Список муниципалитетов департамента Верхняя Корсика

Ниже приведен список 235 муниципалитетов департамента Верхняя Корсика.

Название
Французский
название
Код
INSEE
Почтовый
индекс
Населения
Год
Площадь
Авапесса Avapessa 20225 &&&&&&&&&&&&& 065. &&&& 00 65 1999 3,29
Агйоне Aghione 20270 &&&&&&&&&&&& 0245. &&&& 00 245 1999 33,88
Аиде Aiti 20244 &&&&&&&&&&&&& 024. &&&& 00 24 1999 12,17
Аланды Alando 20250 &&&&&&&&&&&&& 023. &&&& 00 23 1999 3,05
Алерии Al?ria 20270 &&&&&&&&&&& 02007. &&&& 00 2007 2008 58,33
Альбертачче Albertacce 20224 &&&&&&&&&&&& 0225. &&&& 00 225 1999 97,12
Альгайола Algajola 20220 &&&&&&&&&&&& 0216. &&&& 00 216 1999 1,72
Альтиани Altiani 20270 &&&&&&&&&&&&& 095. &&&& 00 95 1999 18,29
Альке Alzi 20240 &&&&&&&&&&&&& 017. &&&& 00 17 1999 2,74
Амприани Ampriani 20272 &&&&&&&&&&&&& 014. &&&& 00 14 1999 2,29
Антизанти Antisanti 20270 &&&&&&&&&&&& 0418. &&&& 00 418 1999 47,95
Ареньо Aregno 20220 &&&&&&&&&&&& 0567. &&&& 00 567 1999 9,3
Аско Asco 20276 &&&&&&&&&&&& 0134. &&&& 00 134 1999 122,81
Барбаджо Barbaggio 20253 &&&&&&&&&&&& 0164. &&&& 00 164 1999 10,86
Барреттали Barrettali 20228 &&&&&&&&&&&& 0131. &&&& 00 131 1999 18,07
Бастия Bastia 2B033 20200, 20600 &&&&&&&&&& 043577. &&&& 00 43 577 2006 19,38
Бельгодер Belgod?re 20226 &&&&&&&&&&&& 0467. &&&& 00 467 2007 13,01
Бигорно Bigorno 20252 &&&&&&&&&&&&& 078. &&&& 00 78 1999 8,94
Бигулья Biguglia 20600 &&&&&&&&&&& 06215. &&&& 00 6215 2007 22,27
Бизинки Bisinchi 20235 &&&&&&&&&&&& 0173. &&&& 00 173 1999 12,66
Борго Borgo 20290 &&&&&&&&&&& 07030. &&&& 00 7030 2007 37,78
Брандо Brando 20222 &&&&&&&&&&& 01527. &&&& 00 1527 1999 22,22
Бустанико Bustanico 20212 &&&&&&&&&&&&& 077. &&&& 00 77 1999 11,52
Валле-дьАлезани Valle-d'Alesani 20234 &&&&&&&&&&&& 0124. &&&& 00 124 1999 9,59
Валле-ди-Камполоро Valle-di-Campoloro 20221 &&&&&&&&&&&& 0263. &&&& 00 263 1999 5,6
Валле-ди-Ростино Valle-di-Rostino 20235 &&&&&&&&&&&&& 083. &&&& 00 83 1999 15,6
Валле-дьОрецца Valle-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&& 049. &&&& 00 49 1999 3,93
Валлекалле Vallecalle 20232 &&&&&&&&&&&& 0109. &&&& 00 109 1999 6,91
Валлика Vallica 20259 &&&&&&&&&&&&& 039. &&&& 00 39 2006 12,07
Велоне-Орнето Velone-Orneto 20230 &&&&&&&&&&&& 0113. &&&& 00 113 1999 12,34
Венако Venaco 20231 &&&&&&&&&&&& 0657. &&&& 00 657 1999 53,72
Вентизери Ventiseri 20240 &&&&&&&&&&& 02023. &&&& 00 2023 1999 46,7
Венцоласка Venzolasca 20343 20215 &&&&&&&&&&& 01333. &&&& 00 1333 1999 16,15
Вердез Verd?se 20229 &&&&&&&&&&&&& 026. &&&& 00 26 2006 1,02
Весковато Vescovato 20215 &&&&&&&&&&& 02316. &&&& 00 2316 1999 17,52
Веццани Vezzani 20242 &&&&&&&&&&&& 0306. &&&& 00 306 2006 46,32
Вивария Vivario 20219 &&&&&&&&&&&& 0503. &&&& 00 503 2004 79,28
Вилле ди Паразо Ville-di-Paraso 20279 &&&&&&&&&&&& 0174. &&&& 00 174 2006 9,37
Вилле ди Пьетрабуньйо Ville-di-Pietrabugno 20200 &&&&&&&&&&& 03160. &&&& 00 3160 2006 7,53
Виньяле Vignale 20290 &&&&&&&&&&&& 0165. &&&& 00 165 1999 10,69
Вольпайола Volpajola 20290 &&&&&&&&&&&& 0366. &&&& 00 366 1999 13,03
Гавиньяно Gavignano 20218 &&&&&&&&&&&&& 055. &&&& 00 55 1999 10,94
Галерея Gal?ria 20245 &&&&&&&&&&&& 0302. &&&& 00 302 1999 135,16
Гизоначча Ghisonaccia 20240 &&&&&&&&&&& 03168. &&&& 00 3168 1999 68,25
Гизону Ghisoni 20227 &&&&&&&&&&&& 0234. &&&& 00 234 2006 124,6
Джокатойо Giocatojo 20237 &&&&&&&&&&&&& 049. &&&& 00 49 1999 2,47
Джункаджо Giuncaggio 20251 &&&&&&&&&&&&& 076. &&&& 00 76 1999 16,15
Ербайоло Erbajolo 20212 &&&&&&&&&&&&& 096. &&&& 00 96 2005 15,45
Эрон ?rone 20244 &&&&&&&&&&&&&& 08. &&&& 00 8 1999 3,89
Ерса Ersa 20275 &&&&&&&&&&&& 0135. &&&& 00 135 2005 20,45
Изолаччо ди Фьюморбо Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&&& 0333. &&&& 00 333 1999 40,89
Казабьянка Casabianca 20237 &&&&&&&&&&&&& 068. &&&& 00 68 1999 3,68
Казальта Casalta 20215 &&&&&&&&&&&&& 053. &&&& 00 53 2007 4,91
Казамаччоли Casamaccioli 20224 &&&&&&&&&&&&& 095. &&&& 00 95 2006 36,17
Казанова Casanova 20250 &&&&&&&&&&&& 0304. &&&& 00 304 2006 9,89
Казевеккье Casevecchie 20270 &&&&&&&&&&&&& 068. &&&& 00 68 1999 9,06
Калакучча Calacuccia 20224 &&&&&&&&&&&& 0340. &&&& 00 340 1999 18,77
Каленцана Calenzana 20214 &&&&&&&&&&& 01722. &&&& 00 1722 1999 182,77
Кальви Calvi 20260 &&&&&&&&&&& 05441. &&&& 00 5441 2007 31,2
Камбио Cambia 20244 &&&&&&&&&&&&& 079. &&&& 00 79 1999 8,28
Кампана Campana 20229 &&&&&&&&&&&&& 024. &&&& 00 24 1999 2,37
Кампи Campi 20252 &&&&&&&&&&&&& 028. &&&& 00 28 1999 4,9
Кампиле Campile 20290 &&&&&&&&&&&& 0197. &&&& 00 197 2005 9,79
Кампителло Campitello 20252 &&&&&&&&&&&& 0103. &&&& 00 103 1999 8,22
Канаваджа Canavaggia 20235 &&&&&&&&&&&&& 098. &&&& 00 98 1999 34,93
Канале-ди-Верде Canale-di-Verde 20230 &&&&&&&&&&&& 0335. &&&& 00 335 1999 14,61
Канари Canari 20217 &&&&&&&&&&&& 0323. &&&& 00 323 1999 16,67
Каньяно Cagnano 20228 &&&&&&&&&&&& 0196. &&&& 00 196 2004 14,72
Каркето-Брустико Carcheto-Brustico 20229 &&&&&&&&&&&&& 018. &&&& 00 18 1999 5,19
Карпинето Carpineto 20229 &&&&&&&&&&&&& 011. &&&& 00 11 1999 2,44
Картикази Carticasi 20244 &&&&&&&&&&&&& 026. &&&& 00 26 1999 12,8
Кастеллари ди Казинка Castellare-di-Casinca 20213 &&&&&&&&&&&& 0498. &&&& 00 498 1999 8,88
Кастеллари ди Меркурио Castellare-di-Mercurio 20250 &&&&&&&&&&&&& 025. &&&& 00 25 1999 6,12
Кастелло ди Ростино Castello-di-Rostino 20235 &&&&&&&&&&&& 0277. &&&& 00 277 1999 12,4
Кастильоне Castiglione 20218 &&&&&&&&&&&&& 025. &&&& 00 25 2006 23,17
Кастинета Castineta 20218 &&&&&&&&&&&&& 053. &&&& 00 53 1999 9,15
Кастирла Castirla 20236 &&&&&&&&&&&& 0186. &&&& 00 186 1999 24,32
Кастифао Castifao 20218 &&&&&&&&&&&& 0152. &&&& 00 152 1999 42,15
Катере Cateri 20225 &&&&&&&&&&&& 0219. &&&& 00 219 1999 3,18
Киза Chisa 20240 &&&&&&&&&&&&& 097. &&&& 00 97 1999 28,92
Корбара Corbara 20256 &&&&&&&&&&&& 0706. &&&& 00 706 1999 10,19
Корте Corte 20250 &&&&&&&&&&& 06747. &&&& 00 6747 2007 149,27
Коршья Corscia 20224 &&&&&&&&&&&& 0155. &&&& 00 155 1999 58,99
Коста Costa 20226 &&&&&&&&&&&&& 061. &&&& 00 61 2006 1,09
Кроче Croce 20237 &&&&&&&&&&&&& 085. &&&& 00 85 1999 6,43
Крочиккия Crocicchia 20290 &&&&&&&&&&&&& 050. &&&& 00 50 1999 4,32
Куерчителло Quercitello 20237 &&&&&&&&&&&&& 040. &&&& 00 40 1999 3
Кьятра Chiatra 20230 &&&&&&&&&&&& 0190. &&&& 00 190 1999 8,22
Ла-Порта La Porta 20237 &&&&&&&&&&&& 0196. &&&& 00 196 1999 5,16
Лаватоджо Lavatoggio 20225 &&&&&&&&&&&&& 097. &&&& 00 97 1999 6,86
Лама Lama 20218 &&&&&&&&&&&& 0130. &&&& 00 130 1999 19,92
Лано Lano 20244 &&&&&&&&&&&&& 021. &&&& 00 21 1999 8,15
Ленто Lento 20252 &&&&&&&&&&&&& 091. &&&& 00 91 1999 23,72
Л'Иль-Русс L'?le-Rousse 20220 &&&&&&&&&&& 02774. &&&& 00 2774 1999 2,5
Лингуиццетта Linguizzetta 20230 &&&&&&&&&&&& 0939. &&&& 00 939 1999 64,79
Лорето ди Казинка Loreto-di-Casinca 20215 &&&&&&&&&&&& 0234. &&&& 00 234 1999 8,1
Лоцци Lozzi 20224 &&&&&&&&&&&& 0132. &&&& 00 132 1999 30,79
Луго ди Нацца Lugo-di-Nazza 20240 &&&&&&&&&&&& 0103. &&&& 00 103 1999 25,41
Лумйо Lumio 20260 &&&&&&&&&&& 01040. &&&& 00 1040 1999 19,18
Лури Luri 20228 &&&&&&&&&&&& 0749. &&&& 00 749 1999 27,53
Луччана Lucciana 20148 20290 &&&&&&&&&&& 04010. &&&& 00 4010 2007 29,16
Мансо Manso 20245 &&&&&&&&&&&& 0106. &&&& 00 106 1999 121,02
Матра Matra 20270 &&&&&&&&&&&&& 043. &&&& 00 43 1999 6,49
Маузолео Mausol?o 20259 &&&&&&&&&&&&& 012. &&&& 00 12 1999 19,43
Маццола Mazzola 20250 &&&&&&&&&&&&& 022. &&&& 00 22 1999 6,59
Мэрия Meria 20287 &&&&&&&&&&&&& 085. &&&& 00 85 1999 20,43
Мольтифао Moltifao 20218 &&&&&&&&&&&& 0549. &&&& 00 549 1999 55,19
Моначия-дьОрецца Monacia-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&& 030. &&&& 00 30 1999 4,52
Монкаля Moncale 20214 &&&&&&&&&&&& 0201. &&&& 00 201 1999 7,09
Монте Monte 20290 &&&&&&&&&&&& 0444. &&&& 00 444 1999 14,91
Монтегроссо Montegrosso 20214 &&&&&&&&&&&& 0397. &&&& 00 397 2006 22,78
Монтичелло Monticello 20220 &&&&&&&&&&& 01253. &&&& 00 1253 1999 10,64
Морозалья Morosaglia 20218 &&&&&&&&&&& 01008. &&&& 00 1008 1999 24,45
Морсилья Morsiglia 20238 &&&&&&&&&&&& 0123. &&&& 00 123 1999 13,34
Мота Mo?ta 20270 &&&&&&&&&&&&& 076. &&&& 00 76 1999 5,71
Мурат Murato 20239 &&&&&&&&&&&& 0555. &&&& 00 555 1999 20,38
Мураччоле Muracciole 20219 &&&&&&&&&&&&& 038. &&&& 00 38 1999 14,06
Муро Muro 20225 &&&&&&&&&&&& 0248. &&&& 00 248 1999 7,92
Несса Nessa 20225 &&&&&&&&&&&&& 077. &&&& 00 77 1999 5,86
Новаль Novale 20234 &&&&&&&&&&&&& 069. &&&& 00 69 1999 4,88
Новелла Novella 20211 &&&&&&&&&&&&& 074. &&&& 00 74 2004 30,23
Нокарио Nocario 20229 &&&&&&&&&&&&& 042. &&&& 00 42 1999 3,08
Нонца Nonza 20217 &&&&&&&&&&&&& 067. &&&& 00 67 1999 8,04
Ночета Noceta 20219 &&&&&&&&&&&&& 054. &&&& 00 54 1999 18,66
Оккьятана Occhiatana 20226 &&&&&&&&&&&& 0163. &&&& 00 163 1999 12,62
Олетта Oletta 20232 &&&&&&&&&&&& 0830. &&&& 00 830 1999 26,61
Олькани Olcani 20217 &&&&&&&&&&&&& 055. &&&& 00 55 1999 14,25
Ольмета ди Капокорсо Olmeta-di-Capocorso 20217 &&&&&&&&&&&& 0112. &&&& 00 112 1999 21,57
Ольмета ди Туда Olmeta-di-Tuda 20232 &&&&&&&&&&&& 0291. &&&& 00 291 1999 17,4
Ольмо-Каппелло Olmi-Cappella 20259 &&&&&&&&&&&& 0143. &&&& 00 143 1999 51,1
Ольмо Olmo 20290 &&&&&&&&&&&& 0168. &&&& 00 168 1999 4,47
Ольястро Ogliastro 20217 &&&&&&&&&&&& 0107. &&&& 00 107 2006 9,49
Омесса Omessa 20236 &&&&&&&&&&&& 0537. &&&& 00 537 1999 24,4
Орталь Ortale 20234 &&&&&&&&&&&&& 025. &&&& 00 25 1999 4,06
Ортипорио Ortiporio 20290 &&&&&&&&&&&& 0113. &&&& 00 113 1999 5,06
Паласка Palasca 20226 &&&&&&&&&&&& 0117. &&&& 00 117 1999 49,56
Панкерачча Pancheraccia 20251 &&&&&&&&&&&& 0184. &&&& 00 184 1999 14,35
Парата Parata 20229 &&&&&&&&&&&&& 027. &&&& 00 27 1999 2,83
Патримоньйо Patrimonio 20253 &&&&&&&&&&&& 0645. &&&& 00 645 1999 17,46
Пента-Аккуателла Penta-Acquatella 20290 &&&&&&&&&&&&& 040. &&&& 00 40 1999 3,1
Пента-ди-Казинка Penta-di-Casinca 20213 &&&&&&&&&&& 02837. &&&& 00 2837 1999 18,53
Перелли Perelli 20234 &&&&&&&&&&&& 0110. &&&& 00 110 1999 6,21
Перо-Казевеккье Pero-Casevecchie 20230 &&&&&&&&&&&& 0120. &&&& 00 120 2002 4,71
Пьет-дьОрецца Pie-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&& 039. &&&& 00 39 1999 5,79
Пьеве Pi?ve 20246 &&&&&&&&&&&&& 085. &&&& 00 85 1999 19,7
Пьедигриджо Piedigriggio 20218 &&&&&&&&&&&& 0137. &&&& 00 137 1999 10,43
Пьедикорте ди Гаджи Piedicorte-di-Gaggio 20251 &&&&&&&&&&&& 0127. &&&& 00 127 1999 27,25
Пьедикроче Piedicroce 20229 &&&&&&&&&&&& 0117. &&&& 00 117 1999 3,27
Пьедипартино Piedipartino 20229 &&&&&&&&&&&&& 019. &&&& 00 19 1999 3,25
Пьетра-ди-Верде Pietra-di-Verde 20230 &&&&&&&&&&&& 0115. &&&& 00 115 1999 8,79
Пьетракорбара Pietracorbara 20233 &&&&&&&&&&&& 0539. &&&& 00 539 2006 26,15
Пьетральба Pietralba 20218 &&&&&&&&&&&& 0314. &&&& 00 314 1999 38,98
Пьетрасерена Pietraserena 20251 &&&&&&&&&&&&& 080. &&&& 00 80 1999 6,72
Пьетрикаджо Pietricaggio 20234 &&&&&&&&&&&&& 054. &&&& 00 54 1999 5,44
Пьетрозо Pietroso 20242 &&&&&&&&&&&& 0287. &&&& 00 287 1999 25,76
Пино Pino 20228 &&&&&&&&&&&& 0182. &&&& 00 182 2008 7,04
Пинья Pigna 20220 &&&&&&&&&&&&& 095. &&&& 00 95 1999 2,21
Пйобетта Piobetta 20234 &&&&&&&&&&&&& 030. &&&& 00 30 1999 4,81
Пйоджола Pioggiola 20259 &&&&&&&&&&&&& 069. &&&& 00 69 1999 18,59
Поджо-ди-Венако Poggio-di-Venaco 20250 &&&&&&&&&&&& 0136. &&&& 00 136 1999 13,28
Поджо-ди-Нацца Poggio-di-Nazza 20240 &&&&&&&&&&&& 0185. &&&& 00 185 1999 32,79
Поджо-дьОлетта Poggio-d'Oletta 20232 &&&&&&&&&&&& 0140. &&&& 00 140 1999 16,16
Поджо-Мариначчо Poggio-Marinaccio 20237 &&&&&&&&&&&&& 016. &&&& 00 16 1999 2,83
Поджо-Меццана Poggio-Mezzana 20230 &&&&&&&&&&&& 0403. &&&& 00 403 1999 8,9
Польверозо Polveroso 20229 &&&&&&&&&&&&& 034. &&&& 00 34 2005 1,96
Пополаска Popolasca 20218 &&&&&&&&&&&&& 036. &&&& 00 36 1999 10,24
Порри Porri 20215 &&&&&&&&&&&&& 047. &&&& 00 47 1999 4,5
Прато ди Джовеллина Prato-di-Giovellina 20218 &&&&&&&&&&&&& 053. &&&& 00 53 2007 12,21
Прунелли ди Казаккони Prunelli-di-Casacconi 20290 &&&&&&&&&&&& 0162. &&&& 00 162 1999 6,02
Прунелли ди Фьюморбо Prunelli-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&& 03300. &&&& 00 3300 2009 37,41
Пруно Pruno 20264 &&&&&&&&&&&& 0182. &&&& 00 182 1999 6,44
Пьянелло Pianello 20272 &&&&&&&&&&&&& 076. &&&& 00 76 1999 16,73
Пьяно Piano 20131 &&&&&&&&&&&&& 036. &&&& 00 36 1999 3,41
Пьяццале Piazzali 20234 &&&&&&&&&&&&& 013. &&&& 00 13 1999 0,7
Пьяццолы Piazzole 20229 &&&&&&&&&&&&& 043. &&&& 00 43 1999 3,86
Рападжо Rapaggio 20229 &&&&&&&&&&&&& 010. &&&& 00 10 1999 2,56
Рапала Rapale 20258 &&&&&&&&&&&& 0131. &&&& 00 131 1999 10,16
Ривентоза Riventosa 20250 &&&&&&&&&&&& 0172. &&&& 00 172 2006 6,03
Рольяно Rogliano 20247 &&&&&&&&&&&& 0549. &&&& 00 549 2007 26,7
Роспильяни Rospigliani 20219 &&&&&&&&&&&&& 078. &&&& 00 78 1999 9,82
Рузьйо Rusio 20244 &&&&&&&&&&&&& 066. &&&& 00 66 1999 8,58
Рутали Rutali 20239 &&&&&&&&&&&& 0247. &&&& 00 247 1999 17,11
Саличето Saliceto 20218 &&&&&&&&&&&&& 047. &&&& 00 47 1999 12,54
Сан-Гавин-дьАмпюньяни San-Gavino-d'Ampugnani 2B299 20213 &&&&&&&&&&&&& 091. &&&& 00 91 2008 3,22
Сан-Гавин ди Тэнди San-Gavino-di-Tenda 20246 &&&&&&&&&&&&& 056. &&&& 00 56 1999 50,44
Сан-Гавин ди Фьюморбо San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&&& 0209. &&&& 00 209 1999 22,17
Сан-Дамьяна San-Damiano 20213 &&&&&&&&&&&&& 038. &&&& 00 38 1999 5,72
Сан-Джованни ди Мориани San-Giovanni-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&&&& 085. &&&& 00 85 1999 10,19
Сан-Джулиано San-Giuliano 20230 &&&&&&&&&&&& 0608. &&&& 00 608 1999 23,93
Сан-Лоренцо San-Lorenzo 20244 &&&&&&&&&&&& 0139. &&&& 00 139 2006 10,15
Сан-Мартино-ди-Лота San-Martino-di-Lota 20305 20200 &&&&&&&&&&& 02748. &&&& 00 2748 2006 9,54
Сан-Николау San-Nicolao 20230 &&&&&&&&&&& 01316. &&&& 00 1316 1999 7,73
Санта-Лучия-ди-Меркурио Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 &&&&&&&&&&&&& 069. &&&& 00 69 1999 23,79
Санта-Лучия-ди-Мориани Santa-Lucia-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&& 01003. &&&& 00 1003 1999 6,22
Санта-Мария-Поджо Santa-Maria-Poggio 20311 20221 &&&&&&&&&&&& 0629. &&&& 00 629 1999 10,28
Санта-Мария-ди-Лота Santa-Maria-di-Lota 20309 20200 &&&&&&&&&&& 01938. &&&& 00 1938 2007 13,20
Санта-Репарата ди Баланья Santa-Reparata-di-Balagna 20220 &&&&&&&&&&&& 0838. &&&& 00 838 1999 10,16
Санта-Репарата ди Мориани Santa-Reparata-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&&&& 046. &&&& 00 46 2007 9,12
СантьАндреа ди Боцьйо Sant'Andr?a-di-Bozio 20212 &&&&&&&&&&&&& 076. &&&& 00 76 1999 24,03
СантьАндреа ди Котону Sant'Andr?a-di-Cotone 20293 20221 &&&&&&&&&&&& 0222. &&&& 00 222 2007 8,91
СантьАнтонино Sant'Antonino 20220 &&&&&&&&&&&&& 077. &&&& 00 77 1999 4,1
Санто-Пьетро-ди-Венако Santo-Pietro-di-Venaco 20250 &&&&&&&&&&&& 0198. &&&& 00 198 1999 7,96
Санто-Пьетро-ди-Тэнди Santo-Pietro-di-Tenda 20246 &&&&&&&&&&&& 0332. &&&& 00 332 1999 125,66
Сент-Флоран Saint-Florent 20217 &&&&&&&&&&& 01474. &&&& 00 1474 1999 17,98
Сермано Sermano 20250 &&&&&&&&&&&&& 076. &&&& 00 76 1999 7,62
Серра-ди-Фьюморбо Serra-di-Fiumorbo 20240 &&&&&&&&&&&& 0256. &&&& 00 256 1999 43,2
Сильвареччо Silvareccio 20215 &&&&&&&&&&&&& 097. &&&& 00 97 1999 4,82
Сиско Sisco 20233 &&&&&&&&&&&& 0743. &&&& 00 743 1999 24,96
Ската Scata 20213 &&&&&&&&&&&&& 044. &&&& 00 44 2007 2,8
Сколько Scolca 20290 &&&&&&&&&&&&& 062. &&&& 00 62 1999 6,82
Соверия Soveria 20250 &&&&&&&&&&&&& 068. &&&& 00 68 1999 11,73
Соларо Solaro 20240 &&&&&&&&&&&& 0583. &&&& 00 583 1999 93,36
Сорбо-Оканьяно Sorbo-Ocagnano 20213 &&&&&&&&&&&& 0716. &&&& 00 716 1999 10,63
Сорри Sorio 20246 &&&&&&&&&&&& 0148. &&&& 00 148 1999 15,56
Спелонкато Speloncato 20226 &&&&&&&&&&&& 0269. &&&& 00 269 2007 17,67
Стаццона Stazzona 20229 &&&&&&&&&&&&& 033. &&&& 00 33 1999 1,39
Талазани Talasani 20230 &&&&&&&&&&&& 0516. &&&& 00 516 1999 10,09
Таллоне Tallone 20270 &&&&&&&&&&&& 0302. &&&& 00 302 1999 68,17
Тальйо-Изолаччо Taglio-Isolaccio 20230 &&&&&&&&&&&& 0535. &&&& 00 535 1999 11,47
Таррано Tarrano 20234 &&&&&&&&&&&&& 027. &&&& 00 27 1999 3,83
Токс Tox 20270 &&&&&&&&&&&& 0142. &&&& 00 142 1999 14,79
Томина Tomino 20248 &&&&&&&&&&&& 0186. &&&& 00 186 1999 5,8
Тралонка Tralonca 20250 &&&&&&&&&&&&& 064. &&&& 00 64 1999 15,7
Уртака Urtaca 20218 &&&&&&&&&&&& 0172. &&&& 00 172 1999 31,26
Фавалелло Favalello 20212 &&&&&&&&&&&&& 047. &&&& 00 47 1999 5,56
Фариноле Farinole 20253 &&&&&&&&&&&& 0210. &&&& 00 210 2006 14,76
Феличето Feliceto 20225 &&&&&&&&&&&& 0197. &&&& 00 197 2005 15,25
Фельче Felce 20234 &&&&&&&&&&&&& 043. &&&& 00 43 1999 4,67
Фика Ficaja 20237 &&&&&&&&&&&&& 034. &&&& 00 34 1999 5,05
Фочиккия Focicchia 20250 &&&&&&&&&&&&& 030. &&&& 00 30 1999 7,11
Фуриани Furiani 20600 &&&&&&&&&&& 04677. &&&& 00 4677 2007 18,49
Цалана Zalana 20272 &&&&&&&&&&&& 0149. &&&& 00 149 2006 13,2
Цилия Zilia 20214 &&&&&&&&&&&& 0212. &&&& 00 212 1999 14,01
Цуань Zuani 20272 &&&&&&&&&&&&& 051. &&&& 00 51 1999 5,16
Чентури Centuri 20238 &&&&&&&&&&&& 0229. &&&& 00 229 1999 8,3
Червйоне Cervione 20221 &&&&&&&&&&& 01452. &&&& 00 1452 1999 11,45