 вересня 1939 року)
[4]

Польша Польша СССР СССР
Особовий склад 370 000 617 588
Артилерійська зброя і міномети 540 4 959
Танки 70 4 733
Советская танкова колона перетинає кордони Польщі (17 вересня 1939 року)

17 вересня 1939 року о другій годині ночі Сталін в присутності Молотова і Ворошилова прийняв німецького посла Шуленбурга і повідомив про те, що Червона Армія приступає до бойових дій проти Польщі. О 3-15 ранку польському послові в Москві В. Гжибовському була вручена нота радянського уряду, у якій зазначалося, що

"Польська держава і її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили свої дії договори, укладені між СРСР і Польщею. Надана самій собі й залишена без керівництва, Польща перетворилася в зручне поле для всяких випадків і несподіванок, що можуть створити загрозу для СРСР. Тому, будучи досі нейтральним, радянський уряд не може більш нейтрально ставитися до цих фактів" [16]

Крім того зверталась увага на беззахисне положення українського й білоруського населення.

"Через таке положення радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя й майно населення Західної України та Західної Білорусії" [16]

О 5-00 17 вересня передові і диверсійно-штурмові загони Червоної Армії перетнули радянсько-польський кордон та розгромили польську прикордонну охорону. Перші години операції підтвердили дані радянської розвідки про відсутність значних угруповань польських військ, що дозволило прискорити наступальні дії.

Одержавши повідомлення про перехід Червоною Армією польського кордону, німецьке командування віддало наказ військам зупинитися на лінії Сколе - Львів - Володимир-Волинський - Брест - Білосток.

Полонені Червоною Армією польські солдати

В ніч з 17 на 18 вересня радянські війська взяли Тернопіль, впродовж 18 - 19 вересня - Єзерну, Сокаль, Броди, Бібрку, Рогатин, і 19 вересня підійшли до Львова. Тут Червона Армія зустрілась з частинами Вермахту, які вже упродовж майже тижня блокували в місті 15-ти тисячний польський гарнізон на чолі з генералом В. Лангнером. Внаслідок переговорів між радянським і німецьким командуванням німці відійшли з цього району [17]. Червона Армія здійснила декілька невдалих спроб здобути Львів. 22 вересня 1939 року після переговорів з радянським командуванням львівський гарнізон погодився капітулювати на почесних умовах, які, втім, не було виконано.

Після низки дипломатичних перемовин і відповідного остаточного узгодження демаркаційної лінії, німецькі війська почали передавати СРСР раніше захоплені ними українські та білоруські міста. Так 22 вересня Червоній Армії було передано місто Стрий, 24 вересня - Дрогобич. 22 вересня під час передачі радянській адміністрації білоруського міста Берестя було проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної Армії [18].

В подальшому радянські війська вели бойові дії з окремими польськими загонами, які намагалися пробитися до кордонів Румунії та Угорщини. Ці операції Червона Армія також нерідко проводила у взаємодії з частинами Вермахту. Например, 27 - 28 вересня в районі Журавинець радянські війська спільно з німцями оточили і розбили 4-х тисячну кінну групу (5-6 кавалерійських полків) польських військ на чолі з генералом Владиславом Андерсом та Константином Плісовським, яка намагалася перейти кордон з Угорщиною.


9. Бойові дії в Балтійському морі

Ще до оголошення війни німецькі військово-морські сили розпочали активні дії в Балтійському морі : встановили мінні загородження та завчасно зайняли бойові позиції. Начиная с 25 серпня усі німецькі кораблі перейшли у воєнний стан.

З початком війни німецька авіація завдала ударів по військово-морським базам у Гдині та Хелі. 1 вересня були потоплені навчальний міноносець "Мазур", допоміжне судно "Нурек" і буксир "Ванда". Бомбардуванню піддалася і берегова батарея "Кане".

Дивизион польских эсминцев ВМФ (в составе "Гром", "Молния", "Шторм") был направлен в Великобританию еще до начала войны (план Пекин) и в ходе кампании попали туда две подводные лодки ("Орел" - после побега из интернированных в Таллинне и "Волк"). Другие крупные надводные корабли ("Wicher" - эсминец и "Грифон" - минный заградитель) были потоплены Люфтваффе в первые дни сентября 1939 года, более мелкие единицы - тральщики "MEWA", "Терен" принимали участие в боевых действиях до середины сентября, остальные - подводные лодки ("Гриф", "Рысь", "Wildcat") после исчерпания возможностей бороться были интернированы в Швеции.

Смотри также Береговая Оборона в Польской кампании (1939)


10. Заключительные бои

Одним з останніх епізодів війни була оборона нечисленним польським гарнізоном під командуванням капітана 1-го рангу В. Штейнера півострова Хель. Польські позиції піддавалися безперервному обстрілу з моря німецькими кораблями "Шлезвіг-Гольштейн" і "Шлезіен". 29 вересня німецькі частини почали штурм оборонних позицій і вже 2 жовтня 1939 року гарнізон півострова Хель був змушений скласти зброю.

Останніми припинили опір загони під командуванням генерала Францишека Клееберга. В період з 2 по 5 жовтня його Окрема оперативна група "Полісся" вела бої в районі Коцька з військами Вермахту і склала зброю тільки тоді, коли вичерпалися запаси патронів і медикаментів.

6 жовтня 1939 року німецьке верховне головнокомандування оголосило про успішне завершення військової операції проти Польщі.


11. Українці в Польській кампанії

Перед Другою світовою війною з великих держав Німеччину вважали найприхильнішою до української національної ідеї: вона перша визнала незалежність України у 1918 році, вважалась "ворогом № 1" Польщі та СРСР. Розвиток її збройних сил давав надію на військову допомогу у випадку повномасштабної збройної боротьби.

Готуючись до війни з Польщею, політичне та військове керівництво Німеччини було зацікавлене в підтримці антипольських організацій на території цієї держави. У 1938 році Абвер нa чолi з адміралом Канарісом налагодив контакти з Організацією Українських Націоналістів [19]. Напередодні війни члени ОУН залучалися до виконання низки диверсійних актів та підготовки антипольського повстання. З початку бойових дій на боці Вермахту у Східну Малопольщу мав вступити спеціальний український загін - Український Легіон полковника Сушка. У зв'язку з цим планувалося переправляти людей і зброю через Словаччину або ж повітряним шляхом із Східної Пруссії. Усіма збройними діями мав керувати спеціальний український військовий штаб. Передбачалося також створення ударних партизанських груп. Українці розраховували на те, що у повстанні візьме участь 1300 офіцерів і 12 тис. солдатів.

За сприяння Канаріса 15 августа 1939 року на території Словаччини був сформований перший загін майбутнього Легіону. Він складався приблизно з 200 осіб та отримав кодову назву "Bergbauernhilfe" ( BBH, укр. Допомога гірським селянам ). Однак вже 25 серпня після підписання пакту між СРСР та Німеччиною, у зв'язку зі зміною політичної ситуації можливість введення в дію українців була відхилена. 28 вересня керівник відділу Абвер-II Ервін фон Лахузен наказав не використовувати BBH у військовий час, а вже з початком війни загін було перетворено в робочу службу, а за кілька тижнів взагалі розпущено. [19]

В ніч з 1 на 2 вересня в Польщі відбулися арешти та інтернування осіб, що підозрювалися у приналежності до ОУН або були зв'язані із крайнім націоналізмом. Та від 5 вересня старости, користуючись своїми повноваженнями, почали відпускати осіб, котрі були арештовані без достатніх підстав, і тих, за яких поручилися знані громадяни, в тому числі й українські діячі. Інших було відправлено до більших в'язниць у східній Польщі або до ізоляційного табору "Береза Картузька". Через декілька днів польська влада звільнила майже усіх українських політичних в'язнів : М. Лебедя, М. Климишина, С. Бандеру та інших. После 10 вересня у польських в'язницях та в Березі Картузькій українців не було.

"На всій території на моєму відрізку діють угруповання українських повстанців. Їх ліквідовує поліція і мої підрозділи. Найбільше угруповання перебуває у Миколаєві, в цьому районі бої тривали 15 вересня протягом цілого дня. Скеровую батальйон залізницею до Пісочної для підкріплення підрозділів, які ведуть бої з українцями під Миколаєвом"

З донесення генерала Стефана Дембінського [20]

11 вересня почалося вторгнення військ Вермахту вглиб Східної Малопольщі (через Самбір). В ряді міст Прикарпаття це стало знаком до початку антипольських виступів [21]. В ніч з 12 на 13 вересня почалося повстання у Стрию. Перед світанком місто було захоплене озброєними загонами ОУН (загальною кількістю 500?700 осіб). 12-16 вересня відбулися організовані оунівцями антипольські збройні виступи у Дрогобичі, Стрию, Бориславі, Калуші, Трускавці, Долині, Підгірцях та інших. [1]

Упродовж наступних днів збройні виступи українців відбувались практично у кожному повіті, що знаходився на схід від Бугу. Надходили повідомлення про створення українцями загонів міліції, члени яких носили на рукавах жовто-блакитні пов'язки. Загалом ці виступи не набрали масового характеру, їх легко і швидко придушували польські військові підрозділи і добре організовані загони державної поліції, але вони в цілому зменшували обороноздатність поляків та сприяли просуванню частин Вермахту на схід.

До середини вересня німецьке командування всерйоз розглядало можливість створення незалежної української держави на теренах Західної України [22], але вступ 17 вересня у війну СРСР вніс свої корективи: згідно з домовленостями ця територія ставала частиною СРСР.

Стосовно участі українців в Польській кампанії на боці Польщі, військові історики до сьогоднішнього дня не встановили їх кількість. Відомо лише, що солдати-українці у міжвоєнний період з 1922 по 1938 рік становили значну частину особового складу польського війська. У середньому їх частка становила 11,19 % особового складу збройних сил Польщі. На основі цих даних та загальної кількості загиблих під час Польської кампанії професор Торунського університету ім. Миколи Коперніка Вальдемар Резмер припускає, що у вересні-жовтні 1939 року як солдати польського війська загинуло близько 8 тисяч українців та приблизно вдвоє більше було поранених. Після Польської кампанії у німецькому полоні опинилося близько 60 тис. українців. До радянського полону потрапило понад 20 тис. [23]


12. Підсумки Польської кампанії

12.1. Територіальні зміни

Четвертий розподіл Польщі

Польські землі були поділені, в основному, між Німеччиною та Радянським Союзом. Положення нового кордону було закріплено радянсько-німецьким договором про кордон від 28 вересня 1939 года. Новий кордон в основному збігався з "лінією Керзона", що була рекомендована в 1919 році Паризькою мирною конференцією як східний кордон Польщі. Вона розмежовувала області компактного проживання поляків, з одного боку, українців і білорусів, з іншої.

Території на схід від річок Західний Буг і Сян були приєднані до Української РСР і Белорусской ССР. Це збільшило територію СРСР на 196 тис. км? (50,4% території Польщі), а населення - на 13 млн.

Німеччина розширила кордони Східної Прусії, перемістивши їх впритул до Варшави. Декретом Гітлера від 8 жовтня 1939 року Познанське, Поморське, Сілезьке, Лодзинське, частина Келецького та Варшавського воєводств (сумарним населенням близько 9,5 млн.) були проголошені німецькими землями і приєднані до Третього Рейху.

Словаччина повернула Тешинську область, втрачену в 1938 році в результаті Мюнхенської угоди, а також приєднала спірні області, що відійшли до Польщі в 1920 році згідно з Версальським миром.

Литва, яка не приймала участі в бойових діях проти Польщі, отримала Віленській край та згідно з радянсько-німецькими домовленостями відійшла до сфери інтересів СРСР.

Стосовно залишкової польської держави, то німецьке керівництво не виключало її існування і останнє згадування про неї було 6 жовтня 1939 року під час виступу Гітлера в Рейхстазі. 12 жовтня вона була проголошена "генерал-губернаторством окупованих польських областей" під керуванням німецької влади, а через рік стала називатися "генерал-губернаторством германської імперії". Його столицею став Краків. Самостійна політика Польщі таким чином припинилася.


12.2. Втрати сторін

Більша частина рядових польських військовослужбовців, які опинилися в радянському полоні, була відразу ж звільнена. У таборах НКВС залишилося 125,4 тис. осіб. З них в 1939 - 1941 роках було передано Німеччині 43 054 особи, німці передали СРСР 13 575 осіб. Навесні 1940 року органами НКВС були розстріляні 15 131 військовополонений (в основному офіцери польської армії та поліцейські).

Втрати сторін під час Польської кампанії [5]

Третий Рейх Третий Рейх СССР СССР Словакия Словакия a Польша Польша
Проти
Німеччини
Проти
СССР
Всего
Загиблі 10 572 795 18 66 300 3 500 69 800
зниклі безвісти 3 409 59 11 неизвестно неизвестно неизвестно
Поранені 30 322 2 019 46 133 700 20 000 153 700
Взяті в полон - - - 420 000 452 500 872 500

a Незначні втрати словацької армії пояснюються тим, що вона вела бої лише місцевого значення.


12.3. Військові висновки

12.3.1. Вермахт

 • Військові дії Вермахту в Польській кампанії показали зростаючу роль раптового масованого удару заздалегідь створеними угрупованнями військ. При цьому найбільша концентрація сил створювалась на вузьких ділянках фронту.
 • Під час військової операції найкращим чином проявилися величезні оперативно-стратегічні можливості танкових і військово-повітряних сил, зросло значення взаємодії танків і авіації.
 • Змінилися риси наступальних операцій: збільшувалися її глибина і темп, з'явилися умови для маневру в глибині оборони з обходу та оточення супротивника.
 • Масоване використання наступаючою стороною танків і авіації робило необхідністю мати глибоко ешелоновану оборону, здатну витримати удар танкового клина, а також рухливі резерви. Зросло значення протитанкової та протиповітряної оборони.
 • Практика лінійної оборони часів Першої світової війни виявила свою непридатність в нових умовах.
 • Служба тилового забезпечення Вермахту показала повну безпорадність і непідготовленість до такого роду операцій.

12.3.2. РСЧА

 • Невдало діяли служби тилового забезпечення і зв'язку

12.4. Последствия

 • Відносно легка перемога в Польщі дозволила Третьому Рейху перекинути військові сили на захід, спланувати та успішно провести Французьку кампанію.
 • Перерозподіл сфер впливу дозволив СРСР дипломатичним тиском змусити Латвію, Литву та Естонію підписати договори про взаємодопомогу, які в подальшому привели до приєднання Прибалтики до Радянського Союзу.

13. Примечания

 1. а б Докладніше у статті: Дивна війна
 2. Докладніше у статті: Польський похід РСЧА
 3. а б в История второй мировой войны. 1939 - 1945. М.: Воениздат. Том третий. Глава первая. Таблица 1. Состав вооруженных сил Германии и Польши в германо-польской войне. (Рус.)
 4. а б Таблицю складено на основі:
  • Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 (Документы, факты, суждения). - М.: Вече, 2000. Таблица 7. Численность советских войск на 17 сентября 1939 г.
  • Лебедева Н. С. Четвёртый раздел Польши и катынский расстрел //Другая война. 1939-1945.- М., 1996. - С.249.
 5. а б в г Таблицю складено на основі: Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 (Документы, факты, суждения). - М.: Вече, 2000. - Таблица 8. Потери сторон в сентябре 1939 г.
 6. The Versailles Treaty June 28, 1919: Part III - www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/partiii.htm (Англ.)
 7. Олег Яловенко: Польша ? неудавшийся союзник Гитлера? - www.polonica.ru/node/138 (Рус.)
 8. Układ o pomocy wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Kr?lestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii P?łnocnej - pl.wikisource.org/wiki/Układ_o_pomocy_wzajemnej_między_Polską_a_Wielką_Brytanią_(1939) (Польск.)
 9. Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802?2002: В 3 т. Т. 2 - books.google.com.ua/books?id=DAsjOmr7mkkC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=По всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда (Рус.)
 10. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (Рус.)
 11. Але мало хто знає, що перший постріл Другої світової війни був зроблений артилеристами німецького бронепоїзду Panzer Zug № 3, який атакував в ніч на перше вересня 1939 року прикордонну польську залізничну станцію Хойніце. (Дроговоз И. Г. Крепости на колесах: История бронепоездов. - Мн.: Харвест, 2002. - militera.lib.ru/tw/drogovoz1/index.html (Рус.) )
 12. Карпов В.В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. Книга I. // Роман-газета, 1991. - militera.lib.ru/bio/karpov/10.html
 13. Запис в щоденнику Ф. Гальдера від 15 вересня 1939 року: Листівки будуть скинуті сьогодні в другій половині дня між 14-00 і 15-00. Строк - 12 годин. Цивільне населення (невійськовозобов'язані, жінки й діти) - у напрямку на Седлець і Гарволін. Завтра в першій половині дня [буде зроблений] масований наліт об'єднаних сил авіації [на Варшаву].
 14. Цитується згідно з записом у щоденнику Ф. Гальдера від 17 вересня 1939 року.
 15. Для порівняння:
  • всього на Польщу було скинуто 19589 тонн бомб
  • приблизно стільки ж авіабомб як в битві за Варшаву було скинуто на Англію за весь 1941 рік
 16. а б Правда. 18 сентября 1939 г.; Документы внешней политики. Т. 22. Кн. 2. С. 96; ДМИСПО. Т. 7. С. 178.
 17. Запис в щоденнику Ф. Гальдера від 20 вересня 1939 року: Вирішено: Росіяни займуть Львів. Німецькі війська очистять Львів. День ганьби німецького політичного керівництва?
 18. Кінохроніка спільного військового параду частин Вермахту і Червоної Армії в Бересті (1939 рік) - www.youtube.com/results?search_query=brest 22 September 1939&aq=f
 19. а б Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Вторгнення у Польщу і українське питання.
 20. Polski Czyn Zbrojny w II wojnie światowej. T. I: Wojna obronna Polski 1939, Warszawa, 1979, S. 649.
 21. Докладніше: Петро Мірчук. Очерк истории ОУН. Том 1. - VIII частина: Перед вибухом Другої Світової війни. - lib.oun-upa.org.ua/narys_oun/part_8.html
 22. Запис в щоденнику Ф. Гальдера від 7 вересня 1939 року: Поляки пропонують почати переговори. Ми до них готові на наступних умовах: розрив Польщі з Англією та Францією; залишок Польщі буде збережений; райони від Нарева з Варшавою - Польщі; промисловий район - нам; Краків - Польщі; північна окраїна Бескидів - нам; області [Західної] України - самостійні.
 23. Вальдемар Резмер. Позиція і участь українців у німецько-польській кампанії 1939 p. - www.ji.lviv.ua/n28texts/rezmer.htm

Источники


Литература