Надо Знать

добавить знанийСПИД


Red Ribbon.svg

План:


Введение

СНІД, або Синдро́м набу́того імунодефіци́ту - важке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який вражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням.

Під егідою Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я діє міжнародна медична організація AIDS Care Education and Training з метою профілактики і турботи про людей хворих на СНІД у різних країнах Європи, Африки, Азії, Америки й Австралії.

1 грудня з 1988 року відзначається як Всесвітній день боротьби зі СНІДом.


1. Общие сведения

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. Впродовж двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч осіб заражується цією хворобою. Сам по собі СНІД не є смертельною хворобою, але функціонування його вірусу в організмі впливає на імунну систему так, що навіть проста нежить може призвести до смерті людини.

Збудник - вірус, що має вигляд спіралі у трикутній серцевині. Він носить назву ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) і має три типи: ВІЛ 1 та ВІЛ 2, що є дуже поширеними у Західній Європі, та ВІЛ 3, на який страждають переважно американці та африканці. Вірус вражає Т- лімфоцити, що служать для його розмноження, та макрофаги, що розносять його по організму.

ВІЛ руйнує Т-лімфоцити, і це призводить до втрати організмом захисних реакцій, внаслідок чого активізується, так звана, умовно- патогенна флора організму і різко підвищується ймовірність смертельних запалень, уражень нервової системи, розвитку онкологічних захворювань.

Джерело інфекції - безпосередній носій ВІЛу. Зараження можливе при: [1] :

Якщо ВІЛ-інфікована жінка народжує дитину, то за останніми дослідженнями, ця дитина не обов'язково має бути носієм вірусу [3]. При проведенні антиретровірусної терапії ризик передати вірус від матері до дитини знижується до 6 відсотків.

ВІЛ не передається через поцілунок, спільному користуванні туалетом або ванною, посуду, при рукостисканні, через укуси комах [4].


1.1. Період "вікна"

Період "вікна" - час, коли вірус ВІЛ присутній в крові людини, але аналіз на антитіла до нього ще є негативним. В цей період людина може передавати вірус іншим. Становить від двох місяців до шести місяців [5].

2. Симптоми

У більшості людей після зараження ВІЛ не спостерігається жодних симптомів. Іноді через кілька днів після інфікування з'являються симптоми, що нагадують грип : збільшення лімфовузлів, лихоманка, втрата 10% ваги тіла впродовж двох місяців, слабкість. Проте ці симптоми за кілька тижнів минають самі по собі. Безсимптомний етап розвитку хвороби може тривати до 10 років [6].


2.1. Легеневі інфекції

Пневмоцистная пневмония (вызывается Pneumocystis jirovecii) является относительно редким заболеванием у иммунокомпетентных лиц, но широко распространено среди ВИЧ-инфицированных лиц. К разработке эффективных методов диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в западных странах пневмоцистная пневмония была одной из непосредственных причин смертей ВИЧ-инфицированных. В развивающихся странах пневмоцистная пневмония остается одним из первых признаков СПИДа в недиагностированных лиц, хотя, как правило, не развивается при числе CD4-лимфоцитов менее 200 в мкл крови. [7]

Среди других заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, отдельно можно выделить туберкулезом, так как последний передается иммунокомпетентным лицам воздушно-капельным путем и трудно поддается лечению [8]. Согласно данным ВОЗ, коинфекция туберкулеза и ВИЧ является одной из основных проблем мирового здравоохранения: в 2007 умерло более 456 000 ВИЧ-положительных больных туберкулезом, что составляет треть от общего числа смертей от туберкулеза и примерно четверть от двух миллионов смертей от ВИЧ-инфекции в этом году [9].

Заболеваемость туберкулезом значительно снижена в странах Запада, однако в развивающихся странах эпидемиологическая ситуация с ВИЧ, и по туберкулезу остается тяжелой. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции (число CD4-лимфоцитов превышает 300 клеток в 1 мкл), туберкулез развивается как заболевание легких. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции клиническое проявление туберкулеза часто атипичное, развивается внелегочные системное заболевание. Симптомы, как правило, конституциональных и затрагивают костный мозг, кости, мочеполовую систему, желудочно-кишечный тракт, печень, периферические лимфатические узлы и [[центральная нервная система | центральную нервную систему]]. [10]


2.2. Желудочно-кишечные инфекции

Эзофагит - воспаление слизистой оболочки нижней части пищевода. У ВИЧ-инфицированных эзофагит, как правило, бывает грибковой (кандидоз) или вирусной (вирус простого герпеса первого типа, цитомегаловирус) этиологии, в редких случаях вызван микобактериями [11].

Хроническая диарея при ВИЧ-инфекции может быть вызвана бактериальными ( Salmonella, Shigella, Listeria или Campylobacter) и паразитическими инфекциями, а также редкими оппортунистическими инфекциями, например, криптоспороидоз ом, микроспороидоз ом, Mycobacterium avium и вирусами [12] (Такими, как астровирусы, аденовирус, ротавирус и цитомегаловирус; последний является причиной колит ов).

В отдельных случаях диарея может быть побочным эффектом некоторых противовирусных препаратов, а также антибиотиков, используемых при лечении бактериальных инфекций, вызывающих диарею, например Clostridium difficile. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции диарея может снижать всасывание питательных веществ в кишечнике и является одной из причин слабости и упадка сил. [13]


2.3. Неврологические и психиатрические симптомы

ВИЧ-инфекция приводит к различным нейропсихиатрических осложнений, или возникают в результате прямого поражения нервной системы ВИЧ, или является следствием оппортунистических инфекций [14].

Токсоплазмоз вызывается одноклеточным паразитом Toxoplasma gondii, который может инфицировать мозг и вызвать энцефалит, или глаза и легкие. [15] Криптококковый менингит - инфекция мозговой оболочки, вызываемое грибом Cryptococcus neoformans. Симптомами заражения являются лихорадка, головная боль, усталость, тошнота, рвота, припадки.

Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия - демиелинизирующее заболевание, при котором постепенно разрушается миелин, покрывающий аксоны нейронов и нарушается проведение нервных импульсов. Причиной болезни является полиомавирус, которым в латентной форме заражены до 70% человеческой популяции. В активной форме полиомавирус вызывает смерть в течение нескольких месяцев после появления симптомов. [16]

У ВИЧ-инфицированных возможно развитие метаболической энцефалопатии, называемой комплексом слабоумия СПИД ( англ. AIDS dementia complex, ADC ), Которая развивается в зараженном мозга с участием макрофагов и микроглии. Эти клетки легко заражаются ВИЧ и вырабатывают нейротоксин. [17] Специфические неврологические отклонения проявляются в виде когнитивных, поведенческих, двигательных нарушений. Такие нарушения проявляются через несколько лет после инфицирования ВИЧ и связанные со снижением числа CD4 + Т-лимфоцитов и повышением числа вирусных частиц в плазме крови.

Нейрокогнитивных расстройства преобладают в западных странах (10-20%) [18] И малые, например, в Индии (1-2%). [19] [20] Такие различия, возможно, вызванные другим серотипом ВИЧ, который преобладает в Индии. Маниакальный синдром, вызванный ВИЧ, чаще встречается у пациентов с развитой ВИЧ-инфекцией. Неврологические расстройства реже встречаются при терапии многими лекарствами.


2.4. Опухоли

ВИЧ-инфицированные пациенты часто имеют повышенные уровни возникновения раковых опухолей. Это в первую очередь связано с коинфекцией онкогенными ДНК-вирусами, особенно вирусом Эпштейна-Барра ( англ. EBV ), Герпесвирусом, ассоциированным с саркомой Капоши (герпесвирус человека 8), и папилломавирусом человека ( англ. HPV ). [21] [22]

Саркома Капоші є найпоширенішою пухлиною, що виникає у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Поява таких пухлин серед молодих гомосексуалістів в 1981 рік у стало одним з перших ознак епідемії СНІД. Саркома Капоші викликається гаммагерпесвірусом, званим вірусом герпесу, пов'язаним з саркомою Капоші. Симптомом захворювання є поява пурпурних вузликів на шкірі, або в порожнині рота, на епітелії шлунково-кишкового тракту і в легенях. В-клітинні лімфоми, наприклад, лімфома Беркітта, дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома та первинна лімфома ЦНС, частіше зустрічаються у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Ці форми пухлин часто віщують несприятливий прогноз перебігу захворювання. Вірус Епштейна-Барр є однією з причин виникнення таких лімфом. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів лімфоми часто виникають в незвичайних місцях, наприклад, в ШКТ. [23] В разі діагностики саркоми Капоші і агресивної В-клітинної лімфоми у ВІЛ-інфікованого хворого, ставиться діагноз СНІД. Інвазивний рак шийки матки, викликаний папіломавірусом людини, у ВІЛ-інфікованих жінок також вказує на розвиток СНІД. [24]

У ВІЛ-інфікованих пацієнтів також часто виникають інші пухлини, наприклад, хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз), анальний рак і ректальна карцинома, гепатоклітинна карцинома, рак голови і шиї, рак легенів. Перераховані захворювання можуть бути викликані вірусами (вірус Епштейн-Барр, папіломавірус людини, вірусний гепатит В і С), або іншими факторами, в тому числі контактом з канцерогенами, наприклад, з тютюновим димом в разі раку легенів.

Примітно, що частота розвитку багатьох пухлин, наприклад, раку грудей або раку прямої кишки, не підвищується у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. У країнах, де високоактивна антиретровірусна терапія інтенсивно використовується для лікування ВІЛ-інфекції, число СНІД-пов'язаних новоутворень знижується, в той же час ракові пухлини є основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих пацієнтів. [25] В останні роки зростає кількість смертей від форм пухлин, не пов'язаних зі СНІДом.


2.5. Інші інфекції

У пацієнтів з діагнозом СНІД часто розвиваються опортуністичні інфекції, які мають неспецифічні симптоми, наприклад, лихоманку і зниження ваги. Такі інфекції можуть бути викликані внутрішньоклітинної Mycobacterium avium і цитомегаловірус ом. Цитомегаловірус може викликати коліт и і запалення сітківки.

Пеніціллоз, викликаний Penicillium marneffei, є третьою за частотою формою опортуністичних інфекцій (після позалегеневого туберкульоз а та криптококоз а), яка проявляється у ВІЛ-позитивних осіб в ендемічних районах Південно-Східної Азії. [26]

У пацієнтів з діагнозом СНІД часто буває нерозпізнаною інфекція парвовірус ом В19. Однією з найбільш частих наслідків є анемія, яку важко відрізнити від анемії, викликаної антиретровірусними ліками для лікування СНІД. [27]


3. Діагностика СНІДу

Поскольку ранний период ВИЧ-инфекции часто является бессимптомным, врачи и другой медицинский персонал могут обнаружить его только с помощью исследования крови пациента на наличие в ней антител (белков, с помощью которых организм борется с болезнью) к компонентам ВИЧ. Количество антител в крови поднимается до уровня, который удается зарегистрировать с помощью имеющихся сегодня методов исследования, примерно за 1 - 3 месяца после заражения, а до уровня, способного давать положительный результат в обследованиях с помощью стандартных тестовых систем, только за 6 месяцев. Людей, имеющих контакт с вирусом, нужно обследовать на наличие ВИЧ-инфекции, как только пройдет время, необходимое для накопления в крови противовирусных антител. Благодаря ранней диагностике они могут получить адекватное лечение в период, когда их иммунная система наиболее способна бороться с ВИЧ, и таким образом предотвратить развитие некоторых оппортунистических инфекций (см. "Лечение"). Кроме того, своевременное выявление инфекции побуждает пациентов воздерживаться от поступков, которые могли бы стать причиной заражения других лиц. Для диагностики ВИЧ-инфекции врачи пользуются тестовыми наборами двух типов: ELISA и Western Blot. Если вероятность наличия инфекции в организме велика, а оба тесты дают отрицательный результат, врачи могут прибегнуть к поискам в крови собственно вируса или посоветовать пациенту повторно пройти тесты позже, когда будет существовать высокая вероятность накопления необходимого количества антител в крови. Дети, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей, также могут быть поражены вирусом, но могут быть и неинфицированными, однако в любом случае в течение первых нескольких месяцев жизни имеют в крови антитела, полученные от матери. При отсутствии симптоматики вероятный диагноз ВИЧ-инфекции с помощью стандартных тест-систем может быть поставлен лишь в возрасте более 15 месяцев. В этом возрасте наличие антител матери в крови ребенка маловероятна, однако в случае инфицирования организм начинает вырабатывать собственные антитела. Новые технологии обнаружения самого вируса используются для диагностики ВИЧ-инфекции у детей от 3 до 15 месяцев. Сейчас проводятся испытания нескольких тест-систем диагностики ВИЧ-инфекции у детей до 3 месяцев.


3.1. Быстрые экспресс тесты на ВИЧ

Быстрые экспресс тесты позволяют получить результат в течение 10-30 минут без использования специального лабораторного оборудования для проведения иммуно-ферментного анализа. Материалом для исследования могут быть образцы мочи, слюны, цельной крови, сыворотки или плазмы крови.

Экспресс тесты имеют высокую чувствительность и специфичность (точность около 99,5%) и могут использоваться как в домашних условиях так и в лечебных учреждениях. ВОЗ и Глобальный фонд рекомендуют введение быстрой диагностики в программах, связанных с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.


4. Профилактика болезни

Поскольку вакцины против СПИДа не существует, единственным способом предотвратить инфекцию является избежание ситуаций, несущих риск заражения, таких как совместное использование игл и шприцев или практикования опасных половых отношений.

Многие, инфицированных вирусом иммунодефицита, не имеющих симптомов заболевания. Следовательно, невозможно знать наверняка, что половой партнер ВИЧ-неинфицированный, если нет повторных отрицательных результатов его проверки на инфицированность. Это, конечно, при условии, что за время, прошедшее с момента последнего обследования, он не вступал в потенциально опасный половой контакт.

Стоит или вовсе не вступать в половые сношения, или пользоваться презервативами из латекса, которые обеспечивают лишь частичную защиту во время орального, анального или вагинального полового акта. Следует использовать только латексные презервативы, для смазывания которых применяются смазки на основе воды.

Хотя некоторые лабораторные исследования и свидетельствуют о том, что сперматоцидной средства могут уничтожать вирус иммунодефицита, не установлено, что эти препараты способны предотвращать заражение.

Риск передачи инфекции от матери к будущему ребенку значительно уменьшается, если во время беременности и родов принимает AZT, а ее ребенок получает этот препарат в течение первых шести недель жизни.

Профилактические мероприятия. Основное условие - Ваше поведение.

1.Специальне воспитания детей и лекции для взрослых в вопросах защиты и предупреждения.

2.Статеви контакты - наиболее распространенный путь передачи вируса. Поэтому надежный способ предотвратить заражение - избегать случайных половых контактов, использование презерватива.

3.Вживання инъекционных наркотиков не только вредно для здоровья, но и значительно повышает возможность заражения вирусом. Как правило, те, кто вводят внутривенные наркотики, используют общие иглы и шприцы без их стерилизации.

4.Использование любого инструментария (шприцы, системы для переливания крови) как в медицинских учреждениях, так и в быту при различный манипуляциях (маникюр, педикюр, татуировки, бритье и т.д.) где может содержаться кровь человека, зараженного ВИЧ, требуется их стерилизация. Вирус СПИДа не стойкий, гибнет при кипячении мгновенно, при 56С градусах в течение 10 минут. Могут быть использованы и специальные дезрастворы. Спирт не уничтожает ВИЧ.

5.Перевирка донорской крови обязательна.

Сорок два миллиона мужчин, женщин и детей инфицированы в настоящее время [ Когда? ] вирусом иммунодефицита человека, вызывающего СПИД. Ежедневно заражается еще более 6 тысяч человек и если не принимать срочные меры, к концу десятилетия число инфицированных достигнет 110 миллионов.


5. СПИД в Украине

Распространенность ВИЧ в Украине в 2007 г.
Распространенность СПИД в Украине в 2007 г.
Смертность от СПИДа в Украине в 2007 г.
Распространенность ВИЧ среди беременных в Украине в 2007 г.

По результатам исследования, проведенного Министерством здравоохранения Украины совместно со Всемирным банком (при финансовой поддержке Международного альянса по ВИЧ / СПИД в Украине, Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и при технической помощи ЮНЭЙДС), точное количество ВИЧ-инфицированных в Украина неизвестна.

С 1987 года по март 2005 года в Украине официально зарегистрировано 768750 человек ВИЧ-инфицированных граждан Украины и 314 иностранцев.

Украина, согласно докладу ООН в 2005 году, занимала 6-е место в мире по уровню распространения эпидемии ВИЧ / СПИД. За оцінками Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) і ВООЗ, кількість ВІЛ-інфікованих в Україні 2003 року визначалася на рівні 360 тисяч осіб (у межах 170-580 тис. осіб) віком 15-49 років (не менше 1,4% дорослого населення).

За деякими оціночними розрахунками, на початок 2005 року кількість ВІЛ-інфікованих могла становити 448-491 тис. осіб (близько 1,8% населення віком 15-49 років).

Аналіз офіційних даних щодо поширення ВІЛ-інфекції свідчить, що епідемія триває з тенденцією до дальшого зростання в усіх регіонах України, але поширення по країні нерівномірно. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій області.


5.1. Стан на 2010 рік

По данным ООН, поширення епідемії СНІДу в світі в цілому сповільнилися. За останні 5 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД скоротилась на 20% [28]. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він складає 1,1% [29]. Щодня в Україні реєструється 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією [28]. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок [30].

За оцінками експертів, до 2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме від 479 до 820 тисяч [31]. 479 тис. осіб - число, яке передбачає оптимістичний сценарій, можливий за доступності антиретровірусної терапії для 50% тих, хто її потребує, а також за умови успішного виконання Національної програми протидії ВІЛ/СНІД. В той же час, за песимістичним сценарієм, антиретровірусна терапія буде доступна лише для 5% тих, хто потребує. За прогнозами, 2014 року це дасть 820 тис. ВІЛ-інфікованих, що становитиме 3,5% дорослого населення.

По результатам прогноза, в 2014 році 36-43% від загальної кількості ВІЛ-інфікованих та 31-38% числа смертей від СНІД в Україні припадатимуть на Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Донецьку області. 2014 року прогнозні показники смертності від СНІД у цих областях в 1,5-2,1 раза будуть перевищувати середні показники по країні. Щорічні витрати на лікування СНІД можуть досягнути в 2014 р. 630 млн грн (за найгіршим сценарієм).


6. Хронология

 • 1978 - у хворих чоловіків-гомосексуалістів в США, Швеції та на Гаїті було зареєстровано схожі захворювання, які в подальшому назвуть СНІД.
 • 1981 - в США виявлено велику кількість випадків саркоми Капоші (рідкісний вид раку шкіри) у молодих чоловіків- гомосексуалістів, які були названі "імунодефіцитом гомосексуалістів". В тому році від цього захворювання загинуло 128 молодих людей в США. Американським лікарем Майклом Готтлібом введено термін "СНІД".
 • 1982 - уперше відслідковано зв'язок СНІД з переливанням крові, використано таку назву захворювання, як СНІД - синдром набутого імунодефіциту.
 • 1983 - Люк Монтаньє з інституту Пастера у Франції відкрив та ідентифікував вірус імунодефіциту людини, як вірус, що призводить до СНІД. У США за цей рік померло від СНІД півтори тисячі людей. Вперше в США в Сан-Франциско відзначався День Пам'яті померлих від СНІД (третя неділя травня).
 • 1984 - Роберт Галло (США) незалежно від Люка Монтаньє ідентифікував вірус імунодефіциту людини.
 • 1985 - в США розроблено перший тест на наявність антитіл до ВІЛ, що дало змогу перевіряти донорську кров на наявність ВІЛ. Також були встановлені шляхи інфікування вірусом СНІД: кров, статевий шлях та від матері до дитини. В США цього року зареєстровано 6972 випадки смерті від СНІДу.
 • 1986 - у світі вперше велику увагу приділено просвітницькій діяльності з метою профілактики ВІЛ/СНІД, вперше створено в Америці недержавну організацію ACT UP, яка займалась такою діяльністю. Вперше збудник СНІДу названо ВІЛ (HIV) - Вірус Імунодефіциту Людини.
 • 1987 - на сесії Генеральної Асамблеї ООН Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я (ВООЗ) прийнято глобальну стратегію боротьби зі СНІДом. Офіційно зареєстрований перший препарат проти ВІЛ-інфекції - АЗТ (ретровір). В Україні зареєстровані перші 6 випадків ВІЛ-інфікування серед громадян країни та 75 випадків серед іноземців. В Україні створено мережу кабінетів довіри з обстеження і консультування на ВІЛ/СНІД. У США в Сан-Франциско пошито перший КВІЛТ (клаптикова ковдра) в пам'ять про померлого ВІЛ-інфікованого друга.
 • 1988 - 1 декабря объявлено Всемирным Днем борьбы со СПИДом. Зарегистрирована первая смерть от СПИДа в Украине.
 • 1989 - в России ВИЧ-инфицированы 270 детей вследствие непрофессиональных действий медперсонала.
 • 1990 - в Украине создана сеть СПИД-центров.
 • 1991 - в Украине принят первый Закон "О предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите населения". В этом году Франком Муром создан символ всемирного антиСПИДовских движения в виде красной ленты.
 • 1992 - в Украине принята первая программа профилактики ВИЧ-инфекции СПИД.
 • 1993 - несколько руководителей Центра крови во Франции посажены за решетку в связи с попаданием в Центр ВИЧ-инфицированных препаратов крови. В Украине впервые внедрены до и после тестовое консультирование - как обязательное при обследовании на ВИЧ / СПИД.
 • 1987 - 1994 - в Украине официально зарегистрировано 183 случая ВИЧ-инфекции.
 • 1995 - в Украине распространение ВИЧ-инфекции/СПИД приобрело эпидемический характер, зарегистрировано 1490 случаев инфицирования в год; принята вторая программа по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИД.
 • 1996 - создана программа ООНСНИД (UNAIDS).
 • 1998 - принят Закон Украины "О внесении изменений в закон Украины" О предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите населения ".
 • 1999 - в Украине принята третья программа по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа.
 • 2001 - в Украине принято четвёртым программу по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа. Впервые проведено специальную сессию ООН по проблемам СПИДа.
 • 2002 - умер от СПИДа Франк Мур, создавший красную ленточку - символ борьбы со СПИДом

Примечания

 1. Риск передачи ВИЧ - www.stopspid.ru/info/risk_transmission/
 2. Передача ВИЧ от матери ребенку - www.stopspid.ru/info/risk_transmission/id.17/
 3. Могут ли у ВИЧ-положительных родителей быть здоровые дети? - www.stopspid.ru/info/faq/id.91/
 4. Как не передается ВИЧ? - www.stopspid.ru/info/about_aids/id.20/
 5. Словарь терминов - stopspid.ru - www.stopspid.ru/info/glossary/cap.207/
 6. Симптомы ВИЧ / СПИДа - eurolab.ua - www.eurolab.ua/aids/2877/2885/21641/
 7. Feldman C. Pneumonia associated with HIV infection / / Curr. Opin. Infect. Dis.. - 18. - (2): 165-170. DOI : 10.1097/01.qco.0000160907.79437.5a - dx.doi.org/10.1097/01.qco.0000160907.79437.5a. PMID 15735422 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735422 .
 8. Kwara A, Ramachandran G, Swaminathan S. Dose adjustment of the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors during concurrent rifampicin-containing tuberculosis therapy: one size does not fit all / / Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology. - 6. - (January 2010) (1): 55-68. DOI : 10.1517/17425250903393752 - dx.doi.org/10.1517/17425250903393752. PMID 19968575 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19968575 .
 9. who.int - www.who.int/tb/publications/global_report/2009/pdf/full_report.pdf
 10. Decker CF, Lazarus A. Tuberculosis AND HIV Infection. How to safely treat both disorders concurrently - www.postgradmed.com/index.php?art=pgm_08_2000?article=1181// Postgraduate Medicine. - 108. - (August 2000) (2): 57-60, 65-8. PMID 10951746 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10951746 .
 11. Zaidi SA, Cervia JS. Diagnosis and management of infectious esophagitis associated with human immunodeficiency virus infection / / Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care. - 1. - (2002) (2): 53-62. DOI : 10.1177/154510970200100204 - dx.doi.org/10.1177/154510970200100204. PMID 12942677 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12942677 .
 12. Pollok RC. Viruses causing diarrhoea in AIDS / / Novartis Foundation Symposium. - 238. - (2001): 276-83; discussion 283 -8. DOI : 10.1002/0470846534.ch17 - dx.doi.org/10.1002/0470846534.ch17. PMID 11444032 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444032 .
 13. Guerrant RL, Hughes JM, Lima NL, Crane J. Diarrhea in developed and developing countries: magnitude, special settings, and etiologies / / Reviews of Infectious Diseases. - 12. - (1990) (Suppl 1): S41-50. PMID 2406855 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2406855 .
 14. Gazzard B, Balkin A, Hill A.. Analysis of neuropsychiatric adverse events during clinical trials of efavirenz in antiretroviral-naive patients: a systematic review. (2010) (2): 67-75.
 15. Luft BJ, Chua A. Central Nervous System Toxoplasmosis in HIV Pathogenesis, Diagnosis, and Therapy / / Current Infectious Disease Reports. - 2. - (August 2000) (4): 358-362. DOI : 10.1007/s11908-000-0016-x - dx.doi.org/10.1007/s11908-000-0016-x. PMID 11095878 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11095878 .
 16. Sadler M, Nelson MR. Progressive multifocal leukoencephalopathy in HIV / / International Journal of STD & AIDS. - 8. - (June 1997) (6): 351 -7. DOI : 10.1258/0956462971920181 - dx.doi.org/10.1258/0956462971920181. PMID 9179644 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9179644 .
 17. Gray F, Adle-Biassette H, Chretien F, Lorin de la Grandmaison G, Force G, Keohane C. Neuropathology and neurodegeneration in human immunodeficiency virus infection. Pathogenesis of HIV-induced lesions of the brain, correlations with HIV-associated disorders and modifications according to treatments / / Clinical Neuropathology. - 20. - (2001) (4): 146-55. PMID 11495003 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11495003 .
 18. Grant I, Sacktor H, McArthur J "HIV neurocognitive disorders", HE Gendelman, I. Grant, I. Everall, SA Lipton, and S. Swindells. (Ed.) The Neurology of AIDS (PDF) 2nd. - С. 357-373. - London, UK: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-852610-5.
 19. Satishchandra P, Nalini A, Gourie-Devi M, et al .. / / The Indian Journal of Medical Research. - 111. - (January 2000): 14-23. PMID 10793489 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10793489 .
 20. Wadia RS, Pujari SN, Kothari S, et al .. / / The Journal of the Association of Physicians of India. - 49. - (March 2001): 343-8. PMID 11291974 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11291974 .
 21. Boshoff C, Weiss R. AIDS-related malignancies / / Nat. Rev. Cancer. - 2. - (2002) (5): 373-382. DOI : 10.1038/nrc797 - dx.doi.org/10.1038/nrc797. PMID 12044013 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12044013 .
 22. Yarchoan R, Tosato G, Little RF. Therapy insight: AIDS-related malignancies - the influence of antiviral therapy on pathogenesis and management / / Nat. Clin. Pract. Oncol.. - 2. - (8): 406-415. DOI : 10.1038/ncponc0253 - dx.doi.org/10.1038/ncponc0253. PMID 16130937 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16130937 .
 23. Ho-Yen C AND Chang F. Gastrointestinal Malignancies In HIV / AIDS - www.consultantlive.com/aids/article/1145619/1359079// The AIDS Reader. - 18. - (June 1, 2008) (6).
 24. Palefsky J. Human papillomavirus infection in HIV-infected persons / / Top HIV Med. - 15. - (2007) (4): 130-3. PMID 17720998 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720998 .
 25. Bonnet F, Lewden C, May T, et al .. / / Cancer. - 101. - (2004) (2): 317-324. DOI : 10.1002/cncr.20354 - dx.doi.org/10.1002/cncr.20354. PMID 15241829 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15241829 .
 26. Skoulidis F, Morgan MS, MacLeod KM. Penicillium marneffei: a pathogen on our doorstep? 97. - (2): 394-396. DOI : 10.1258/jrsm.97.8.394 - dx.doi.org/10.1258/jrsm.97.8.394. PMID 15286196 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15286196 .
 27. Silvero AM, Acevedo-Gadea CR, Pantanowitz L "et al";. Unsuspected Parvovirus B19 Infection in a Person With AIDS - www.consultantlive.com/aids/article/1145619/1419436// The AIDS Reader. - 19. - (June 4, 2009) (6).
 28. а б ООН: Темпы распространения ВИЧ-инфекции снизились - news.zn.ua/news/64213
 29. ООН: В Украине степень распространенности ВИЧ / СПИД - 1,1% населения - www.rbc.ua/rus/top/show/oon-v-ukraine-stepen-rasprostranennosti-vich-spid---1-1--24112010153800
 30. Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом - 01-12-2010 - www.day.kiev.ua/318783
 31. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом - 01.12.2009 - news.liga.net/ukr/info/NUS09073.html

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам