Надо Знать

добавить знанийСписок муниципалитетов провинции РимНиже приведен список 121 муниципалитетов провинции Рим. Населения по состоянию на 31 декабря 2009 [1].

Название
Итальянский
название
Код
ISTAT
Почтовый
индекс
Населения
Площадь
(Км ?)
Агоста Agosta 058002 00020 &&&&&&&&&&& 01739. &&&& 00 1739 9,48
Аллумьере Allumiere 058004 00051 &&&&&&&&&&& 04285. &&&& 00 4285 62,30
Альбано-лациале Albano Laziale 058003 00041 &&&&&&&&&& 039770. &&&& 00 39 770 23,93
Ангуиллара-Сабация Anguillara Sabazia 058005 00061 &&&&&&&&&& 018613. &&&& 00 18 613 74,91
Антиколи-Коррадо Anticoli Corrado 058006 00022 &&&&&&&&&&&& 0977. &&&& 00 977 16,28
Анцио Anzio 058007 00042 &&&&&&&&&& 053924. &&&& 00 53 924 43,43
Ардео Ardea 058117 00040 &&&&&&&&&& 041953. &&&& 00 41 953 50,90
Ариччи Ariccia 058009 00040 &&&&&&&&&& 018410. &&&& 00 18 410 18,36
Арсоли Arsoli 058010 00023 &&&&&&&&&&& 01680. &&&& 00 1680 12,13
Артеня Artena 058011 00031 &&&&&&&&&& 013763. &&&& 00 13 763 54,35
Арчинаццо-Романо Arcinazzo Romano 058008 00020 &&&&&&&&&&& 01491. &&&& 00 1491 28,27
Аффиле Affile 058001 00021 &&&&&&&&&&& 01583. &&&& 00 1583 15,03
Беллегра Bellegra 058012 00030 &&&&&&&&&&& 03026. &&&& 00 3026 18,77
Браччано Bracciano 058013 00062 &&&&&&&&&& 018594. &&&& 00 18 594 142,52
Валлепьетра Vallepietra 058108 00020 &&&&&&&&&&&& 0318. &&&& 00 318 51,73
Валлинфреда Vallinfreda 058109 00020 &&&&&&&&&&&& 0314. &&&& 00 314 16,82
Вальмонтоне Valmontone 058110 00038 &&&&&&&&&& 015130. &&&& 00 15 130 40,87
Веллетри Velletri 058111 00049 &&&&&&&&&& 053054. &&&& 00 53 054 113,21
Виваро-Романо Vivaro Romano 058113 00020 &&&&&&&&&&&& 0194. &&&& 00 194 12,50
Виковаро Vicovaro 058112 00029 &&&&&&&&&&& 04123. &&&& 00 4123 36,12
Гавиньяно Gavignano 058041 00030 &&&&&&&&&&& 01999. &&&& 00 1999 14,89
Галликано-нель-Лацио Gallicano nel Lazio 058040 00010 &&&&&&&&&&& 05958. &&&& 00 5958 26,03
Горгий Gorga 058045 00030 &&&&&&&&&&&& 0785. &&&& 00 785 26,38
Гроттаферрата Grottaferrata 058046 00046 &&&&&&&&&& 020926. &&&& 00 20 926 18,36
Гуидония-Монтечелио Guidonia Montecelio 058047 00012 &&&&&&&&&& 082752. &&&& 00 82 752 79,06
Дженаццано Genazzano 058042 00030 &&&&&&&&&&& 06002. &&&& 00 6002 32,04
Дженцано-ди-Рома Genzano di Roma 058043 00045 &&&&&&&&&& 024129. &&&& 00 24 129 18,15
Джерано Gerano 058044 00025 &&&&&&&&&&& 01235. &&&& 00 1235 10,09
Енне Jenne 058048 00020 &&&&&&&&&&&& 0416. &&&& 00 416 31,52
Каве Cave 058026 00033 &&&&&&&&&& 010757. &&&& 00 10 757 17,75
Казапе Casape 058021 00010 &&&&&&&&&&&& 0774. &&&& 00 774 5,33
Камерата-Нуова Camerata Nuova 058014 00020 &&&&&&&&&&&& 0480. &&&& 00 480 40,19
Кампаньяно-ди-Рома Campagnano di Roma 058015 00063 &&&&&&&&&& 011023. &&&& 00 11 023 46,07
Канале-Монтерано Canale Monterano 058016 00060 &&&&&&&&&&& 03908. &&&& 00 3908 36,89
Кантерано Canterano 058017 00020 &&&&&&&&&&&& 0364. &&&& 00 364 7,32
Капена Capena 058018 00060 &&&&&&&&&&& 09336. &&&& 00 9336 29,45
Капраника-Пренестина Capranica Prenestina 058019 00030 &&&&&&&&&&&& 0392. &&&& 00 392 20,20
Карпинето-Романо Carpineto Romano 058020 00032 &&&&&&&&&&& 04748. &&&& 00 4748 84,48
Кастель-Гандольфо Castel Gandolfo 058022 00040 &&&&&&&&&&& 09000. &&&& 00 9000 14,71
Кастель-Мадама Castel Madama 058023 00024 &&&&&&&&&&& 07540. &&&& 00 7540 28,46
Кастель-Сан-Пьетро-Романо Castel San Pietro Romano 058025 00030 &&&&&&&&&&&& 0847. &&&& 00 847 15,06
Кастельнуово-ди-Порто Castelnuovo di Porto 058024 00060 &&&&&&&&&&& 08810. &&&& 00 8810 30,84
Коллеферро Colleferro 058034 00034 &&&&&&&&&& 022170. &&&& 00 22 170 27,48
Колонна Colonna 058035 00030 &&&&&&&&&&& 03918. &&&& 00 3918 3,50
Лабико Labico 058049 00030 &&&&&&&&&&& 05834. &&&& 00 5834 11,79
Ладисполи Ladispoli 058116 00055 &&&&&&&&&& 040279. &&&& 00 40 279 26
Ланувии Lanuvio 058050 00040 &&&&&&&&&& 012894. &&&& 00 12 894 43,91
Лариан Lariano 058115 00040 &&&&&&&&&& 012721. &&&& 00 12 721 27
Личенца Licenza 058051 00026 &&&&&&&&&&& 01019. &&&& 00 1019 17,66
Мальяно-Романо Magliano Romano 058052 00060 &&&&&&&&&&& 01530. &&&& 00 1530 21,14
Мандела Mandela 058053 00020 &&&&&&&&&&&& 0938. &&&& 00 938 13,26
Манциана Manziana 058054 00066 &&&&&&&&&&& 06775. &&&& 00 6775 23,79
Марано-Екуо Marano Equo 058055 00020 &&&&&&&&&&&& 0836. &&&& 00 836 7,65
Марино Marino 058057 00047 &&&&&&&&&& 039199. &&&& 00 39 199 26,10
Марчеллина Marcellina 058056 00010 &&&&&&&&&&& 07023. &&&& 00 7023 15,27
Маццано-Романо Mazzano Romano 058058 00060 &&&&&&&&&&& 02993. &&&& 00 2993 28,84
Ментана Mentana 058059 00013 &&&&&&&&&& 020973. &&&& 00 20 973 24,09
Монте-Компатри Monte Compatri 058060 00040 &&&&&&&&&& 010424. &&&& 00 10 424 24,38
Монте-порция-Катон Monte Porzio Catone 058064 00040 &&&&&&&&&&& 08934. &&&& 00 8934 9,36
Монтеланико Montelanico 058062 00030 &&&&&&&&&&& 02103. &&&& 00 2103 34,99
Монтелибретти Montelibretti 058063 00010 &&&&&&&&&&& 05142. &&&& 00 5142 44,03
Монтеротондо Monterotondo 058065 00015, 00016 &&&&&&&&&& 039092. &&&& 00 39 092 40,54
Монтефлавио Monteflavio 058061 00010 &&&&&&&&&&& 01433. &&&& 00 1433 17,20
Монторио-Романо Montorio Romano 058066 00010 &&&&&&&&&&& 02014. &&&& 00 2014 23,03
Мориконе Moricone 058067 00010 &&&&&&&&&&& 02693. &&&& 00 2693 20,14
Морлупо Morlupo 058068 00067 &&&&&&&&&&& 08356. &&&& 00 8356 23,86
Наццано Nazzano 058069 00060 &&&&&&&&&&& 01353. &&&& 00 1353 12,24
Неми Nemi 058070 00040 &&&&&&&&&&& 02005. &&&& 00 2005 7,36
Нероли Nerola 058071 00017 &&&&&&&&&&& 01748. &&&& 00 1748 18,64
Неттуно Nettuno 058072 00048 &&&&&&&&&& 046847. &&&& 00 46 847 71,46
Олевано-Романо Olevano Romano 058073 00035 &&&&&&&&&&& 06907. &&&& 00 6907 26,12
Палестрина Palestrina 058074 00036 &&&&&&&&&& 021334. &&&& 00 21 334 46,85
Паломбара-Сабина Palombara Sabina 058075 00018 &&&&&&&&&& 012814. &&&& 00 12 814 75,19
Перчили Percile 058076 00020 &&&&&&&&&&&& 0232. &&&& 00 232 17,62
Пизониано Pisoniano 058077 00020 &&&&&&&&&&&& 0807. &&&& 00 807 13,20
Поле Poli 058078 00010 &&&&&&&&&&& 02458. &&&& 00 2458 21,39
Помеция Pomezia 058079 00040 &&&&&&&&&& 060167. &&&& 00 60 167 110,92
Понцано-Романо Ponzano Romano 058080 00060 &&&&&&&&&&& 01161. &&&& 00 1161 19,34
Рим Roma 058091 00118-00199 &&&&&&&& 02743796. &&&& 00 2743796 1 285,30
Риньяно-Фламинио Rignano Flaminio 058082 00068 &&&&&&&&&&& 09370. &&&& 00 9370 38,77
Рианна Riano 058081 00060 &&&&&&&&&&& 09411. &&&& 00 9411 25,35
Риофреддо Riofreddo 058083 00020 &&&&&&&&&&&& 0777. &&&& 00 777 12,46
Ровьяно Roviano 058092 00027 &&&&&&&&&&& 01436. &&&& 00 1436 8,38
Рокка-ди-Каве Rocca di Cave 058085 00030 &&&&&&&&&&&& 0392. &&&& 00 392 11,11
Рокка-ди-Папа Rocca di Papa 058086 00040 &&&&&&&&&& 015772. &&&& 00 15 772 40,18
Рокка-кантерано Rocca Canterano 058084 00020 &&&&&&&&&&&& 0213. &&&& 00 213 15,79
Рокка-Приора Rocca Priora 058088 00040 &&&&&&&&&& 011873. &&&& 00 11 873 28,07
Рокка-Санто-Стефано Rocca Santo Stefano 058089 00030 &&&&&&&&&&& 01040. &&&& 00 1040 9,71
Роккаджовине Roccagiovine 058087 00020 &&&&&&&&&&&& 0288. &&&& 00 288 8,82
Рояте Roiate 058090 00030 &&&&&&&&&&&& 0769. &&&& 00 769 10,38
Сакрофано Sacrofano 058093 00060 &&&&&&&&&&& 07458. &&&& 00 7458 28,49
Самбучи Sambuci 058094 00020 &&&&&&&&&&&& 0958. &&&& 00 958 8,23
Сан-Вито-Романо San Vito Romano 058100 00030 &&&&&&&&&&& 03456. &&&& 00 3456 12,72
Сан-Грегорио-да-Сассола San Gregorio da Sassola 058095 00010 &&&&&&&&&&& 01554. &&&& 00 1554 35,25
Сан-Поло-дей-Кавальери San Polo dei Cavalieri 058096 00010 &&&&&&&&&&& 02897. &&&& 00 2897 42,73
Сан-Чезарео San Cesareo 058119 00030 &&&&&&&&&& 013675. &&&& 00 13 675 22,72
Санта-Маринелла Santa Marinella 058097 00058 &&&&&&&&&& 018088. &&&& 00 18 088 49,20
СантьАнджело-Романо Sant'Angelo Romano 058098 00010 &&&&&&&&&&& 04542. &&&& 00 4542 21,45
СантьОресте Sant'Oreste 058099 00060 &&&&&&&&&&& 03874. &&&& 00 3874 43,96
Сарачинеско Saracinesco 058101 00020 &&&&&&&&&&&& 0165. &&&& 00 165 11,01
Сеньи Segni 058102 00037 &&&&&&&&&&& 09392. &&&& 00 9392 61,03
Субьяко Subiaco 058103 00028 &&&&&&&&&&& 09391. &&&& 00 9391 63,44
Тиволи Tivoli 058104 00019 &&&&&&&&&& 056275. &&&& 00 56 275 68,50
Тольфа Tolfa 058105 00059 &&&&&&&&&&& 05258. &&&& 00 5258 167,76
Торрита-Тиберина Torrita Tiberina 058106 00060 &&&&&&&&&&& 01053. &&&& 00 1053 10,80
Тревиньяно-Романо Trevignano Romano 058107 00069 &&&&&&&&&&& 05897. &&&& 00 5897 39,44
Филаччано Filacciano 058037 00060 &&&&&&&&&&&& 0522. &&&& 00 522 5,74
Фиумичино Fiumicino 058120 00054 &&&&&&&&&& 068668. &&&& 00 68 668 213,44
Фонте-Нуова Fonte Nuova 058122 00013 &&&&&&&&&& 028210. &&&& 00 28 210 20,15
Формелло Formello 058038 00060 &&&&&&&&&& 012409. &&&& 00 12 409 31,11
Фраскати Frascati 058039 00044 &&&&&&&&&& 020957. &&&& 00 20 957 22,41
Фьяно-Романо Fiano Romano 058036 00065 &&&&&&&&&& 013369. &&&& 00 13 369 41,41
Цагароло Zagarolo 058114 00039 &&&&&&&&&& 017328. &&&& 00 17 328 28,82
Червара-ди-Рома Cervara di Roma 058028 00020 &&&&&&&&&&&& 0486. &&&& 00 486 31,63
Черветери Cerveteri 058029 00052 &&&&&&&&&& 035692. &&&& 00 35 692 134,43
Черрето-лациале Cerreto Laziale 058027 00020 &&&&&&&&&&& 01192. &&&& 00 1192 11,77
Чивителла-Сан-Паоло Civitella San Paolo 058033 00060 &&&&&&&&&&& 01947. &&&& 00 1947 20,52
Чинето-Романо Cineto Romano 058031 00020 &&&&&&&&&&&& 0679. &&&& 00 679 10,54
Чичилиано Ciciliano 058030 00020 &&&&&&&&&&& 01452. &&&& 00 1452 19,03
Чиампино Ciampino 058118 00043 &&&&&&&&&& 038251. &&&& 00 38 251 11
Чивитавеккия Civitavecchia 058032 00053 &&&&&&&&&& 052204. &&&& 00 52 204 71,95

Примечания

  1. "Демографический баланс 2009 года и населения на 31 декабря" - www.demo.istat.it/bil2009/index.html. ISTAT . http://www.demo.istat.it/bil2009/index.html - www.demo.istat.it/bil2009/index.html . Проверено 10 марта 2011 . (Итал.)

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам