Надо Знать

добавить знанийСоциалисты-революционерыПлан:


Введение

Передвиборний плакат есерів 1917 року

Соціалісти-революціонери, часто Есери, серед інших назв Союз соціалістів-революціонерів, Партія соціалістів-революціонерів - російська партія, яка утворилася з об'єднання різних народницьких груп у Росії й на еміграції в 1901 році.


1. История

У 1901-05 значну роль в партії мала Бойова Організація, що застосовувала індивідуальний терор проти представників царського режиму, одним з організаторів та керівників якої був Г. Гершуні. І з'їзд партії наприкінці 1905 року і на початку 1906 у Фінляндії ухвалив програму, яку запропонував В. Чернов: партія боролася за побудову демократичної федеративної республіки, висувала програму соціалізації землі й передачі її сільським громадам на засадах зрівняльного користування; вона зверталася насамперед до селянства; проте членство партії творила головним чином народницька інтелігенція. Ліві соціалісти-революціонери, так звані максималісти, вимагали також соціалізації зав. та створення "республіки трудящих". Здемаскування Азефа, керівника Бойової Організації, як агента царської охранки, та програмові розходження спричинилися до значного послаблення соціалістів-революціонерів.

По вибуху Першої світової війни партія поділилася на так званих оборонців, під проводом М. Авксентьєва та інтернаціоналістів, під керівництвом В. Чернова і М. Натансона, які брали участь у конференції лівих соціалістів у Ціммервальді (Швейцарія).

По Лютневій революції Соціалісти-революціонери відігравали провідну роль в Тимчасовому уряді (В. Чернов, О. Керенський, Б. Савінков); у виборах до Установчих зборів у листопаді 1917 року здобули понад 17 млн голосів (з усіх 41,7 млн).

Однак по Жовтневій революції (на IV партійному з'їзді) Соціалісти-революціонери розкололися. Ліві Соціалісти-революціонери, очолені М. Натансоном і М. Спиридоновою, почали співпрацювати з більшовиками (їхні представники В. Карелін, А. Шрейдер, І. Штейнберг брали участь у більшовицькому уряді), але після Берестейського миру вийшли з уряду, а в липні 1918 року Соціалісти-революціонери здійснили невдале повстання проти більшовицькому режиму.

У вересні 1918 року їхні керівники В. Зензинов і М. Авксентьєв брали участь в організованій в Уфі Всеросійській Директорії, але в листопаді 1918 року її ліквідував адмірал Олександр Колчак, проголосивши себе "верховним правителем Росії". 1922 року в Москві відбувся процес членами ЦК Соціалістів-революціонерів (А. Ґоц, А. Тимофієв, Д. Донской). Залишки Соціалістів-революціонерів були знищені у 1930-их pоках. Ті, що опинилися на еміграції (Чернов, Зензінов та інші) продовжували свою діяльність до 1950-их pоків.


2. Соціалісти-революціонери в Україні

Російське народництво, що призвело до утворення партії російських Соціалістів-революціонерів сильно впливало на українську революційну думку, бо радикальні українські елементи шукали співпраці з російськими революційними групами, насамперед з Соціалістами-революціонерами. Одночасно Соціалісти-революціонери як партія, що орієнтувалася на селян, мали сприятливий ґрунт в Україні, де більшість селянства відчувала недостачу землі щойно зростання українського національного руху проти російського царату почало відштовхувати українських політичних діячів від російських партій. Організацію російських есерів у Києві напередодні Першої світової війни очолював А. Козачок, родом з Глухівського повіту на Чернігівщині. Тоді есери видавали в Києві легальну газету "Голос Труда". Таким чином українські Соціалісти-революціонери і далі діяли як частина партії російських Соціалістів-революціонерів або являли собою окремі гуртки, а Українська Партія Соціалістів-Революціонерів (УПСР) утворилася в квітні 1917 року.

В первой половине 1917 года российские Социалисты-революционеры имели немалое влияние среди городской интеллигенции, прижималась к идеологии революционного народничества. В июне 1917 они получили большинство на выборах в городские советы (главным образом в Харькове, Одессе, Симферополе, Екатеринославе). Полковник К. Оберучева, правый эсер, предназначенный Временным правительством начальником Киевского военного округа (май 1917) выступал против автономного строя Украины и создания украинских военных формаций.

Однако во второй половине 1917 главным политическим фактором в Украине стала уже УПСР. Она победила русских социалистов-революционеров на III Военном съезде (в октябре 1917) и получила больше всего голосов в Украине в выборах в Учредительное собрание, а организованные украинскими Социалисты-революционеры поселкового союза вытеснили организацию советов (советов), которую составляли русские социалисты- революционеры. Только после понимания Центральной Рады с Временным правительством в июле 1917 в состав Малой Рады от российских социалистов-революционеров вошли А. Зарубин (он же член Генерального Секретариата), И. Скловский, С. Сараджиев и Суховий.

Однако враждебное отношение Временного правительства и российских социалистов-революционеров национальных требований Центральной Рады вызывало постоянные конфликты. Даже после большовицього переворота русские социалисты-революционеры приняли на IV съезде в декабре 1917 постановление о сохранении единства федерации, хотя одновременно критиковали политику Совета Народных Комиссаров о УНР, высказывались отдельные украинские воинские части и т. д. Однако в состав первого советского "правительства" Украины, так называемого Народного Секретариата, созданного в Харькове 17 декабря 1917 года, входил один русский левый Сиалист-революционер Евгений Терлецкий, как народный секретарь земских дел.

В эмиграции русские социалисты-революционеры как и другие политические группировки, относились враждебно к самостоятельности нерусских народов. Они считали, что о государственном устройстве будущей Российской федерации должны решить Всероссийское Учредительное собрание (см. Российско-украинские политические взаимоотношения в эмиграции).


3. Украинские эсеры в период Центральной Рады

На Национальном Конгрессе от УПСР в Центральной Рады вошли 3 представителя. Всего членов партии в составе Совета было 18, что составляло лишь 15,6% от общего числа членов. Это свидетельствовало, что изначально деятельности Центральной Рады УПСР не была доминирующей позиции, влиятельной была УСДРП. И это особенно ярко проявилось во время формирования Исполнительного Комитета Центрального Совета. Его членами от УПСР стали Г. Одинец, М. Стасюк, П. Христюк. Преимущество украинских социал-демократов над украинскими эсерами в Центральной Раде и ее Исполнительном Комитете сохранялась до июня 1917

Позиции фракции УПСР были определены на учредительном съезде партии: 1) объединение с украинской буржуазией для защиты национальных интересов, 2) признание Центральной Рады Временному украинской сеймом, который должен выработать основные положения автономии и подготовить созыв Украинского Учредительного Собрания. Фракция УПСР поставила задачу бороться за превращение Центральной Рады на Временное украинский сейм, а Исполнительного Комитета - на Временное украинское правительство. Первым шагом должно стать пополнение Центральной Рады представителями крестьянства, рабочих и военных. Следующим - разделение властей законодательной и исполнительной.

На основе изучения материалов сессий Центральной Рады, протоколов заседаний Малой Рады и Генерального Секретариата сделан вывод, что большинство постановлений и резолюций были инициированы фракцией социалистов-революционеров. В процентном отношении это составляет, по подсчетам автора, более 65%. Значительная часть резолюций носила общий характер, например, совместная резолюция Украинской социал-демократов и социалистов-революционеров о созыве Украинского Учредительного Собрания от 9 августа 1917 г. Украинская Партия Социалистов-Революционеров была многочисленной и влиятельной политической силой. Отличительными чертами УПСР были молодость, революционная интуиция. Однако, партии не хватало опытных, испытанных в политической борьбе, интеллектуальных сил. Во главе ее не было выдающихся политических деятелей. Поэтому, имея большинство в Центральной Раде, украинские социалисты-революционеры вынуждены были уступать руководящими должностями другим партиям, прежде социал-демократам. Поэтому, украинские эсеры протяжении 1917 вынуждены были соглашаться на реформистский политический курс социал-демократов. Активность фракции украинских социалистов-революционеров на заседаниях Малой Рады и на сессиях Центральной Рады далеко не всегда удавалось реализовать. Партии хватало умения настоять на своем, проводить через Центральную Раду и Генеральный Секретариат собственный курс. Одной из причин этого было то, что фракция УПСР, постоянно выражая недовольство политикой есефивсько-эсдековского Генерального Секретариата, не противопоставила четких конструктивных предложений и проектов. Партия даже не смогла настоять на проведении земельной реформы. Отличительной чертой деятельности партии в период Центральной Рады была сравнительно большая активность фракции, чем Центрального Комитета, что приводит заключение о выполнении фракцией функции ЦК.

Важным аспектом деятельности УПСР было определение тактики партии в избирательных кампаниях. На учредительном съезде УПСР было произведено тактику партии на Всероссийских и Украинского Учредительного Собрания и заявлено, что Украинское Учредительное Собрание должны состояться раньше Всероссийских. На июньской партийной конференции признана необходимость участия в выборах городских дум. По поводу этого, орган УПСР писал: "Сейчас мы имеем целый ряд выборов, на которых есть возможность проявить свою организованную силу каждой политической группе, каждой течения и соответственно своей силе занять то или иное место".

Тактическими формами предвыборной деятельности УПСР стали: формирование блоков с социалистическими организациями, анализ и учет результативности блокировки избирательных кампаниях различных уровней, с целью корректировки тактики, разработка избирательной платформы; агитационная работа, создание в каждой губернии избирательного фонда и центрального фонда.

Результативность выбранной тактики была подтверждена на практике: на важном этапе - выборах в Украинское Учредительное Собрание из 172 избранных депутатов 115 - были членами УПСР (выборы состоялись не во всех губерниях).

Анализ ее участия в муниципальных выборах, а также в выборах во Всероссийское и Украинского Учредительного Собрания дает основания сделать вывод, что, несмотря на то, что украинское Учредительное Собрание так и не были созваны, УПСР получила определенный практический опыт участия в избирательных кампаниях.


4. Эпоха Гетманата: организационное оформление течений в УПСР и их программные задачи. Раскол в партии

В партии обозначились три основных течения. Левобережная конференция УПСР (30 мая - 2 июня 1917 г.) показала создание "левой" или "интернационалистической" течения, которая выступала за решение социальных проблем, а национальные ставила в зависимость от социальных.

Центр был течением, которая доминировала, она объединяла практически весь состав Центрального Комитета и подавляющее большинство членов партии. Они оставались на позициях учредительного съезда, однако старались учитывать изменение политических событий и соответственно корректировать курс партии в основных вопросах национальном и аграрном.

Правых представляла группа конфедералистив, которые выступали за конфедерацию независимых республик со свободным членом Украина - федерации отдельных украинских земель. Деятельность этого течения была непродолжительной.

Важно, что в основе разделения партии лежали не только идейные различия, но и территориальные признаки. Большинство "левых" принадлежала Левобережной Украине, а "правых" - в Правобережной. Левобережные губернии были ближе к России, а затем влияние большевистских идей и прежде, их позиции в решении социальных проблем, был сильнее.

На IV съезде партии произошел окончательный раскол Украинской партии социалистов-революционеров. С УПСР вышла партия боротьбистов, как одна из течений украинского национал-коммунизма и УПСР (центрального течения), которая разделяла программу партии (15-19 июля 1917 г.). Вновь партии не принимали участия в государственно деятельности в период Гетманщины, не отличалась особой активностью их партийная деятельность среди масс. Обе партии работали над созданием новых программных принципов, реорганизацией партий, организацией новых и восстановлением старых партийных организаций. УПСР (центр. течения) действовала легально, а УПСР (боротьбистов) - нелегально. Деятельность УПСР (боротьбистов) и УПСР (центр. течения) отличалась формами и методами. УПСР (центр. течения), выступая за легальные методы борьбы с Гетманатом, использовала для этого обращения, меморандумы, входила в межпартийной организации УНС. УПСР (боротьбистов), находясь в подполье, применяла радикальные методы: при ЦК создала Боевой отдел, организовывала революционные комитеты и повстанческие штабы, признавала целесообразности террора.

Инициаторами антигетманского восстания были УПСР (центр. течения) и Крестьянский союз. Персональная заслуга в осуществлении восстания принадлежит украинскому эсеру М. Шаповалу и украинская социал-демократу В. Винниченко.

Оценив новую политическую ситуацию, украинские политические партии, среди которых была центральная течение УПСР, создали единый национально-демократический фронт, который сыграл значительную роль в украинской революции.


5. УПСР в сутки Директории

Центральная течение УПСР, оставаясь неизменно на позициях самостоятельности и независимости Украинской Народной Республики, еще долгое время искала возможность восстановить единство партии. После взятия Киева войсками Директории переговоры об объединении партии возобновились. Центральная течение была представлена ​​в Национальном Союзе, в каталог, в правительстве и несла ответственность за государственную политику. В то же время она испытывала противодействия, вплоть до террористических акций со стороны вчерашних однопартийцев - боротьбистов, которые вынуждены были вести подпольную деятельность. Со временем между обоими течениями возникли непреодолимые различия.

"Боротьбисты" навсегда стали на путь, который с каждым днем ​​все больше отдалял их от УПСР. На V съезде УПСР (боротьбистов) (6-8 марта 1919 г.) они переименовали свою организацию в УПСР (коммунистов), а центральная течение вернула себе название УПСР.

Центральная течение приобрела признаки единой партии УПСР, и провела две конференции - 28 января 1919 г. (Киев) и 7-8 сентября 1919 г. (Киев), став на принцип трудовой демократии и борьбы за украинскую государственную независимость, с одной стороны, с советской Москвой, а с другой, с Деникиным. Однако и в возрожденном УПСР существовали течения левых, правых и центра.

Новые революционные условия поставили перед партией задачу не столько национально-политического, сколько социально-экономического характера. Поэтому, особенностью политических ориентиров данного периода были левые, радикальные стремления и лозунги, в частности требование государства на основе "трудового принципа". Украинских эсерам принадлежит обоснование понятия "трудовой принцип" согласно которому помещики и капиталисты, как класс враждебный украинскому трудовому народу не только социально, но и национально, не могли быть допущенными к участию в государственном строительстве. Поэтому власть в центре и на местах должна была принадлежать трудовому народу - рабочих, крестьянству и интеллигенции. На местах - в уездах и губерниях - концентрироваться в руках трудовых советов, а в центре - принадлежать Трудовому Конгресса. Трудовой Конгресс должен состоять только из представителей трудящихся слоев.

За 1919 г. в условиях деникинской оккупации деятельность первичных организаций УПСР практически замирает и партийная работа сосредоточивается в так называемой "уенеривський" части партии. Усилиями УПСР оказался партийный орган "Трудовая республика".

Политическая позиция УПСР в сутки Директории не была достаточно определенной и целенаправленной. Особенно ярко это проявилось при выработке программных основ Директории. Стремясь добиться реализации собственных программных основ, прежде всего, организации власти по трудовому принципу, УПСР шла на компромиссы в политической борьбе, часто меняя свои решения и приспосабливаясь к позиции УСДРП, которая быстрее реагировала на изменение политической ситуации.


6. Деятельность организаций УПСР за рубежом

Значительная часть украинских эсеров после поражения Украинской революции эмигрировала за границу. Центральный Комитет УПСР в Украине арестовали, а деятельность УПСР в Советской Украине запретили. УПСР (коммунистов) слились с КП (б) Украины, а ведущие деятели партии получили важные государственные посты.

Состоялась идейная эволюция и организационная перестройка украинской партии социалистов-революционеров. С июня 1919 г. в Париже начала действовать Зарубежная делегация УПСР во главе с М. Грушевским. Ее члены стали сторонниками левой ориентации, даже компромисс с большевиками при условии немедленного введения социализма и советской системы как политической власти в Украине на принципах соборности. Не отвергался и принцип диктатуры пролетариата, но вместе с трудовым крестьянством как главным субъектом социальной структуры украинского общества того времени. Такие позиции разделяли не все члены УПСР. В связи с этим в Праге была создана Заграничный комитет во главе с Шаповалом, а в Вене "Организационный комитет украинских социалистов-революционеров за рубежом" во главе с Ковалевским. Левая ориентация ЗД УПСР привела их к возвращению на Советскую Украину, а Зарубежный Комитет УПСР М. Шаповала активизировал свою работу в Праге.

Зарубежный Комитет УПСР течение длительного времени в сложных эмигрантских условиях продолжал существовать как политическая партия. Украинские эсеры заняли активную позицию в общественно-политической жизни украинской эмиграции в Чехословакии. Под их влиянием находилась подавляющее большинство различных украинских эмигрантских организаций. Именно благодаря их усилиям украинский Общественный Комитет стал весомым фактором в украинском эмигрантской среде. Самым была Пражская группа УПСР. Украинские эсеры за рубежом стремились установить контакты с другими социалистическими партиями. На протяжении нескольких лет совместно с социал-демократами издавали журнал "Новая Украина". Имели собственные партийные периодические издания: "Борьба", "Свободная Союз", "Бюллетень секретариата главного комитета заграничной организации Украинской партии социалистов-революционеров", "Бюллетень Заграничного Комитета СПС-Р", "Вестник СПС-Р" (впоследствии стал называться - " Трудовая Украина ")," Страж "и другие. В 1927 г. была принята новая программа партии и утвержден ее устав. Главной политической основой партии определено осуществление национальной и социальной революции в Украине, конечной целью - создание Соборного Трудовой Украинской Республики. Преимущество в государственной организации Украины предоставлялась федерализма.

Деятельность Украинской партии социалистов-революционеров за границей характеризовалась внутрипартийными конфликтами. Количество членов партии резко уменьшалась. Причинами были не только внутренние конфликты, но и общая ситуация в мире. Члены УПСР признавали необходимость реконструкции, которая бы обеспечила развитие и укрепление партии для ее будущей роли как партии социалистической; были сторонниками идеи единого национального фронта; предлагали создать третий международный лагерь (коммунизм, фашизм) под руководством демократических и социалистических сил и призвали вооружения третьего международного лагеря, к созданию международного фронта накануне Второй Мировой войны. Политическая ситуация в Чехословакии привела к прекращению деятельности УПСР.

После Второй Мировой войны УПСР возобновила свою деятельность в эмиграции. В 1948 г. УПСР приняла участие в создании Украинской Национальной Рады, которая была перед парламентом государственного центра УНР в изгнании. В 1950 г. вместе с другими социалистическими партиями объединилась в Украинской Социалистической партии, которая особой активностью не отличалась.Литература

 • Энциклопедия украиноведения. В 10-х т. / Гл. ред. Владимир Кубийович. - Париж; Нью-Йорк: Молодые Жизнь, 1954-1989 .
 • Винниченко В. Возрождение нации, т. I - III. К. Вена 1920; Шаповал М. Рев. социализм в Украине. Вена 1921;
 • Христюк П. Заметки и материалы по истории рус. революции 1917 - 20 pp., т. I - II. Вена 1921 - 22;
 • Оберучева К. Воспоминания. Нью-Йорк 1930;
 • Дорошенко Д. История Украины 1917 - 23 pp., т. I - II. Ужгород 1932, 2 изд. Нью-Йорк 1955;
 • Chernov V. The Great Russian Revolution. Нью-Хейвен 1936;
 • Мазепа И. Украина в огне и буре революции 1917 - 21. Прага 1942;
 • Radkey А. Н. The Agrarian Foes of Bolshevism. НьюЙорк 1958;
 • Venturi F. Roots of Revolution. Нью-Йорк 1960; Ковалевский М. При источниках борьбы. Инсбрук 1960;
 • Radkey А. Н. The Sickle under the Hammer. НьюЙорк 1963.
 • Бевз Татьяна Анатольевна Украинская партия социалистов-революционеров: организация, идеология, политика. К., 2005

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам