Надо Знать

добавить знанийЮНЕСКО


Flag of UNESCO.svg

План:


Введение

Flag of UNESCO.svg

Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури тощо.


1. История

На 2011 вона охоплювала 193 країн-держав; консультативний статус при ній мають неурядові організації (приблизно 250). Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться в Париже. ЮНЕСКО має видавництво Office des Presses de l'Unesco (різними мовами), в якому з́являються 26 періодичних видань, серед них "Кур'єр ЮНЕСКО" (35 мовами), "Культури", "Музеум", "Перспективи освіти" та ін. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954.

В 1942 в Великобританії за ініціативою президента Ради з освіти Англії Уельсу Річарда А. Батлера і президента Британської ради М. Робертсона була скликана конференція міністрів освіти країн-союзників (англ. Conference of Allied Ministers of Education). Зустріч, на якій були присутні представники 8 урядів, які перебувають в еміграції, відбулася в Лондоні з 16 листопада по 5 грудня. Основним питанням конференції було відновлення системи освіти з настанням миру. Замість одноразової заходи до грудня 1945 року відбулося близько 60 зустрічей. Ідеї ​​конференції знайшли підтримку у світовому співтоваристві.

Після закінчення Другої світової війни в Лондоні пройшла конференція Організації Об'єднаних Націй по створенню організації з питань освіти та культури (ЕКО / Конф) (англ. United Nations Conference for the establishment of an educational and cultural organization (ECO / CONF)). Конференція була скликана за рекомендацією зустрічі 1942 року і конференції ООН з міжнародної організації (англ. United Nations Conference on International Organization), яка відбулася у квітні-червні 1945 року в Сан-Франциско. Основними завданнями організації були встановлення справжньої культури миру та перешкоджання розв'язування нової світової війни, що реалізуються за допомогою сприяння забезпеченню "інтелектуальної та моральної солідарності людства".

16 ноября 1945 був підписаний Статут ЮНЕСКО і створена підготовча комісія. Статут був підписаний представниками 37 держав з 44, присутніх на зустрічі. Статут набув чинності після того, як був ратифікований 20 державами. Це сталося 4 листопада 1946. Перша сесія генеральної конференції ЮНЕСКО, в якій взяли участь представники 30 держав, пройшла в Парижі з 19 листопада по 10 декабря 1946.

ЮНЕСКО є правонаступником міжнародного комітету Ліги Націй з питань інтелектуальної співпраці та її виконавчого установи - Міжнародного інституту інтелектуальної співпраці. Міжнародний комітет (або комісія) з інтелектуальної співпраці у складі 12 чоловік був створений в 1922 році за пропозицією Леона Буржуа, лауреата Нобелівської премії миру. Ліга Націй вважала питання культури та освіти внутрішніми справами держав та фінансово обмежувала діяльність комітету. Фінансова допомога була отримана від Франції в 1926 році разом з установою в Парижі Міжнародного інституту інтелектуальної співпраці. Інститут займався контактами між університетами, бібліотеками, науковими спілками, перекладом літературних творів, юридичними питаннями інтелектуальної власності, співробітництвом в області музеїв і мистецтва, зв'язками зі ЗМІ. Передача повноважень, які можуть бути виконані в межах плану діяльності ЮНЕСКО, здійснювалася відповідно до статті 9 статуту ЮНЕСКО та статтею 63 статуту ООН. Крім того, ЮНЕСКО були передані фінансові активи інституту.

Деякий час в ЮНЕСКО мали перевагу африкансько-азійські країни, які провадили антизахідну політику, внаслідок чого США (кін. 1984), Великобританія (кін. 1985) та ін. країни тимчасово відмовилися від співпраці в ній, унезалежнюючи свою позицію від зміни керівної лінії ЮНЕСКО.


2. Структура

Кроме штаб-квартиры организации в Париже, существует целый ряд региональных, кластерных и национальных офисов ЮНЕСКО, созданных в рамках стратегии децентрализации и обеспечивающих ее эффективное присутствие во всех регионах и областях, а также связь с агентствами ООН и другими организациями-партнерами. Административную поддержку сети обеспечивает координационное бюро ЮНЕСКО (англ. Bureau of Field Coordination). Связь с ООН поддерживается в офисах организации в Женеве и Нью-Йорке.


2.1. Региональные, кластерные и национальные офисы

Все действующие и ассоциированные члены ЮНЕСКО организованы пять региональных групп: Африка, Лига арабских государств, Азия и Тихий океан, Европа и Северная Америка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна. Основу распределения составляют географические факторы, но не только они. Многие программы и тематические направления работы организации формируют региональные сети, направленные на решение проблем, специфических для региона. Деятельность региональных сетей согласуется с национальными представительствами ЮНЕСКО, региональными бюро и штаб-квартирой организации. Также они тесно сотрудничают с NASA.

Региональные бюро ЮНЕСКО оказывают специализированную поддержку кластерным и национальным офисах организации. Всего насчитывается 10 региональных бюро организации, работающие в сферах образования, науки и культуры. Крупнейшие подразделения расположены в Турции, России ( Чечня) и Арабских Эмиратах.

Основу структуры ЮНЕСКО составляет кластерная система. 27 кластерных офисов организации работают со 148 странами-членами и осуществляют взаимодействие между странами в кластере по вопросам, находящимся в компетенции ЮНЕСКО, взаимодействие с различными структурами ООН по осуществлению совместных проектов, а также осуществляют взаимодействие с другими офисами организации по различным направлениям деятельности. Исключение из кластерной системы составляют 27 национальных офисов, призванных обслуживать 9 самых густонаселенных стран мира, а также пост-конфликтные зоны. Украина также входит в их число.


2.2. Государства-члены, ассоциированные члены и постоянные представительства при штаб-квартире ЮНЕСКО

Любая государство, являющееся членом ООН может стать членом ЮНЕСКО, при прекращении членства в ООН автоматически происходит выход из ЮНЕСКО. Государства и территории, не входящие в ООН, могут стать членами организации при условии получения двух третей голосов Генеральной конференции. Для территорий, не управляющих своей внешней политикой, дополнительным условием является ходатайство ответственного за внешние сношения государства. Выход из состава организации, осуществляется после уведомления Генерального директора, который вступает в силу 31 декабря года, следующего за тем, в котором было сделано это уведомление. Взаимоотношением с национальными комитетами ЮНЕСКО занимается соответствующее подразделение организации, в состав которого входят четыре региональных секции (кроме Африки).

Каждая государство -член имеет право назначить постоянного представителя при ЮНЕСКО. Правом воспользовалось 182 государства, кроме того при ЮНЕСКО действует 4 постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправительственных организаций.


2.3. Официальные языки

В настоящее время официальными языками организации являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. С момента основания в 1946 году официальными языками секретариата Генеральной конференции и Исполнительного совета ЮНЕСКО были английский и французский. В 1950 году к языкам Генеральной конференции добавилась испанский, а в 1954 - русский. В том же 1954 году оба языка стали официальными для исполнительного совета. Основные органы управления организацией включили арабский в список официальных в 1974 году. Китайская добавилась к этому списку в 1977 году для исполнительного совета и в 1980 - для генеральной конференции.


3. Деятельность

Практическая деятельность ЮНЕСКО строится на принципах среднесрочного плана, рассчитанного на 6 лет. В свою очередь, на основании такого плана складываются три двухгодичные программы. Конкретная работа Организации, которая проводится в рамках утвержденных программ i осуществляется по следующим основным направлениям:

Организацией реализуется целый ряд долгосрочных широкомасштабных международных программ и проектов в таких областях, как океанография, экология, гидрология, возобновляемые источники энергии, геологическая корреляция, научно-техническая информация, информатика, коммуникация, биоэтика, управление социальными преобразованиями, возвращения культурных ценностей, сохранения всемирного культурного и природного наследия, профессионально-техническое образование, образование для XXI века подобное.

Для координации международного сотрудничества по реализации этих программ созданы и функционируют соответствующие межправительственные комитеты и советы, в состав которых входит установленное количество представителей тех стран-членов, избираемых Генеральной конференцией на определенный период. В странах-членах действуют национальные из указанных программ.


3.1. Образование

В области образования основные усилия ЮНЕСКО направлены на:

 • содействие расширению доступа к базовому образованию и ликвидации неграмотности;
 • развитие экологического и превентивной, непрерывного, профессионально-технического и высшего образования;
 • содействие проведению анализа и оценки национальных образовательных систем, разработке политики и осуществлению реформ в области образования с целью улучшения ее качества и адаптации к потребностям общества;
 • подготовку образовательных кадров;
 • содействие признанию эквивалентности учебных курсов, свидетельств и дипломов в сфере образования.

3.2. Наука

В области науки, кроме упомянутых выше долгосрочных международных научных программ, ЮНЕСКО способствует международному сотрудничеству по развитию фундаментальных и инженерных наук, вузовской науки и ее адаптации к потребностям общества, развития и применения в различных отраслях новых информационных и телекоммуникационных технологий. В области гуманитарных наук реализуются проекты, касающиеся человеческих аспектов глобальных социальных изменений и развития, укрепления демократических процессов, обеспечения прав человека, устранения различного рода дискриминации, участия молодежи в развитии общества, вопросам полиэтнического сосуществования, предотвращения национальным и этническим конфликтов, создание климата социальной гармонии.


3.3. Культура

Деятельность ЮНЕСКО в области культуры охватывает следующие сферы:

 • сохранение и возрождение материального и нематериального культурного наследия;
 • развитие искусств;
 • содействие развитию современных культур;
 • содействие возвращению утраченных культурных ценностей странам их происхождения;
 • распространение книг и чтения путем содействия развитию книгоиздательского дела;
 • развитие индустрии культуры и разработка политики в области культуры;
 • защита авторских и смежных прав;
 • анализ взаимосвязи между культурой и развитием, учета культурного фактора в развитии общества;
 • развитие культурного плюрализма и межкультурного диалога.

3.4. Коммуникации

В области коммуникации и информации ЮНЕСКО призвана содействовать свободному распространению информации, развития плюрализма и независимости средств информации, укреплению и модернизации информационных инфраструктур и служб документации (библиотек, архивов) в странах-членах, применению новых информационных и телекоммуникационных технологий, подготовке кадров в этой области.

4. Украина в ЮНЕСКО

Марка Украины посвященная 50-летию членства в ЮНЕСКО

См.. также: Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине

СССР (также и Белорусская ССР) стала членом ЮНЕСКО 12 мая 1954. Представителями СССР в ЮНЕСКО были: Ю. Кочубей (впоследствии заместитель министерства иностранных дел СССР, теперь заместитель генерального директора ЮНЕСКО), М. Решетняк, А. Зленко, В. Скофенко. В 1980 - 85 члена исполнительного совета ЮНЕСКО был представитель СССР (Г. Цветков). В 1974 - 79 в системе ЮНЕСКО отдел музейных дел возглавлял Ю. Турченко. Не соглашаясь с советской политикой в ​​Украине в сфере культуры и искусства, он покинул работу в ЮНЕСКО и остался во Франции. Постановлением Совета Министров СССР 1956 года создано Комиссию СССР по делам ЮНЕСКО, в состав которой входят ок. 50 президентов представителей министерств и ведомств, научных и общественных учреждений. Эта комиссия разрабатывает планы работы на отрезке Ю. и координирует работу по специальности. комитетов в СССР для научных программ (геол. сотрудничество, гидрологическая программа, океанографическая комиссия, изучение слов. культур и т.д.). 1979 в Киеве состоялась междунар. славистическая конференция Ю., в которой приняли участие ок. 200 славистов. С 1970 появляется чужими языками "Бюллетень Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО", издана брошюра М. Петрачкова, Т. Коваленко-Косарь "Украина - член ЮНЕСКО" (1966), А. Зленко "Unesco and Problems of the Present" (1984).

В плане деятельности Ю. отдельными изданиями появились кн.:

 • G. Chevchuk, "La politique culturelle dans la Rpublique socialiste sovitique d'Ukraine" (1981, на английском языке),
 • альбом "Sculpture et architecture de bois (1981), Леонид Новиченко "Taras Chevtchenko" (1982),
 • "Антология укр. Советской поэзии" Poetry of Soviet Ukraine's New World: An Anthology (1986) и др..

В свое время в Ю. отмечено 150-летие со дня рождения Т. Шевченко, 250-летие со дня рождения Г. Сковороды, 100-летие рождения Леси Украинский, И. Франко, Е. Патона; устроен фестиваль фильмов Довженко (1984). Керамические панно Л. Мешково украшает коридор Ю. 1983 Ю. отметила 1500-летие основания Киева, и делегация, возглавляемая ген.-дир. А. М. М'Боу, по этому случаю посетила Киев. Как и в др.. междунар. организациях, представители СССР в Ю. выполняют общ.-советов. директивы.

Штаб-квартира ЮНЕСКО. Париж, Франция

За 47 років напрацьовано значний потенціал і досвід співпраці з цією Організацією у сферах її компетенції, а також багатостороннього міжнародного гуманітарного співробітництва.


4.1. У часи незалежності

За період членства в ЮНЕСКО Україна виступала ініціатором започаткування багатьох міжнародних програм і проектів цієї Організації. Зокрема, в ході 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО вона ініціювала розгортання масової міжнародної кампанії по викоріненню неписьменності. Ця кампанія набула широкого міжнародного визнання і лягла в основу 20-річної програмної діяльності ЮНЕСКО в цій галузі.

Україна висунула також пропозицію про використання засобів інформації з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства і ненависті між народами, що дало поштовх до розробки і прийняття відповідної Декларації (1978 р.). Україна була серед ініціаторів розробки Декларації про раси і расові забобони, започаткування проектів стосовно ролі ЮНЕСКО у встановленні нового міжнародного економічного порядку, вивчення та поширення слов'янських культур тощо.

На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 р.) Україна виступила з ініціативою розробки "Програми культури миру". Ця ініціатива лягла в основу переорієнтації діяльності ЮНЕСКО в напрямку зміцнення її етичної місії та ролі у формуванні психології культури миру, клімату довіри і толерантності. На підставі цієї пропозиції розроблено міждисциплінарний проект "На шляху до культури миру", який став складовою частиною всіх наступних дворічних програм та стратегічних напрямків діяльності Організації до 2001 року.

В рамках цього проекту у 1999 р. в Києві під егідою Президента України та за фінансовою участю ЮНЕСКО проведено Міжнародну конференцію "Демократичне врядування та культура миру в країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи". В ході 29-ї сесії Генконференції ЮНЕСКО Україна ініціювала звернення до ООН з метою проголошення ООН одного з років Міжнародним роком захисту, збереження та відродження культурної спадщини.

На 56-ї сесії Генеральної асамблеї ООН ця ініціатива знайшла своє відображення - 2002 рік проголошено ООН міжнародним роком із захисту світової культурної спадщини.

З огляду на історичний характер 30-ї сесії Генеральної конференції (останньої у другому тисячоріччі), Україна визначила такі найважливіші завдання ЮНЕСКО на нинішньому етапі входження людства у XXI сторіччя: пошук формули гармонізації глобальних, регіональних і національних інтересів, нових форм співробітництва, зміцнення мандатної функції ЮНЕСКО та її ролі інтелектуального та морально-етичного центру як у системі ООН, так і на міждержавному рівні.

Україна обиралася до цілого ряду керівних та програмних органів ЮНЕСКО, насамперед до Виконавчої Ради. У 1981 - 1985 рр. представником УРСР у Виконраді було призначено Г. М. Цвєткова, 1995 - 1999 гг представниками України були В. Д. Хандогій та А. М. Зленко.

15 жовтня - 3 листопада в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбулася 31-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, в якій брала участь делегація України, на чолі з Заступником Голови Адміністрації Президента, Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО А. К. Орлом.

В ходе сессии ген. конференции состоялись выборы в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Благодаря активной, четко скоординированной и разноплановой работе МИД, Постпредставницва при ЮНЕСКО и дипучреждений Украины за границей наше государство подавляющим большинством голосов (116) был избран в Исполнительного совета ЮНЕСКО на четырехлетний срок. Кроме Украины в состав Виконрады от II региональной избирательной группы (страны Центральной и Восточной Европы) были избраны Словакия (81 голос) и Беларусь (72 голоса). Всего в нашей избирательной группе на три вакантных места в Виконради, кроме Украины, претендовали еще семь стран - Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Латвия, Словакия и Югославия.

Представителем Украины в Виконрадi Указом Президента Украины назначен А. К. Орла.

Нынешнее избрание Украины в Виконрады показало важную роль, которую играет наша страна в развитии современного международного и межрегионального гуманитарного сотрудничества, ее активную позицию в отстаивании принципов и идеалов Организации, а также приобретенный авторитет в ЮНЕСКО.

Украина также избиралась в Международного координационного совета программы " Человек i биосфера" , Межправительственного совета Общей программы по информации, Межправительственного комитета Всемирного десятилетия развития культуры, Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения, Комитета по штаб-квартире.

Сейчас Украина является членом Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии, Межправительственного комитета Межправительственной программы по информатике, Межправительственного совета Международной гидрологической программы и Межправительственного комитета по авторскому праву.

Для реализации некоторых из долгосрочных программ ЮНЕСКО в Украине создано i действуют национальные комитеты, комиссии и международные центры.

Координацию деятельности национальных институтов в рамках Организации, возложена на межведомственную комиссию по делам ЮНЕСКО, которая была создана в 1956 г. В ноябре 1995 года Указом Президента Украины бывшую Комиссию было преобразовано в Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО.

С 1970 года по 1990 год выдавался бюллетень Комиссии. В конце 1996 года возобновлено его издания.

С декабря 1962 года в Париже функционирует Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО.

С момента завоевания независимости Украины Постоянными представителями Украины при ЮНЕСКО были: Слiпченко Александр Сергеевич, Кочубей Юрий Николаевич, Зленко Анатолий Максимович.

В вузах и научных учреждениях Украины создан i действуют 11 кафедр ЮНЕСКО в области лингвистики, философии человеческого общения, применение информационных и коммуникационных технологий в образовании, превентивной образования и социальной политики, экологии техногенных регионов, криобиологии, клеточной i молекулярной нейробiологiи, прав человека i демократии.

В 1967 г. Украина присоединилась к проекту ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сейчас в Украине насчитывается 37 ассоциированных школ ЮНЕСКО. С ноября 1990 г. в Украине действует Украинская ассоциация клубов ЮНЕСКО, которая объединяет около 50 таких клубов.

Каналы ЮНЕСКО используются для популяризации среди мирового сообщества украинское науки, культуры и образования. Информационные издания Организации публикуют статьи i материалы об Украине. При финансовом содействии со стороны ЮНЕСКО в Украине был издан ряд книг, альбомов, материалов и публикаций. Проведен целый ряд конференций и исследований. Важное значение в этом плане имеет внесение юбилеев выдающихся деятелей и исторических событий украинского народа в специальный календарь ЮНЕСКО и участие Организации и ее членов в праздновании этих юбилеев. В штаб-квартире Организации проводятся украинским выставки, концерты, кiноперегляды, научные конференции и т.д..

Большое значение как в плане распространения информации об Украине, так i углубления международного сотрудничества и ее интеграции в мировое сообщество является внесение историко-архитектурных объектов Украины в Список всемирного наследия (архитектурный ансамбль "София Киевская", Киево-Печерская Лавра и исторический центр г. Львов), а также включение украинской биосферных заповедников Международной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО ("Черноморский" (1982 г.), "Аскания-Нова" (1982 г.), "Карпатский" (1992 г.), "Дунайский" (1998 г.), "Шацкий" (2002 г.). Впервые в мире в нашем регионе при непосредственном участии Украины создан трансграничный трехсторонний польско-словацко-украинский биосферный заповедник "Восточные Карпаты" (1998 г.) и румынско-украинский биосферный резерват "Дельта Дуная" (1998 г.). В ближайшей перспективе ожидается на создание польско-украинского биосферного резервата "Западное Полесье" .

Участие Украины в программной деятельности ЮНЕСКО, кроме использования интеллектуального потенциала Организации и заимствования полезного международного опыта, дает возможность получать определенные средства для проведения в Украине международных мероприятий по линии ЮНЕСКО и выполнения украинскими специалистами различных проектов в сфере ее компетенции, а также в форме получения стипендий , грантов, оборудования, научно-технической информации, консультативной помощи и обеспечения за счет Организации участия украинских специалистов в международных мероприятиях.

В 1991-1997 гг осуществлялась Программа "ЮНЕСКО- Чернобыль" , направленная на привлечение, в пределах компетенции ЮНЕСКО, международной помощи с целью минимизации последствий аварии на ЧАЭС. По этой Программе в городах Иванков, Бородянка и Славутич создано три центра социально-психологической реабилитации населения пострадавших от катастрофы территорий, в частности детей и молодежи. В рамках указанной программы получено ценное медицинское оборудование для диагностики заболеваний крови стоимостью 475 тыс. дол.

21 - 23 февраля 2001 г. при финансовой поддержке ЮНЕСКО на базе Института журналистики Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко был проведен региональный семинар "Роль СМИ в предотвращении распространения СПИДа", а также еще три международные конференции, в том числе на поддержание регионального диалога в Европе, повышение уровня высшего технического образования, расширения сотрудничества в рамках европейского научного и технологического пространства .

Получение субсидий способствует поддержанию на должном уровне сотрудничества Украины с ЮНЕСКО, развития международного гуманитарного сотрудничества украинских институтов, а следовательно, укреплению национального интеллектуального потенциала и его интеграции в региональные и мировые научно-технические i культурно-образовательные процессы.

Значительное влияние на развитие сотрудничества Украины с ЮНЕСКО имели визиты Генерального директора Организации в Украину. Состоялось четыре визита в Украину генеральных директоров ЮНЕСКО. Амаду Махтар М'Боу ( Сенегал) посетил Украину в мае 1982 г. ​​Два визита Федерико Майора ( Испания) состоялись в апреле 1991 г. и в ноябре 1997 г. Ярким примером динамiзацiи отношений с ЮНЕСКО служил i визит К. Мацууры в Украину (17-19 сентября 2000 г.) по приглашению Президента Украины Л. Д. Кучмы и для участия в Международной конференции "ЛIНГВАПАКС-VIII", состоявшейся на базе Киевского государственного лингвистического университета.

В целом отношения сотрудничества между Украиной и ЮНЕСКО развиваются в конструктивном русле, направленном, в частности, на расширение участия украинских институтов в международном сотрудничестве в гуманитарной сфере, а также на повышение экономизации участия Украины в программной деятельности Организации.


См.. также

Литература


код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам